Červen, šestý měsíc v kalendáři

2.6.2015

Cerven_2015.JPG

Připomíná nám, že máme za sebou i před sebou čas. Půlí cestu tohoto roku a na chvíli nás zastavuje při malém ohlédnutí. Ta, která má tento měsíc pod sebou se nazývá Vědmou slunečního paprsku. Je mnoho paprsků, které se vyznačují světlem slunce, ale tento v sobě obsahuje zeleno-modrou barvičku. Tato barva je ve vesmírném pojetí krásou. Krása má mnoho podob. Naše oči je vidí a přesto se jimi netěší. Nebo jen chvilku, prchavě.

Ona nám připomíná krásu, která je v nás obsažená. Tam uvnitř, v nitru, v místě, které se hlásí o pozornost. My se však díváme na tu okolní, kterou za krásu považujeme, nebo spíš že nám někdo řekl, to je krása, to je krásné, ta je krásný, či ten je krásný. Zkrátka někdo stanovil a my přijali, či přejali. Na tu naší vnitřní jsme zapomněli. Ona má dvě roviny. Krásu myšlenek a krásu projevu. Krásné myšlenky v sobě mají hloubku a zasahují místo v nás, které je stejné. Oslovují, zanechávají pocit něčeho, na co si nemůžeme sáhnout, přesto je hmatatelné. Jsou to slova, slova duše, slova vázaná přes vysoký tón, v němž rezonuje slunce. Životadárná energie, paprsky v ní obsažené, tóny růstu. Vznešené, teplé, krásné. Paprsek krásy hovoří o tomto všem a dává znovu a znovu vyrůst v nás, stejně jako v místě, z kterého pochází a my pocházíme. I na Zemi jsou místa, která v nás vyvolávají pocity, a my vyslovíme něco, co běžně nevyslovujeme. Slova, kterými vyjadřujeme co oči vidí. Úžas v kterém se dotýkáme nitra. Určitě jste již někdy v životě pocítili, možná vyslovili, možná se ostýchali, ale určitě projevili. Projev viděné krásy nemusí být vždy slovní. Systém se rozechvěje, neboť cítí vibraci, která se nazývá milováním. To, co milujeme si v sobě nosíme. Znovu připomínám náš vesmírný planetární původ, který nesouvisí s planetou Zemí. Ona je školou, místem, do kterého jsme přišli ze svých domovů, abychom sebe i druhé učili v tom, co my sami milujeme, dávali pocítit, ukazovali , poukazovali, dávali do slov i stavěli, malovali, vytvářeli díla hodná obdivu. Krásu, kterou jsme opustili a přeci s námi stále je. Nitro, jinými slovy podstata, jinými slovy naše vesmírné v nás, jinými slovy naše duše, jinými slovy duch dávající velikost. Použila jsem více slov která vyjadřují stejné, dva tóny. JÁ JSEM. Naše zrození. Tatínek a maminka, 2x vesmírné JÁ JSEM, které násobí, dělí, sčítá i odčítá, které umocňuje milování do jednoho jediného. Do nás. To, co jsme od nich obdrželi je jejich pojetí krásy. My jsme a zůstaneme, navždy zůstaneme pro ně krásní. Naše krásné se vždy připojuje k jejich, tak společně rosteme, poznáváme, dělíme se, prožitek se násobí, až dojdeme k okamžiku, že potřebujeme někoho jiného, s kterým budeme sdílet vlastně to samé a přeci jiné. Žena muže, muž ženu. Krása, která se opakuje ve všem živoucím. V celém vesmíru. Jsme jeho součástí, přesto se někdy cítíme sami, ne-krásní, ne-milovaní, ne-mající možnost tvořit. Červen nám připomíná, že tomu tak není. Vědma paprsku krásy pracuje z místa, v kterém se vynachází energie pro všechny, kteří si přejí žít plně v tónu JÁ JSEM. Toto místo naše duše zná. Vchází se do něho tiše, tak tiše, že slyšíme svůj dech a tlukot svého srdce. Chrám slunečních paprsků. Přenesený z místa, kde vědmy žijí, kde žijí i Ti, kteří žehnají, kde se zasvěcuje, kde je světlo, které proniká tak, že žádná myšlenka tmavá nemá moc. Je pro nás, abychom daleko od domovů, měli místo, které nám připomíná, které nás uzdravuje, které navrací do krásy. Do milování. Prosím usedněte tiše a zkuste se ponořit do sebe , do místa solárního centra. Třetí čakry. Chvilku si jen tak pozorujte a soustřeďte se na to, co vidíte. Pak vyslovte: “navracím se, abych se navrátil/a/ do svého slunečního chrámu, v kterém mám vše, co je pro mne krásou. V kterém si mám připomenout že i já jsem krásná/ý/, že miluji a jsem milován/a/. Prosím tu, která vládne tomuto měsíci, aby mě propojila do očí, které mě krásnou – krásného vidí. Aby mě propojila do energie tvoření, práce, která je pro mne vyjádřením sebe samé, samého, v které jsem šťastný, šťastná. Aby mě ale i otočila do míst, místa, které potřebuje pocítit sluneční. Do místa, které je pod tmavým. To je mé vyrovnání tady na Zemi. Vím, že stačí pohlédnout a vyslat paprsek s myšlenkou navracím Tě do krásy.„ /jsou to místa kde se stále válčí, místa která o svoji krásu přišla – Tibet, ale také místa, kde se žije pod úroveň této doby. Kde je stále hlad a násilí/.

Do svého chrámu si choďte častěji, nejlépe chvilku každý den. Je nejen připomínkou, ale i návratem. Pokud byste si přáli pocítit sílu Země české, přijeďte na seminář 19.-21.6. s výletem na Sněžku /letáček pod semináři/, pokud byste si přáli uzdravit své srdeční Já, zvu Vás na seminář 3.7.-6.7. a pokud si přejete načerpat do všech Já, tak je stále možnost přihlásit se na cestu na Ischii 12.9.-19.9.2015. Přeji krásné léto, spoustu zážitků a prožitků krásy a těším se na Vás…Zdenka


Květen, máj, pátý měsíc v kalendáři se váže k jarnímu v květu

3.5.2015

Kveten_2015.png

Příroda, která se odráží do našeho systému a je jeho součástí, v nás vyvolává potřebu posunout se na cestě. Povyrůst, popř. nasadit na květ, rozkvést.. jinými slovy – Změnit. Ta, která se nazývá vědmou, na sebe vzala podobu všech jarních kytiček, zeleně, ale i modré oblohy a sluníčka. Nedílnou součástí této podoby je opět voda, která z většiny vyplňuje i náš systém. Voda se váže jak k obloze, nebi, tak k pozemskému. Zemi. Voda v nás musí kolovat, musí být v pohybu, měla by být čirá jak křišťál a láskyplná jak růženín. Paní Května má tyto dva kameny na své koruně a připomíná opět jejich význam. Čistotu ve všem, co je láskou.

Proto nám přijde, že bychom na jaře měli zvolit nějakou formu očisty, nutí nás to přemýšlet o svých vztazích, ale také o prostředí, v kterém se vynacházíme. Pátý měsíc se dále váže k práci, která je pro mnohé radostnou. Práce na sobě samých. Rovina osobního růstu, ale i práci fyzické. Měli bychom si více všímat páté čakry ve spojení s první a druhou. Naše jistota v krocích, které jsou cestou. Pokud kráčíme, jsme v pohybu, uvolňuje se z nás přirozenou cestou energie, kterou potřebujeme k dennímu životu. Jídlo, pití, myšlenky. Nezůstává v nás nic, k čemu bychom se museli navracet. Díváme se dopředu, těšíme se na další den, usínáme společně s naším duchem, kterému se říká eterické Já, tudíž usínáme v lehkém. Spokojeném, můžu říci radostném. Já vím, komu se to tak daří?

Vše, co za den prožíváme, prochází naším systémem. Z okolí, z naší hlavy, ze srdce, ale i z duše, která nás v pozemském vede. Myšlenky neustále kolují, nutí nás na ně odpovídat, zastavují nás, popř. zvedají emoční hladinu. Jsou ale také myšlenky lehké, láskyplné, barevné, zdravé. Jdou z prostoru naší srdeční čakry a promítají se do všeho co zrovna děláme, do našeho okolí, ale i do vnitřního. Tuto energii Květen obsahuje. Paní vědma jí rozprostřela nad naší cestou. Její plán na toto období v sobě obsahuje otočit nás k sobě samým, zamyslet se nad slovy, která používáme, zda jsou více negativní, či pozitivní. Uvědomit si jejich význam a směr, kterým je posíláme. Ale i slova, která posloucháme z medií, od ostatních a jak na ně reagujeme. Pátá čakra byla dlouhou dobu v projevu slov nesmím, nemůžu, nemám, nic, nejde to a v neposlední řadě jsi takový, taková. Zvykli jsme si na jejich tón, přijali jsme ho do sebe a sami začali používat. Oblast této čakry, se váže ve fyzickém k oblasti krku, ale i úst. K naší komunikaci. Jejím prostřednictvím vyjadřujeme sami sebe, naše touhy, pocity, názory. Ale i se bráníme. Používáme slova, která dokáží poranit, rozzlobit, vyjadřujeme souhlas i nesouhlas, tón se k nim vždy váže. Není náhoda, že barva této čakry je modrá, tudíž láska. Není náhoda že je sídlem moudrosti i zodpovědnosti a už vůbec není náhoda, že je umístěna tak, aby byla nad čakrou srdce. Vyjadřujeme-li pravdivé, jde z nás energie z tohoto zdroje. Paní Května zvolila pro svůj čas prostor léků. Tento prostor v sobě obsahuje léčivé pro vše, co je tady na Zemi v projevu nelásky. Léky jsou v různé podobě. Ukazuje se mi kytička, kterou tady na Zemi všichni dobře známe. Petrklíč. Klíč k uzdravení. Stačí si tuto kytičku vybavit, popř. se k ní na louce, či zahrádce sklonit a pronést z oblasti srdíčka:"Vím, že používám slova, která se neváží k Tobě duše, vím,že mi tato slova vložil do úst čas, v kterém jsem se vyjadřoval/a/ ve svém opaku. Negativním. Vím, že tento čas je pod láskou a vím, že její vyjádření v sobě obsahuje tóny srdce. Ráda/rád/ jsem zpíval/a/, vyjadřoval/a/ to, co je radostné, šťastné, energií jdoucí ve spirále vzhůru, do prostoru, který mě obdarovával prací. Vím, že ta, která nyní vládne, může ve mně tento čas obrátit do Země, tam, kde se zpracovává naše prožité. Prosím ji o to a na důkaz mé pravdivé, touhy navrátit se v projevu vyslovuji slovíčko, které je heslem Sluníčko".

Prosím Tě kytičko, přes Tvoje sluníčko, abys vydala klíč k bráně Lásky, která je ve mně uzamčená.

Jakmile se otevře, pocítíte odcházející tmavou energii a následnou úlevu v krku, ale i v oblasti první čakry, kde se vynacházíme v čase. Stojí za to udělat si čas a vykročit. Změnit. Často toužíme po slovech od svého partnera, partnerky, od dětí, slova lásky, ale i uznání, slovíčka jen pro naše uši i srdíčka. Začněte u sebe s uvolněním a jakmile se ve Vás rozproudí, určitě se zamezení z časů uvolní. Používejte více slov jdoucí přes ústa, než přes mobily i počítače. Paní Května k tomu přidává, že do těchto slov dává jen když jsme v propojení a u většiny lidí, tomu dosud není. Je na každém z Vás, zda k sobě takto přistoupíte a klíč od kytičky jara obdržíte. Jsem s Vámi tento měsíc pod pětkou zvolený, nechť ho společně projdeme ve Vašem snažení, do něho vždy dávám ze svého srdíčka láskyplná slovíčka.

Mějte krásné dny plné sluníčka a připomínám seminář, který se také váže ke slovům, k viděnému a vyjádřenému. Naše oči jsou často do tmy stále otočené, či v ní přidržené, abychom neviděli sami sebe, ale i ty, které nás v ní drží.. 22.-24.5. Terapie pro Vaše oči. Letáček i přihláška pod semináři…dále připomínám pro Vás, kteří plánujete dovolené, možnost pobytu na Rozhledu, s programem i bez něho a pro Vás, kteří máte rádi Itálii – seminář na Ischii. 11.-20.9.2015. Přihlášky u mě. Těším se na Vás Zdenka


Duben nás vítá bílou

8.4.2015

Duben_2015.JPG

Duben nás přivítal bílou, kterou jsme již nečekali. Nahoře se otevřel poslední prostor, v němž se vynacházela negace, která se obklopila právě touto energií, v domnění, že jí takto nikdo neobjeví a ona bude moci dále působit do našeho pozemského. Zapomněla na slunce, které si každé ráno medituje nad cestou, kterou se toho dne vydává. Zda je volná tak, abychom dole pocítili. Koncem března se jí objevil prostor, který dává každý den na naši cestu překážku. Neprohlédnutelnou stěnu, která brání vidět co je před námi na cestě, vyvolávající nejistotu, spojenou se strachem. Raději se nikam nevydávat, raději chodit v tom, co již známe a raději si říkat, že to tak má být. Velmi tíživé pro našeho ducha, který je nastavený v tomto čase na změnu. Změna je cestou tohoto roku. Ta, která působila a ve tmě vymyslela se radovala, jak jí to vychází. Slunce, které objevilo, nám dolů hned překlopilo. Jak jim ale říci, že můžou projít, ke změně dojít. Když si tak trápilo hlavičku, šla kolem Vědma, kterou známe pod názvem Paní Magií. Ona když viděla sluníčko celé utrápené, použila svojí hůlku, přiložila k slunci půlku a tu druhou k Zemi. Uviděla cestu zimy, kterou prodloužila do tohoto měsíce, neboť v něm je již připravená modro-modrá. Černá v ní moc nemá a to je samo o sobě velká změna. Když do modré vkročíme, stěna zmizí a my sebe samé srdcem vidíme. Vidíme však i ty, kteří stále v černé žijí, vidíme jejich konání, vidíme zda se v něm držíme. Či jsme drženi. Naše smysly nás vedou. Vnitřní pocity s nimi spojené. Dejte na ně, všímejte si jich !!! Obklopujte se, byť v představě, modrou a nechte své srdce hovořit, konat, zkrátka v něm být.

Modrá je barva lásky a všechny její odstíny vibrací milování. Dubnový čas je také spojený s táním, s vodu, jako takovou, ale také s energií, která vodu řídí. Sluneční, stejně jako měsíční. Muž a žena, jdoucí ruku v ruce cestou, na které je provází obě tyto energie. Zkuste si prosím představit sebe samé na této cestě. Udělejte si meditaci, při které si řeknete, nechť vím, kdo ke mně náleží, dlaň do dlaně, srdce k srdci, krok ke kroku, pocit k pocitu, minulé do současného. Pak chvíli setrvejte v tichu, které vždy odpovídá na Váš hlas, ozvěna jdoucí z prostoru duše, která VÍ. Připomínám tuto možnost informačního zdroje, která je pravdou. Na cestě života máme stanovené, jak z roviny vztahů, tak zaměstnání. Tyto dvě roviny nás nejvíce zatěžují, ale také v opaku dávají.

Rovina osobního růstu se přidává svým Světlem pokaždé, když jí oslovíme a vědomě vstoupíme do svého středu středů. Tím je solár, naše sluneční energie, zdroj, ale i cesta, na kterou jsme znovu a znovu přiváděni, po průchodu tmavým. Srdce je v něm trvale přítomné, neodlišuje tak, jak je stanovené v nás fyzických. Třetí a čtvrtá čakra se v bytosti překrývají a umožňují smyslům, rukám i nohám být v harmonii. V člověku se mísí vesmírné se zemským. Lehké s těžkým, světlo i tma, zkrátka protiklady, které jsou nám dány tak, abychom je překonávali a navraceli se do harmonie. Harmonií se označuje stav bytí, kde jsme pozorovateli a vědomě vstupujeme do energií, které jsou nám vlastní. Splýváme s nimi, nevyvíjíme žádné úsilí, nátlak, ani chtění.

Paní Vědma – dubna dodává, tohoto stavu lze dosáhnout tak, že si uvědomíme v čem se vynacházíme v jeho opaku. V jaké energii se vynacházíme, co nám brání, abychom z ní vyšli, ale také, zda jsme se dobrovolně vzdali svého, v harmonii, dosaženého, abychom pomohli v návratu těm, kteří tápou ve tmavém. Srdce ví. Pokud se jedná o službu druhým, zákonitě nám brání negace, která nechce ze svého uvolnit bytosti, lidi, kteří do ní vstoupili a opět narušili i její harmonické, byť v tmavém. Používá proti nám různé démony strachů, abychom odešli, vrátili se a ti, kteří v ní zbloudili, ponechali jí. Existuje ještě jedna harmonie. Mezi světlem a tmou. V předešlém období byla porušena a nakloněna na stranu tmy. Toto disharmonické vyvolává nepokoje, až konflikty, války i terorismus, zkrátka tmavé projevy, jež v nás vyvolávají emoce. Opět tmavé, přidávající se do rozbouřeného na této planetě. Každý z nás může být nápomocný. Svým vlastním srdcem, svým vlastním světlem, svým dosaženým vědomím. Věnujte pozornost svým emocím, strachům, prosvětlujte je v sobě, nešiřte je ze své aury dál. Pocity jsou v nás určující, každý negativní pocit přispívá k celkové atmosféře této planety. Přijímejte do svého každého dne slova, která jsou veskrze pozitivní. Začněte používat mysl srdce, ona na Vás čeká. Stačí vstoupit, změna je její součástí. Vrací mě to k meditaci Kdo ke mně náleží? Být ve vibraci milování je samo o sobě harmonické. Tam mizí přirozenou cestou vše, co touto vibrací není a nikdy nebude. Konflikt.

Pomoc pro Vás, kteří se v konfliktu vycházíte..seminář 7.5.-10.5.2015 Rodové vazby z hlediska jejich obav, strachů, emocí, proč myslíme jako oni? 22.5. – 24.5. Terapie pro Vaše oči..Vidím se, vidím Tě, Vidím je, Vidím Vás… Přeji Vám , nám všem, aby se duben stal krokem na cestě, pod časem změny. Cesta na Rozhled pomalu odtává a tak připomínám možnost karmické poradny. Těším se na Vás. Zdenka


Březen nám přináší jaro

1.3.2015

Brezen_2015.JPGBřezen nám přináší jarní. Do bílé vstupuje barevné a ta, která vládla únoru, předává hůlku. Její čas procházel přes ten náš a pokud jsme si ho uvědomili, máme před sebou další krok. Ten má pod sebou ta, kterou ve vesmírném nesmírně milujeme. Paní květin. V ní i všude kolem ní jsou květiny, druhy, které tady na Zemi zaštiťuje. Má pomocnice, které můžeme také přes své srdce vidět – víly. I ony vstupují do tohoto měsíce a potvrzují návrat láskyplného světa křídel.

Ta, která má ve znaku kytičky, nás vede k uvědomění jejich významu. Můžete si říci, že máte kytky rádi, že je pěstujete, kupujete, díváte se na ně, dostáváte je, ale i vídáváte tam, kde jsou volné. V přírodě. Ve svém přirozeném prostředí. Tam, kam náleží v čase časů, stejně jako náleží Ti, jež mají v sobě slunce. Vzájemné v růstu, vzájemné v bytí, vzájemné v milování. Lidé se vzdálili svému přirozenému. Opustili tento svět s tím, že jim nedostačuje. Vstoupili do světa technických vymožeností a otočili se zády k tomu, co dlouho považovali za jediný možný projev sebe samých. Můžete si říci vývoj. Je opravdu vývojem to, co žijeme? Čemu sloužíme, co nás dnes a denně nutí starat se. Co nás ohýbá, tíží i co nám určuje? Z hlediska Vesmírného bytí nás to skličuje. Potřebujeme volné, přírodní, dýchatelné, vodní, ale i to, co je nedílnou součástí světa květin – slunce, půdu a možnost dávat sebe samé, jen tak, pro radost. U radosti se chvíli zastavím. Je radostné, že se lidi začínají navracet do tohoto světa ticha a hledají sebe samé. Svět o kterém se zmiňuji z pohledu Paní květin má pro každou bytost místo. Toto místo se nazývá domovem. Je v něm vše, co daná bytost potřebuje ke svému radostnému. Vše, co je nám předané těmi, jež jsou a navždy budou našimi vesmírnými rodiči.

Umožnili nám to, co jim bylo umožněné a dali nám domov, který je v nás, v naší podstatě stále domovem. Z něho si vzpomínáme, aniž bychom věděli. Domov má svůj ničím nenahraditelný projev. Srdce si přeje, kdekoliv jsme projevit. Podvědomě, intuitivně hledá ve svém okolí to, co zná a přeje si kolem sebe mít. Věci, ale i bytosti v různé formě projevu. Přešlo mnoho časů v kterých jsme se projevili přes tuto oblast a zanechali v nich. Současný rok nám mnohé navrací. Jednou oblastí je možnost mít opět své doma. Domácí, radostné. Paní Květin dodává své vlastní. Nedílnou součástí Vašeho vesmírného domova byly vždy květiny. Mít je kolem sebe navozovalo přírodní, volné a probouzelo obzvlášť v muži vnitřní potřebu projevit se. Květiny mají v sobě energii, která léčí, která uvolňuje a v které se vynachází esence lásky spojená se sluncem, tím pádem světlem růstu. Já, jako Paní květin, jsem vědma, kterou zasvětila vyšší. Často se mnou rozprávěla nad tou kterou květinou a pak jsme nad ní meditovaly, abychom dostávaly odpovědi z jejich světa. Jednou jsem byla přivedena do místa, kde rostly jen úplně maličké květinky. Tehdy jsem se podivila, proč nevyrostly, proč zůstávají tak malé. Bylo mým úkolem přistoupit k nim jako k těm velkým, barevným, viditelným. Nejprve jsem si pomyslela, že jejich svět musí být také maličký a vstoupila jsem do meditace s otevřenou myslí srdce a ponořila se do nich. Procházela jsem nejprve přípravnou fází, kdy jsem musela opustit všechny myšlenky dosud probíhající, abych se uvolnila do obrazu, který přichází vždy, když se otevřou světy. Ten, který jsem obdržela dosud považuji za svůj nejmilejší. Předávám Vám ho jako dar, v kterém, věřím, naleznete pro sebe samé ten svůj.

Nejprve komunikace s tou, která je představitelkou těchto kytiček:“ Přišla jsi s otevřeným srdcem abys porozuměla našemu světu. Sdílíme ho s mnoha a mnoha druhy, mnohé již znáš a můžeš s nimi komunikovat. Já se jmenuji Sedmikráska. Jméno jsem dostala od sedmi lístečků, které tvoří květ, ale i od toho, který je poprvé pojmenoval. Prvnímu plátku dal jméno bělostná. Druhému zářivá, třetímu přívětivá, čtvrtému vyjímečná, pátému zázračná, šestý okvětní plátek dostal jméno po jeho milované paní luně..měsíční a ten sedmý, spojující všechny předchozí hojivá Ten, který se takto projevil, nad každým z nich meditoval, procházel energií a přál si být u toho, až se najde někdo, kdo ho bude následovat. I k Tobě přijde, až přijde čas. Zatím medituj nad jednotlivými názvy. Já tak učinila.

Víte, nemůžu Vám vše říci, jsem vědma, která musela sama přijít na své moudré. To, co Vám nabízím, jsem již popsala. Ten, který pojmenoval ,se mi objevil tak, jak bylo řečené. Setkání, v kterém jsem zanechala své srdce. Trpělivostí jsem zrovna tenkrát neoplývala, přála jsem si vědět mnohé hned. Dnes vím, že vše má svůj vlastní čas, který vchází do našeho, když jsme připraveni přijmout, pojmout, porozumět, ale i radovat se z vlastních objevů. Přeji Vám, abyste se také tak cítili, ať jste ženou, či mužem, dítětem, zkrátka bytostí, v které je sluneční touha po vědění. Je mnoho kytiček, které znovu přichází do jara, do času, v kterém se březen vynachází. Ať jim porozumíte stejně jako Já, paní Květin a prožíváme vzájemně radostné. Vpusťte jaro do svých domovů, svých srdcí , svých představ, meditujte a dovolte si změnit.

Já si Vám dovoluji připomenout březnový seminář /viz přehled seminářů/, který Vám umožní přivonět, dýchat, cítit se !!!! 13-15.3.2015. Pokud se cítíte unaveně doporučuji seminář Velikonoční 3- 6.4.2015 Přijeďte si pro zelenou… a pro milovníky moře, slunce a Itálie jako takové – zářijový pobyt s programem – nutná reakce pro c.k. ohledně rezervace hotelu. Ať se cítíte sedmikrásně ..Zdenka!


Únor

3.2.2015

Unor_2015.JPG Únor se nás bude ptát, komu já mám lásku dát. Komu mám otevřít srdíčko, komu mám dát pocítit teplíčko. Na koho se usmívat přes oči, komu říkat a nenaříkat a kam se v sobě zaměřit, svým pocitům uvěřit..

Kolem nás je většinou bílé. Zima se projevila a podle bytostí Světla přibarvila. Bílá barvička se váže ke všem barvám, které existují. Ke všem jejich odstínům. Bílá byla vždy považována za slavnostní. Dlouho však byla podřízena černé. Černá nás provázela v uplynulých posledních životech, které v nás stále doznívají ve formě vzpomínek. Podvědomí se stále projevuje na základě prožitého, těžkého, neradostného, tíživého. Proto se do současného roku 2015 navrací tato barvička. Je potřeba změnit. Prosvětlit, nabílit, vybílit, natřít, třeba i na bílé prostřít, vzít si na sebe, zkrátka uvědomit si, že uplynulé je potřeba uzavřít. Nevracet se a když, tak k okamžikům malých radostí. Představitelka bílé vibrace je jednou z nejvyšších Vědem. Obsahuje v sobě vše, co je bílé, všechny bělostné odstíny spojené s energií.

Tato vědma byla pozvána do prostoru Lásky ke společné meditaci na téma Jak jim připomenout. Když se vynořily, radostně se usmály a propojily ruce, stejně jako srdce. I to nám předávají. Obrázek, který jim byl vyjeven, je již nyní pro nás projevem. Je na něm cesta na které není žádné kamení. Nad touto cestou se vznáší Anděl, který drží v ruce svíci a ukazuje na srdíčko, vykroč, dovol si, překonej strach. Obrázek má rámeček z lístečků kytiček, které, takto viděné, symbolizují tu, která tyto obrázky posílá. Paní Sluncí. I ona říká, aniž by říkala. Každá z těch kytiček je plná sluníček.

Tento obrázek je k vidění v prostoru Vašeho srdce. Vstupte prosím do toho svého a požádejte svého průvodce. On ho pro Vás obdržel, až Vy obdržíte.. Dívejte se tak, abyste prostoupili, jako Láska s Bílou se ponořili, dívejte se a představte si, jak jste vykročili..vnímejte si cestu pod nohama, bosky přes energetické plošky. To můžete chvíli každý den, až uvěříte, že se již nemusíte bát opět milovat.

Únor má 28 dnů, 28 chvilek, které připravují na další měsíc. Když si uvědomíte jejich důležitost, dostanete pocit, který se k váže ke každé bytosti Světla. Teplo. Využijte ho pro sebe samé všude, kde v systému pociťujete zimu. Tu vnější si pak můžete užívat, radovat se z bílé a prožívat. Kdo by si chtěl té čisté užít, zvu na víkendy v době zimních prázdnin. Těším se na Vás Zdenka. Pozvánku na semináře obdržíte během tohoto týdne, a připomínám , že i v zimě funguje karmická poradna.


Cesty roku 2015

5.1.2015

CestaRoku_2015.JPG Začal nám další rok, který je čísly ozdobený, láskou naplněný a časem určený. Obsahuje energii, která se nazývá ranní. Svítání. Svítání má několik rovin.

Vesmírné je velmi ceněné. Všichni, kdož mají v sobě slunce, vědí, že by bez této energie nebylo naplnění. Svítání se váže nejen ke slunečnímu, ale také k noci, k měsíčnímu. Obě tyto energie se provází i jsou provázány, stejně jako Ti, kteří je obsahují ve svém zrození. Všechny bytosti vesmíru. Všechny světy ve svých projevech. Muž a žena jsou jejich součástí. Toto vědomí si v sobě neseme. Toho využila ta, která spoluvládne – Vědma vědem – aby nám začala připomínat! Připomínat to, co pro nás bylo před příchodem na planetu Zemi, přirozené.

Dělali to naši rodiče, vedli nás k tomu samému. Bez nich by nebylo naše a pokaždé se tím směrem, kde se vynachází slunce sluncí Vesmíru uklonili. Zpočátku jsme nevěděli, proč tak činí, ale vážnost tohoto okamžiku nás vedla učinit to samé. Když jsme se začali ptát, obdrželi jsme následující:“ Ty jsi naše malé sluníčko, které jsme dostali darem z místa, kde se vynachází životadárné. Když jsme Tě poprvé uviděli, uvědomili jsme si, jaká to je síla, která umožňuje zrození. Zrození nové bytosti. Jsi z nás, z našeho již obdarovaného, přesto jsi jiná. Tato jinakost je darem. Jeho darem. On vládne energií všeho bytí. Všeho-vědění, Všeho-slunečního. Dal Ti dar, stejně jako nám. My ho objevujeme každý den a dáváme Ti ho pocítit. Milujeme Tě, stejně jako jeho, stejně, jako milují nás i jeho naši rodiče.

Ti nám říkali:“Brzy ráno, raníčko, když vychází sluníčko, my vstáváme s ním, vycházíme pod jeho náruč, která nám dává teplé.Přináší světlé a vše se dává do pohybu.Bytosti si v tento čas přichází pro požehnání ve významu cesty.Být na cestě znamená kráčet. Být v pohybu, poznávat, růst. Ocenění jež se slunci od nich – nás – dostává, naplňuje prostor v jeho středu. To, co vyzařuje nám navrací. Vzájemnost, dar, který vždy bude darem, neboť bez slunce není života, bez požehnání cesty, bez ocenění touhy dosahovat. „ Prociťte si tato slova, vstupte si do nich, i ona jsou součástí návratu…

Pozemská rovina se k té Vesmírné váže. Je nám dáno vše, co známe a přeci si tady v žití ne-vzpomínáme. Kdo dnes prosí o požehnání. Kdo oceňuje dar být v pohybu, kdo si váží cesty. Kdo touží být ve vzájemném? Tady se chvíli zastavíme, neboť určitě mnozí již namítáte, že jste si již vzpomněli, že se ráno probouzíte, vědomě probouzíte a díváte se na cestu dne. Když k tomu svítí sluníčko, je vše nějak snadnější. Ano, reaguje naše podvědomí. Vesmírné znalosti, kterých se nám dostalo. Které jsme již žily a přidávali k nim další a další. Slunce nás stále provází. Nastal čas navrátit se. Navrátit se k sobě samým. K darům, které v sobě obsahujeme. Navrátit je do života tady na Zemi, začít žít podle principů podstaty. Jedním z nich je pravda, dalším čistota mysli a v neposlední řadě vděčnost. Bude nám celý rok připomínáno tak, že situace, které máme na cestě je již obsahují. Záleží jen na nás, zda přistoupíme , znovu přistoupíme k sobě samým jako k bytosti. Žít v této rovině znamená odpoutat se od zvyků, návyků, programů, které nám umožnily poznat se v opaku. Kdo nejsem JÁ. Průvodcem je nám naše vnitřní. Průvodcem je nám podstata, naše vnímání okolního světa přes srdeční a hlavně sluneční. Průvodcem nám jsou i jednotlivé měsíce, mající v sobě čas. Ráda Vám opět zprostředkuji jejich učení. Cestu. V té lednové se již vynacházíme. Být připraveni procházet celým rokem, je také velký dar. Přináší nám ho opět ta, která dává cesty – Paní Magie lásky..

přijměte prosím pozvání, na víkendové setkání pod Cestou tohoto roku. Co nám jednotlivé měsíce přináší, co v nich můžeme odložit i přijmout. Stále potřebujeme poléčit mnohé, co jsme nabrali z tmavého, včetně dušičky. Vstoupíme do vědomí čaker, které potřebujeme otevřít a nabrat energii pro jemnohmotná Já a mnohé další. Včetně využití volného času pro zimní sporty, procházky, odpočinek. Rodinní příslušníci jsou vítáni. 23. – 25.1. 2015… Vědomá cesta rokem 2015..aneb JÁ již vím.. Letáček na seminář najdete pod semináři, jinak na vyžádání pošlu. Těším se na Vás Zdenka


Vánoční čas

19.12.2014

Vanoce_2014.JPGJako každý rok, přichází čas, kterému se říká Vánoční. Má v sobě světlo, které dává tam, kde jsou Ti, jež doufají, že se už konečně potkají…je to čas srdíček, stejně jako větviček, dárečků, přáníček, někdy i slziček. Můžete namítnout, že se potkáváte i v jiný čas, dárky si dáváte, přejete i rukou třesete, že si vzpomenete nejen o Vánocích. Určitě má pravdu ten, kdo je v cestě zasvěcen.

Cestou Vánoc prošla mnohá bytost, možná si vzpomenete, jak nám Paní Magie říkala, tato cesta Vás bude zastavovat. Divili jsme se, proč by to dělala? Vždyť od nás lásku dostala. Když jsme na ní vstoupili, tak jsme pochopili. Úsek těch pár dní se nás ptal a ptal. Abychom odpověděli, tak jsme se museli zastavit a slovem projevit. Slova jsou vzácný to dar, neboť když jsme pronesli, tak se ukázala Paní Cesty a podala kousek řetízku. Nejprve jsme nevěděli co s ním, byl sice krásný, svítil a hřál, ale my museli postoupit v čase dál. Zastavovali nás i Ti, kteří se beze slov dívali a najevo nám dávali. Někdo měl úsměv na tváři, někomu se kouleli slzičky, někdo se díval skrz prstíky, někdo se mračil, ale všichni vyjadřovali sebe. Na nás bylo také vyjádřit, tak abychom mohli jít dál. Kdo nevyjádřil, ten stál. Tento úsek nám hodně dal. Nakonec jsme přišli na řešení, pro všechny jsme měli potěšení. Je těžké potěšit všechny tak, abychom sami pocítili, dosáhli jsme, když jsme je procítili.. To už se blížil Štědrý den, který nás vítal přes dveře zavřené. Neměli jsme od nich klíč, a přeci jsme museli vstoupit. Někdo ťukal, někdo zkoušel přiložit dlaň, někomu se už nechtělo jít dál. Kdo si však přál obdržet musel podmínky cesty dodržet. Dojít až tam, kde je ukončení, které jako jediné má v sobě počátek..

Když se sami před ty dveře postavíte, cestu si představíte, co bylo na ní, to již víte..zkuste si zavnímat své pocity, víte, že za nimi je Štědrý den..ve své štědrosti projeven. Sami za sebe tam stojíme, jak otevřít zatím nevíme..paní Magie nápovědu má.. Vzpomeň si na řetízek kterýs dostal/a/, oceněná tou, pro kterou jsou slova hrou. Paní cest otvírá těm, kdo poctivě cestou prochází, kdo přemýšlí, kdo se zamýšlí, kdo má v sobě touhu dojít, překážkami projít. Do řetízku sílu dala, abys nevzdával/a/. Dveře jsou rozum, který nevěří, že když se večer zešeří, přichází ten, který nám dal svůj den. Ježíš v mnohém přestrojení, podle toho, jak čas se mění, podle naší představy, která patří do hlavy. Pokud srdce propojíme postoupíme. Udělejte si čas, ať stihnete ho včas. On má mnohá překvapení, která vodu ve víno změní. Také umí zázraky, přinést slunce přes mraky. Největší dá do malého, velké zase umenší, to pro Vás, i Ty nejmenší.. Dej řetízek před srdíčko tomu, koho si přeješ na své cestě mít, musíš si však přislíbit, že až ten den nastane, slůvek se mu /jí/ dostane. Ježíšek i Ježíš, už tomu v sobě věříš?????

Prožijte si každý sám ze sebe, ať máte cestu otevřenou k dalšímu významnému dni – poslednímu v roce. Tak šťaaaaaastné Vánoce..Zdenka


Prosinec nám přináší na naši cestu bílé, adventní chvilky i sváteční chvíle..

1.12.2014

Prosinec_2014.JPG Každý měsíc je vyjádřením času. Čas je veličina, v které se vynacházíme každý z nás, tady na Zemi, stejně jako ve Vesmírném. Čas přináší i odnáší, čas plyne i může stát, čas má vše, co jsme mu dali, ale i to, co on jediný nám může dát. Nemůžu, teď nemám čas, nestíhám, kolik máš, mám času? Čas se tomu usmívá, neboť ví, že si nic nezrychlíme, ani nezpomalíme , on nám umožňuje být v něm tak, jak jsme si ho vědomi.

Měsíc prosinec se vynachází ve svém čase, aby nás provedl posledními dny tohoto roku. Je jich stejně jako v ostatních měsících a přeci jsou jiné. Nemyslím teď v ranním, či večerním. Ani v krátkém či dlouhém, v teplém či studeném. Nabízí se rovina, kterou všichni známe pod svátečním. Prosinec čekal celý rok, sledoval náš krůček či krok, všichni jsme k němu došli. Někdo pomalu, v tíživém, někdo poněkud spěchal a na své cestě mnohé nechal. Někdo se otáčí, jiný se dopředu dívá, někdo se raduje, jiný v únavě zívá. Každý si ve svém říká, někdo děkuje, někdo zanaříká..Všichni jsme dostali stejný počet dnů na cestu tímto rokem. Každý jsme je využily podle svého vědomí i svědomí, každý máme ještě možnost vejít do svého prožitého, chcete-li paměti, vrátit se v čase. Do měsíců již minulých, v kterých jsme žili ve svých vztazích, pracovali, rostli i nové objevovali.I oni to tak dělají, po každém svém čase projdou znovu a pečlivě vydělí tíživé, kdo by ho tam chtěl. Oni vydělují tak, že si do toho tíživého vstoupí a vnímají svůj čas. Jelikož to jsou měsíce v daném roce, mají všichni stejnou cestu. Cesta je pod energií. Energie tohoto roku je pod Láskou, tou, která má v sobě všechny lásky. Milování. Měsíc si tak ve svém tíživém pokládá otázku, která je nasnadě..miloval jsem tento den ve svém stejně jako sám sebe? Dal jsem mu jen jednu část lásky, nebo celou vibraci? Pokud jsem dal jen část, můžu to ještě napravit. A vezme ten těžký den do svého srdíčka, kde mu třeba zazpívá, nebo ho pohladí, nebo se do něho podívá a to těžké si ještě zavnímá. Připomene si situaci i ostatní bytosti v ní. Je více možností, jak uvolnit, ta která je pro bytosti Světla známou, tu připomínám.

„Přijímám sebe, stejně jako Vás, jediné, co Vám navracím, je čas. Ve svém se uvolňuji tak, že si uvědomuji své chybné, to, co je dosud v tíži vlivné. Vím, že můžu ve Vašem také v tíži být, ale to sami zkuste uvolnit. Posílám mezi nás světlo odpuštění, které se váže k propuštění. Ještě to místo pohladím, ať bolestné zahladím.“

Co Vám to připomíná? Nebo že by nám bylo připomínáno? Projděte si znovu čas tohoto roku,stejně, jako to dělají představitelé jednotlivých měsíců. Nemusíte krok po kroku, jen tak nahlédnout do sebe, do úrovně vztahů, zaměstnání i osobního růstu. Zda jste si udělali čas na sebe i na druhé, zda jste navázali nové vztahy, či vztah, nebo naopak popošli do dalšího vztahu, či se vymanili z tíhy být druhým jen po vůli, a tak dále , každý sám za sebe. Rovina vztahů zasahuje i do zaměstnání. Projít si přes své ..pamatuji si…zda máte dobré pracovní vztahy, zda se v práci usmíváte, nebo naopak mračíte, zda je Vám umožněné tvořit, nebo se před vyššími kořit..pokud podnikáte, zda ostatní v souvislém spolupracují, nebo zamezují, Váš energetický i finanční příjem omezují? To jsou otázky v kterých odpovědi Vaše prožité má. Pokud si uvědomíme pravdivě, bez obav i strachů, uvolníme si v paměti těžké, vím, že již změnit nemůžeme, čas prošel tak, jak chodí. Den po dni, týden po týdnu a najednou je měsíc pryč, odešel i s naším nevyřešeným, s naším obtížným, s tím, co se nám zákonitě připomene,neboť je nám přes čas navrácené. Vracet se za účelem uvolnění do již prožitého, to nám umožňuje čas.Víme, kde máme hledat, kdy a kde, s kým jsme prožili. Využijte, ať dál v sobě nevláčíte. Prožijte, tak jak si pamatujete, se všemi pocity. Třeba si i zaplakejte, prociťte bezmoc, či ublížení. Nespravedlivé, či zamezení. Vyslovte afirmaci výše uvedenou a pak můžete ještě další.. připomenu –„ jsem mocný, mocná ve svém milování, z této energie jsem zrozený, zrozená. Vy, kterých se bojím, Vám vděčím za připomnění, že toto nejsem Já. Toho, čeho se bojím, to jsem od někoho převzal, převzala, abych okusil/a/, poznal/a/. Tam nyní navracím přes oblast srdíčka, s poděkováním za zkušenost, které se mi z vnějšího světa dostalo. Děkuji, že mi toto v čase vyvstalo!“

Vnímejte si uvolnění tam, kde jste v sevření, dokud nepocítíte napřímení přes celou páteř. Cestu. Čas sváteční se nemusí trávit jen u plného stolu. Je dobře být i jinak spolu. Udělat si čas na Ty a na to, co miluji. Před sebou máme měsíc do kterého nám daly i ostatní měsíce. Tentokrát se sešli tak, abychom měli čas prožít jejich dárky, a oni s námi svátky.. Každý dal to, co ve svém středu obsahuje, co je vyjádřením jeho času. Když se na chvíli zastavíme, svíčku si zapálíme, do svého nitra ponoříme, v čase čas tak zastavíme, určitě dary uvidíme a to, co přitom pocítíme, to se ale neříká..tak ať Vám i nám všem, ten čas prosincový v milování odtiká…těším se na Vás v příštím roce, ale to se ještě připomenu, neboť mnohé energie ze Světů dobra by Vás chtěly oslovit a přáníčka vyslovit…Zdenka

Ještě je pár volných pokojíčku na silvestrovské svátky, tak pokud byste si přáli strávit čas na horách, je možnost...


Kniha - Učitelé z Vesmíru

25.11.2014

UciteleZVesmiru.jpgSplnila jsem si další slíbené, v sobě samé, z prostoru duše. Dovoluji si Vám představit další knížečku „Učitelé z Vesmíru„. Přišla na svět v čase vlády Boha a Vědmy, spojení Muže a Ženy ze samé podstaty Vesmíru.

Bylo mi v něm navráceno a věřím, že pomůže k návratu i Vám mnohým…Pro Vás, kterým připomene, pro Vás ,kterým se zastesklo po vesmírném domově, Pro Vás, kteří si potřebujete v sobě oživit rovinu znalostí. Pro všechny, kteří věří…Zvolila jsem téma, které všichni známe, pocity. Pocity jsou v duchovní rovině Učitelé, byť je tak nikdo na Zemi nenazývá. Oni zkrátka jsou. My, jako bytost,. dostáváme do bytí od našich rodičů jejich pocitové. Vše, co sami pocítili při svém zrození i v průběhu bytí, své dosažené v nejvyšším dobru. Pocity kterými prošli, můžou znovu vyhledávat, jen když mají potřebu je pociťovat, být v nich. Jinak zůstávají ve svém. Ve svém je pro ně, stejně jako pro nás, jejich vesmírné děti, sluneční energie. Tato energie obsahuje pocitové receptory, které určitě všichni známe. Jazykem ochutnáváme, dlaněmi osaháváme, přes chodidla cítíme krok. Přes oči vídáváme vše, co je příjemné, nebo nikoliv, přes uši slyšíme opět vábné nebo nevábné, zvuky.Přes nos, kterým nejen dýcháme, cítíme vše, co je námi, stejně jako druhými.. Každá buňka toto v sobě má a jako celek odpovídá našim potřebám cítit se…být ve své kůži. Výraz být ve své kůži je pro každou bytost dobře známý. Kůže bytosti je přeci od těch, kteří se milují. Energií milování je myšlené prolínání na všech úrovních. Opět jsem u našich vesmírných rodičů. Než k sobě v prolnutí přistoupili, prošli vším, čím prošli jejich rodiče. Učením, kterým se vytváří cesta. Být na cestě, to je velký dar. Kdo kráčí, ten zanechává stopy, ale nejprve musí v ty zanechané vejít. Kdo je pro nás zanechal? Náš vesmírný rod, Ti, kteří se zrodili, Ti, kteří se milovali v celku, v každičké své buňce, v každém kousíčku svého Já, aby nás v tom samém naučili milovat. Aby mohli předat, jsa těmi, kteří učí. Aby mohli učit, museli se učit. To je cesta Slunečních, cesta, kterou obdrží každý, jsa zrozen z milování. Jsou však i jiné bytosti, které tuto energii neznají. Je jich mnoho ve Vesmíru, stejně jako tady, na Zemi. Oni jsou zrození jen z jedné části milování, kterou přirozeně také obsahují. Ta se nazývá mám ráda , rád.

O zbylých částech se tady na Zemi učí. Přes své smysly, koukají se, čichají, slyší i neslyší, často si chtějí vzít a ochutnat. Dotknou se a jdou dál, směřují vždy nejprve ke svému Mám rád. K té části, z které jsou zrození. To je pro ně pocitem, v tom jsou ve svém, ve své kůži. To ostatní jim nic neříká a přeci to chtějí mít. Ne v sobě, jen kolem sebe, vidět ty, kteří mají, v sobě mají, že najednou si naříkají. Vyšli totiž do jejich. Ze svého zářivého do světla umělého, jen k tomu Mám ráda, rád. Učí se znovu to do jednoty, celku dát. My , světelní, tuto kůži známe, museli jsme si jí v rámci učení navlékat, pod dozorem paní Magie, která nás nechala pociťovat a pak teprve začala vysvětlovat. Navracet nás k pocitům, které nás dosud tíží. Nejsou lehké, radostné, nejsou podložené milováním. K nim se váží strachy, emoce, i různé nemoce, bolesti i neřesti…V tomto učení, je ale vždy řešení. Východ do Světla, do vlastního, do slunečního. Vy, kteří se necítíte být ve svém..zkuste zavnímat svůj systém přes své místo slunce. Solár. Kde najdete těžké, tam je potřeba se zaměřit. Chvíli setrvat, uvědomit si, co mě vlastně drží v opačném. Není to mé…poprosila jsem energii, chce-te-li pocit, o kterém v knížce nepíšu…Zářivost, Záři „ Přejete-li si být v mém, stejně jako Já ve vašem, musíte se navrátit. Odkud? Z pocitu mě opačného. Vždy takto poznáváme sebe samé. Já zářím, ale byl čas, kdy jsem pohasla. Světlo ve mně zůstalo, to ano, jen jsem se od něho odvrátila vědomím. Tam, kde jsme v sobě vědomě, tam světlem přitahujeme světlo. Tam, kam jsem se otočila, tam to zářivé vůbec nebylo. Sice tam trochu svítilo, ale když jsem přišla blíž, pocítila jsem velkou tíž. Toto světlo mihotá, nehřeje, vábí ty, přes které získává. Já se bránila, v sobě kroutila, nešlo však vzít zpět Tu kterou jsem poznávala, ta mi přesto všechno mnohé dala.Ona také jméno má, ano je to Paní Tma. Udělala ze mě sebe, zapomněla však na Čas, který jsem obdržela. Vždy si vzpomeňte na ČAS, když si začnete připadat bezmocní, či nemocní. Čas dává bytostem světla ta, která jím sama je. Paní časů, která jako jediná nám dává sebe do každého učení v tom, co nejsem Já. Do učení opaků. Ona dobře ví, jak nás to časem unaví, jak už nemůžeme dál. Začnete si připadat tmaví, už vůbec ne smaví, a začnete litovat, lépe řečeno negovat. Ta, která není Vámi, ta se naopak raduje. Vzala nám to, co sama není, pociťující moc. Tady opět přichází ČAS na pomoc. Připomíná, napovídá, pomalu nás vrací, umocňuje každý pocit který známe, vždyť ho v sobě máme. Rozsvěcí tam, kde je tmavé,k návratu pobízí i ke krůčkům vybízí. V tomto čase couváme, tam, kde jsme opustili své zářivé, zpětný krok nás však trápí, my chceme jít dopředu, kráčet v čase,který nám byl dán, nastaven den po dni, týdnu, měsíci i roku. Couvat to se nehodí, takto Světelní přeci nechodí.

Moudré je navrátit se do pocitu, který znám, v kterém jsme již žili, který se nás často ptá- Kdy už budeš Zářivý – Zářivá.? Určitě si to přejí Ti, kteří tento pocit znají, v podstatě ho navždy mají. Dám Vám radu, možná jen napovím..vejdi přeci tam, kde je Milování chrám. Tam za Tebou nemůže, ta, co Tě občas přemůže. Tma se místu vyhýbá, tady ona uhýbá. Doma tady nebývá, v tomto světle ubývá. Místečko Ti připomenu, než na to zapomenu, nebo že bys zapomněla – zapomněl? Tam, kde je slunce projevem, tam se nyní otočíme, do soláru, to již víme. Vejdeme tak, jak jsme vyšli. Zmiňované couvání. Nejprve si však uvědomíme, kdy jsme byli v čase v pocitu Štěstí, může to být v dětství, může to být kdykoliv a kdekoliv, tady na Zemi, či ve Vesmíru, kam nás paměť pustí. Pak si zavřeme oči a přitom se díváme. Toto vzpomínám do všeho tmavého v sobě dáváme.!!! Do všech bolestí, strachů i nemocí, do míst, v kterých to nejsem JÁ, ZÁŘIVÝ, ZÁŘIVÁ….

Knížka je k dostání u všech dobrých knihkupců, také si jí můžete zakoupit přímo u mě na Rozhledu..připomínám také Karmickou poradnu,která je nápomocná se zmiňovanými návraty. Kdo byste si přál rozloučit se s cestou roku 2014, stále jsou volná místa. Bližší info na dotaz…ať máte v sobě pocitově teploučko a vidíte se v zářivých očích milování…Zdenka


Listopad - pro Vaši cestu tímto rokem

23.10.2014

Listopad_2014.JPGCesta tohoto roku se pomalu chýlí ke konci. Máme před sebou dva měsíce, v kterých je stále dáno…kráčíme tak, jak jsme vědomí. Někomu stačí ryze materiální vrstva v jejím projevu mám a nemám. Jiní hledají to, co se projevuje pouze přes Světlo. Rovina ducha spojená s láskou, která je. Existuje však ještě jedna vrstva, která dává o sobě stále více vědět. Vrstva, v které jsme milováni a milujeme. Energie milování se váže k našemu Vesmírnému. Toto vědomí Kdo jsem JÁ nás propouští z tíhy přízemí. První čakra se svým neustálým ne-jistým neumožňuje volnost. Být volní, je pocit, ke kterému se váže vše, co je tady na Zemi nut ností . Nutnost vládne prvním i druhým patrem, slábne ve třetím a ve čtvrtým se transformuje na lásku. Patry vede cesta.Tato cesta je daná tak, aby všichni, kteří po ní jdeme, procházeli jednotlivými vrstvami, patry a uvědomovali si své pocity, kterými se řídí vše.

Pokud se cítíme špatně, to znamená ne volně, měli bychom si udělat čas na sebe samé a v tichu si uvědomit, kde se vynacházím, co je mojí potřebou i tíhou, co si přeji pociťovat, co si přeji žít…také, KDO JSEM JÁ..

Může Vám připadat, že si přeci přejete a stále se neděje, může Vám připadat, že už nemůžete dál..může Vám připadat, že Vás nikdo nepotřebuje, může Vám připadat, že je Vám stále bráno a bráno..tyto pocity spojené se situacemi ,se Vám promítají do života, neboť jste v přítomnosti někoho, kdo Vás v těchto situacích drží. Stačí se rozhlédnout a přijmout své pocity, které nás vedou, ukazují, učí.

Pro Vás, kteří se vynacházíte ve výše popsaném, nabízím cestu…

7. – 9.11. 2014….Odkud pocházím a kam směřuji..vědomí svého zrození, své podstaty, jistot i schopností. Každý účastník obdrží pro sebe samého…2.500,- Kč

14. – 17.11.2014.. Návrat ke svým kořenům…rozpojení se s rody, rodiči, i jinými, kteří brání v uvolnění v materiál.rovině i rovině vztahů. Karmické vlivy na sebe navázané, v rámci služby dát své světlo, se můžou již rozpojit. 2.800,-Kč

Semináře vedu osobně. V ceně je ubytování, polopenze, prožitkový program, spojený s léčením. Těším se na Vás…Zdenka Štroblová Obsažnější letáčky na webu…www.chatarozhled.cz - semináře

horská chata Rozhled | Telefon:+420 499434176 | Mobil:+420 721554728 | Mail:rozhled@tiscali.cz | Webdesign: © lk 2013