Únor - poselství z prostoru Lásky

4.2.2014

Unor.JPG

Cesta tohoto roku pokračuje pod Křídly těch, kteří sestoupily o další schůdek do prostoru hmoty. Jejich blízkost je pro celou Planetu návratem, pro našeho ducha potřebou lásky. Andělé.

Každá bytost na Zemi, v jakékoliv podobě, v jakémkoliv vědomí je napojena na zdroj, v kterém se vynachází vibrace Světla. Světlo v nás je ve všech orgánech, buňkách, zkrátka tvoří celý náš systém. Světlo, jiným slovem opět Láska. Únorovým časem nás provází mnoho Andělů. Jejich vědomí uvolňuje cestu do našeho. Vědomí je spojené s myšlenkovou formou, kterou určila ta, která je pro ně i pro nás Paní paních. Vědma, chcete-li Magie.

„Každý den jim říkejte jedno jediné..proč setrváváš v ne-lásce?“ pravila a roztočila spirálu času. „Když jsem roztočila ve svém, tak roztáčím ve Vašem. Spirála času vede přes naši páteř, je propojená s cestou danosti. Začíná dnem počátku a končí dnem, kdy se opět potkáváme s naším Já duše. Čas této Spirály má vibraci , která je součástí Vesmírného středu. Upozorňuje nás na důležitost bytí v našem středu. Ano, hovořím o Slunci v nás, o středu, přes který jde životadárná energie. Podstata. Každý střed v naší soustavě je jejím odrazem. Květ natočený ke slunci, vydávající tón lásky. Ten obsahuje nás, stejně jako ty, kteří nás zrodili. Vesmírní rodiče Lásky. Tvar květu, barva, vůně, to vše jsem Já, stejně jako oni. Násobek jejich lásky, jejich bytí. Toto je jistota mé cesty cest. Kamkoliv jdu, mám v sobě !!! To jsem JÁ. Únor nás na tento dar upozorňuje. Ne-láska není naším přirozeným stavem bytí. Dvojka tohoto měsíce je ve středu měsíců, určuje a přitom láskyplně vede přes mysl, která nám stále zamezuje. Její síla je v tom, že ji živíme. Udělejte si každý den chviličku a zavnímejte si v sobě svojí kytičku. Dejte jí to, co není ve vnějšku k mání – Vaše vlastní milování.

Odpověď nejen pocítíme, ale i si uvědomíme, kam směřuje otázka Paní Magie, ona ví, kdo nemiluje – ne-žije. Začněte u sebe, ve svém , pro svoji vlastní potřebu, toto je cesta – návrat do středu !!!!


Leden – měsíc, který otvírá i stále zavírá..

7.1.2014

Leden_2.jpg

Kalendářní čas neodpovídá času v nás. Oslavili jsme konec roku, někdo více, někdo méně, někdo neměl potřebu. Každý podle svých vnitřních hodin, které souvisí se scénářem duše. Scénář duše obsahuje naši pozemskou cestu, v každém jejím kroku. Důležitým ukazatelem je světlo, které každou stránku provází. Přes něho duše vidí, kde se vynacházíme, kam směřujeme, ale i co řešíme, případně si rady nevíme. Ona nemůže ze svého místa, dnes již pokoje, v kterém se po celou dobu, kdy nás „řídí“ vyskytuje. To je její jediné omezení.

Ve svém má vše, co může v případě potřeby použít, má možnost přivolat Průvodce a požádat o radu. Dále cítí přes své srdíčko, zda-li jsme ve vibracích lásky. Pokud se v nich nevynacházíme, vysílá dolů na Zem právě ono Světlo ze stránky, která je otevřená, aby nás přitáhla a navrátila do děje scénáře. K těm, kteří s ním souvisí i do místa, které je stanovené.

Každý měsíc má svoji stránku. Lednová je prostoupená světlem, které do ní dala Paní Magie. Toto světlo má jeden jediný Aspekt. Vynachází se současně v prostoru Pána Magie. Tzn. muž a žena se stávají jeho součástí tady na Zemi. Oba dva do něho dali po svém. Paní Magie lásku, která je pro ženu láskou, projevem ve hmotě, slovem. Pán Magie do něho dal pro muže právě tento projev.

Hovoř tak, abys projevil…Do třetice se připojil ten, který má Slovo v sobě obsažené v každé rovině bytí. Bůh. „Nechť jsou má slova opět slovy, nechť zazní pokaždé pro Ty, které se na Zemi trápí, neboť muži přestali hovořit.“ Pokud pocítíte uvnitř sebe důležitost v čase, mluvte. Jednejte, staňte se součástí daru. V lednu je obsaženo mnohé další, pokud si přejete nahlédnout, do svého scénáře duše pohlédnout a trochu se v přírodě rozhlédnout…zvu Vás na seminář..viz semináře-letáček.

TĚŠIM SE NA VÁS I VAŠE PŘÍPADNÉ NÁZORY, NÁMĚTY, DOTAZY..STRÁNKY SE STÁLE JEŠTĚ UPRAVUJÍ, TAK VYUŽÍVEJTE E-MAIL, ZDENKA.

horská chata Rozhled | Telefon:+420 499434176 | Mobil:+420 721554728 | Mail:rozhled@tiscali.cz | Webdesign: © lk 2013