Květen

11.5.2014

Kveten_2014_3.pngPátý měsíc v kalendáři nám připomíná náš vnitřní kalendář. Ten se, stejně jako ten vnější, vyznačuje dny. Má jeden jediný rozdíl. Den ducha má potřebu dýchat, tvořit, milovat, vyjadřovat Světlo.

Naše cesta je mnohovrstevná. To znamená, že v každé vrstvě projevujeme sebe samé v situacích, které tvoří naši životní cestu. Vrstvou se rozumí hloubka projevu. Hloubka souvisí s výškou dosaženého vědomí. V jedné situaci můžeme být vysocí, s druhou se nedokážeme vyrovnat, ve třetí můžeme dělat chyby. Každý sám za sebe. Vrstvy by měly spolu souznít, být v rovnováze, vydávat do našeho vnějšího světa vibraci Lásky, pobývat v ní, žít jí. Být ve vnitřní harmonii, přijímat situace tak, jak jdou, stejně jako lidi s nimi spojené. Nevstupovat do emočního pole druhých, pobývat ve svém srdci a radovat se z každodenní možnosti projevit… Ne, nepíšu o nemožném. Tato oblast se nazývá rovinou osobního růstu.Sebepoznávání. Rozvoj osobnosti, chcete-li práce na sobě samých. Při této práci máme velkého pomocníka – Přírodu.

Příroda je spojená s důležitou energií , která má v sobě informaci radosti.Tato energie proudí ze středu Země, vydává teplo, které se potřebuje projevit. Projevuje se v každém živoucím organismu činností, která je spojená s hledáním partnera za účelem předání tepla. Příroda je naším rádcem, který se řídí svým vlastním světem. Tento svět je nám přístupný. Málokdo si však uvědomuje, že jsme v něm návštěvou, která se podle toho má chovat. S úctou k živoucímu, s úctou, která je projevem vesmírné inteligence. V tomto projevu vím, že vše souvisí se vším, že to, co naruším, musím napravit. Karma, která není dostatečně známá, nebo je opomíjená. Příroda je pomocníkem, který čeká, až si ho v této roli uvědomíme. Každý náš pobyt v přírodě by měl být vědomě prožitý. Naše vědomí nám umožňuje být součástí všeho a všech. Dokážeme se ponořit do nitra a přes svého ducha prožít toto spojení. Vstoupit tam, kam běžně člověk nevstupuje. Do energie, do lásky tohoto světa, do jeho projevu, ale i do vědomí všech stromů, keřů, rostlin, zkrátka do všeho, čím příroda je. Nemůžu opomenout i zvířata, která v tomto světě žijí, která jsou nedílnou součástí, a která se , bohužel, stala žádanou potravou pro člověka. Mnozí zabíjí nikoliv z nouze, jen pro potěšení z moci, ze snadno získané kořisti, která nemá možnost bránit se. I tento projev patří do karmy.

Vnitřní potřebou každé bytosti je pobývat ve Světle. Jinými slovy vynacházet se v lásce. Světlo jako takové má také mnoho vrstev. Tam, kde je nejvyšší projev-milování, tam můžeme opět dosáhnout. Cestu známe. Nemůžeme se již navrátit do lůna naší vesmírné maminky, a lásky vesmírného otce, ale tento jejich dotek, který dal vzniknout našemu zrození, je navždy v místě, které nazýváme centrálním zdrojem veškerého života. Slunce. Slunce planety Země a jejího systému je také jeho součástí. Zkuste si udělat chvíli pro sebe, usednout v přírodě pod jeho paprsky. A z hlouby svého srdce poproste o ten svůj, jeden jediný, který Vás provází po celou Vaši cestu. Propojte si ho do srdce, soláru, zkrátka buďte si ho vědomi. Jistota lásky, jistota že máme Světlo všude tam, kde se vynacházíme. Všichni, kteří jsme součástí Slunce, by měli být součástí také jeho projevu. Každý den vyjádřit někomu teplo, být pro někoho cestou, posvítit tam, kde se nedostává.

Přeji Vám krásný květen a Vás, kteří si přejete pobýt v Krkonošské přírodě, v místě ticha, zvu na další semináře, které jsou v nabídce. Zvu i Vás, kteří potřebujete načerpat energii radosti a projít se po horských cestičkách, stejně jako Vás, kteří hledáte pomoc při řešení svých potíží. Přes sluníčko..Zdenka


Anděl strážný

14.4.2014

AndelStrazny.pngAndělé jsou s námi, i když my s nimi nejsme..jejich svět pohlíží na náš pozemský, přes Světlo lásky. Jeden z nich nás provází každý den. Má v ruce hůlku, která je součástí srdce Vědmy. Ráda bych Vám ho představila v jeho funkci, která je nezaměnitelná. Ve dne v noci drží stráž nad naší cestou. Pomáhá tam, kde tápeme, z hůlky svítí tam, kde jsme se ztratili ve tmě, nadnáší tam, kde je těžkost k neunesení a také nám připomíná..Láska je cesta k Lásce.. ANDĚL STRÁŽNÝ.

Ve svém životě, stejně jako v pohádkách, překonáváme překážky, procházíme tmou, hledáme cestu, potýkáme se se lží, nepřejícností, ale i s vlastním strachem, který brání pokračovat v hledání lásky. Odvěký boj mezi srdcem a rozumem. Mezi touhou a pohodlím, mezi pravdou a iluzí. Bytost Světla se do každého života vydává s vlastní pohádkou. Jsou v ní milující a milovaní rodiče, láskyplný okolní svět, dostatek Slunce a v neposlední řadě moudrost chůvy, babičky, či dědy, zkrátka těch, kteří předávají. Vstup do reality je pro každého jiný a přeci tímto podložený. Pokud nemáme, sníme. Pokud se nám nedostává, představy nám nahrazují. Z dřívka je meč, z klacíku panenka a z prostého jídla hostina. Dítě nestrádá, neboť má svoji pohádku.

Součástí prostoru, kde jsou všechny pohádky –příběhy Vesmíru, shromážděné, je Anděl, který má svoji důležitou roli. Dohlíží na ty, kteří si vypůjčili s přáním, pokusit se některý, z již prožitých příběhů, žít a dát mu svoji neopakovatelnou podobu. Každý sám za sebe, dle svého dosaženého vědomí. Nit příběhu znáte, nemůžete se ztratit, tam, kde tápete jděte po již prožitém, jak se zachovala v tu chvíli hlavní postava? Jak překonala? Co bych udělala na jejím místě Já? Určitě ho znáte, možná ve snu vídáváte, stojí při nás od začátku až do konce každé cesty...ANDĚL STRÁŽNÝ. „ Jsem ten, který stráží. Stráží nejen Vás, ale i svět, kterému vládne Vědma. To ona přenesla Vaše vesmírné dětství, aby Vám stále připomínalo domov. To ona Vás, znovu a znovu, do něho navrací. Tak, jak viděla ve své meditaci – „pokud nezapomenou být ve své podstatě dětmi, dokáží překonat vše. Dokáží vyjít z každé tmy, dokáží najít znovu cestu, dokáží projevovat Lásku“ Viděla cestu cest, přes kterou se můžeme navracet a čerpat ze zdroje Světla. K této meditaci se připojila i ta, kterou nazýváme Moudrost. Ona viděla dál..budou si často připadat nemilovaní, odmítaní, nebudou se vidět přes tmu, ani nebudou mít své. Přes toto všechno se jim dostane Poznání. Moudrost, kterou si z něho odnesou, se připojí k té mé. Naše vzájemné jim umožní najít řešení tam, kde se jim dosud vlastní moudrosti nedostává.“ Všichni jsme obdrželi toto viděné. Máme ho v sobě uložené.

Dovolte si být znovu dětmi, kterými ve své podstatě, v srdci vesmírných rodičů, stále jste. Žijte s dychtivostí jim vlastní ,svoji pohádku. Naberte si Světlo do reálných životních situací.Uvědomte si, čím jste již prošli, čeho jste dosáhli, v čem jste zvítězili, co jste překonali. Vzpomeňte si na magická slova o lásce, v které končí každá pohádka !!!

Pokud si nejste jistí, potřebujete pomocnou ruku v některé ze situací,mebo jen ticho k vlastní meditaci..přijměte pozvání na seminář „Zasvěcení do křídel“. Bližší info v řádku Semináře. Pro Vás, kteří hledáte místo, kde prožít letní dovolenou, je přichystán program...viz semináře. Sluníčkové dny, Zdenka.


Duben - čas plný barev, stejně jako květů v něm

1.4.2014

duben_2014.png

Cesta tohoto roku se posunula do dalšího období, které zaštiťuje měsíc duben. Jeho čas je plný barev, stejně jako květů v nich. V přírodě se roztočila čakra, která umožňuje příliv slunce do všeho živého. Člověk i bytost /duch/ v něm, je její součástí. Tato srdeční oblast souzní s oblastí solární ve všem, co je růstem. Nová etapa, která je v čase nazývána jarní, má i svoji slavnost. VELIKONOCE.

Tento duchovní svátek je rozložený do několika dnů tak, aby se naplnila slova Paní Magie: “ten, který se stane symbolem, je nedílnou součástí proroků. Prorok je ten, kdo se zrodil v samotném středu slunce, zdroje života, jež se mu stalo cestou. Tato cesta je součástí všech cest. Můžete ho potkat na své, pokud jste na ní srdcem. On Vám daroval sebe tak, že navždy zůstane Darem. Mnoho bytostí se ho snaží najít, mnoho popsat, ve víře následovat, ale žádné se dosud nepodařilo projít úsekem znovuzrození. Velikonoční svátky jsou odrazem kruhu jeho zrození ve Slunci, který se točí ve spirále života i smrti, v dobru i zlu, vlevo, stejně jako vpravo. V konci, jako v počátku.“

Slova, která zazněla z jejich úst slyšely všechny bytosti Světla, stejně jako Tmy. Každá bytost dostala stejnou možnost projít dny JEHO. Někdo je pojal materiálně, někdo duchovně, někdo je odmítá, někdo využívá možnost vybít se, někdo napít se, zkrátka dle svého. Symboly těchto svátků známe a tradici většinou uctíváme. Zkuste si letošní svátky Jara udělat chvíli na meditaci. Meditace je rozjímání nad položenou otázkou do nitra. Součástí meditace je čas, ale i vhodné místo, nejlépe v přírodě, v tichu, kde se dokážeme ponořit do svého vnitřního ticha. Odpověď přichází v obrazech, slovech, myšlenkách tak, že cítíme jejich pravdivost.

Ta, která k nám hovoří ze svého prostoru duše, má další poselství.“ Procházíte dny tak, že je nevnímáte, jako cestu. Pokud tak učiníte, začnou k Vám hovořit i Ti, kteří jsou její součástí. Bytosti, průvodci, mistři, stejně jako svět křídel, ale hlavně ta, která jí obsahuje. Vaše duše. Můžete kráčet, jsa bohatí, můžete kráčet, jsa chudí. Bohatství je všude kolem Vás, pokud k němu vědomě přidáte to své vlastní. Nemluvím o penězích, ani o hmotných statcích, hovořím o Vašem srdci. Přikládejte ho ke všemu a všem a začnete objevovat sebe samé.“

Nedílnou součástí každé práce, ať již duchovní, nebo materiální je pohyb. Znovu ho zdůrazňuji, neboť je programem celého roku 2014. Jinými slovy zdraví. Každému se dostává na této planetě léčivé energie Přírody. Je dosažitelná pro všechny, vzdálenosti roli nehrají. Opět připojuji pozvání do místa, které obsahuje vše napsané. Velikonoční seminář ,s možností přidat do svého poznaného další, místo ticha, vhodné k meditacím. Procházky horskou přírodou a v neposlední řadě přítomnost bytostí Křídel. Malá připomínka květnových seminářů, kde je pamatováno na pohyb, tvoření i učení. Přeji krásný duben a těším se na Vás…Zdenka.


Poslové Jara

23.3.2014

PosloveJara_2014.png

Nastává čas, do kterého vchází další z Andělů. Tentokrát má malé pomocníky s velkým srdcem. Křídla posílila Křídla..Ptačí, stejně jako Andělská. Každé jaro přilétají z místa Slunce, které nám přináší. Cesta, kterou musí uletět, je pod srdcem té, která cestám vládne. Tento rok jí posílilo Světlo z prostoru Paní času. To ona vybrala Anděla, kterému pravila..“vstup do jejich, současně s těmi, které každý rok posílám“. Přines jim sebe tak, aby pocítili ve svém nitru potřebu změny.“ Každému se připomeň svým srdcem a každého z něho obdaruj. Pírka dej tam, kde je potřeba ulevit, světlo tam, kde je potřeba poléčit a svůj tón připoj k tónům těch, které znají a kterým naslouchají. Ptačí zpěv je začne probouzet uvnitř, stejně jako vně.“

Andělé mají velkou oblast působení, ale nejradši jsou tam, kde je pro ně přichystáno. Hovořím o lidských srdcích, stejně jako obydlích. Ten, který již plní své poslání, se vynachází v prostoru, z kterého obé vidí. Známe ho. Odpovídá mu činnost činností. Pracovitost, radost a lehkost…Anděl návratu. Jarní období je činorodé. Síla, jdoucí ze středu Země, probouzí přírodu, která následuje svoji spirálu růstu. Každý ji v sobě máme. Její počátek se váže k našemu zrození, ke slunci, stejně jako k Lásce. Tento dar je v nás stále darem. Prochází naším vědomím, které je součástí Veškerenstva.

Člověk, stejně jako vše v bytí, je v každém okamžiku v pohybu. Aby byl tento pohyb vědomý, je potřeba následovat v přirozeném rytmu svět přírody. Anděl, který se mi ukázal drží v ruce větvičku, její součást. Je zelená, stejně jako symbol naší činnosti. Čtvrtá čakra. Zelený svět všech barev. Prostor duše, stejně jako Jeho. Boží. Pracovitost je nedílnou součástí všech bytostí Světla. Není důležité v jakém těle se vynachází, důležité je, čím se zabývá, aby přispěla do celku. Každý bychom se měli zabývat činností, která vychází z našeho srdíčka. Zpívat si při ní, jako naši průvodci, být nadšení či radostní z výsledků a oceňovat činnost druhých. Teď si zřejmě pomyslíte něco o pohádce a něco o realitě. Kdy jsme přestali věřit v dobré konce a kdy jsme se odchýlili od moudrosti přírody a jejích průvodců? Kde je příčina současného stavu našeho ducha? Můžete odpovědět ve vývoji, v čase, v technice, v těch, kteří nám určují, nebo v tom, co nám určuje-penězích. Vše jmenované tvoří náš vnější svět. V nás samých, uvnitř našeho nitra, zůstáváme v činnosti, která nikdy neustane. Růst spirály našeho bytí. Překonáváme vnější na jejím základě. To, co už znám je mi pomocí. Můžeme pracovat na tomto růstu vědomě, tzn. z roviny svého srdce. Tam jsme ve spojení se svojí podstatou i se vším, čím jsme již prošli a uvědomili si, známe. Tato práce je nám přirozená, stejně, jako je přirozené mít vše, co k ní potřebujeme. Pokud se však vynacházíme mimo své srdce, přirozené ubývá.

Přišel čas, který nás navrací. Tento návrat je provázený mnohým, včetně našich zkušeností. Ty jsou často překážkou, jak uvěřit, když jsme prožili, či prožíváme těžké. Zkuste tu nejpřirozenější cestu. Vypravte se do přírody, do ticha, kde se snoubí duchovní s pozemským. Představte si, jak jste nedílnou součástí tohoto světa a ze svého srdíčka do něho vstupte. Vnímejte si zpěv ptáků, nyní již víte, že je v něm andělské… Připojte se k činnosti, která je růstem..dovolte si prožitky z roviny svého ducha… Nabídku víkendových pobytů, které toto umožňují, najdete pod semináři, stejně tak nabídku osobních konzultací ..ať máte Jaro plné zpěvu…Zdenka


Březen - nastal čas, kdy se ve středu roku opět vystřídal čas

3.3.2014

Krokus_2.jpg

Světlo vibrace pokročilo a nás vyzývá pokročit..to, co je nám do každého dne přes tuto vibraci dáváno, je o pohybu. Pohyb souvisí se vším, co je životem. Pohybovati se v sobě, znamená mít roztočená kola. Kola míněno čakry a tím se dostávám do oblasti zdraví. Čakrový systém je nastaven tak, aby se náš vnitřní svět pohyboval v souladu s vnějším. Vnitřní svět obsahuje naše Já, obsahuje soustavu orgánů, ale i to, co je v nás láskou. Srdce. Jeho pohyb nás udržuje na životní cestě. Slova bytosti, která nás březnem provází.

Zvolil jsem druh pohybu, který Vás má navrátit do Vašich kořenů. Tyto kořeny se vynachází v čase, kdy jste se vědomě v pohybu udržovali, kdy jste ho ctili, i kdy jste se v něm radovali, zkrátka žili. Přišly však časy, v kterých jste se usadili a pohyb se stal námahou. Vaše kola vnitřní se stala koly vnějšími tak, že Vám pohyb začala nahrazovat a Vy u toho mohli zůstat sedět. Ano, hovořím o rozvoji techniky, kterému jste ve většině podlehli. Technika je úžasnou záležitostí, pokud jí nevpustíte do roviny vztahů. Přímo do lásky, do milování…Tady se chviličku zastavím a takové zrcátko Vám nastavím..v něm je vidět Váš duch. On žije tak, že si každé ráno protáhne své tělo, také potřebuje doušek vody a následně činnost, která je pro něho činností. Tzn. tvořivou, která ho vyjadřuje. Být v pohybu ducha, znamená i mít potřebu sounáležitosti. Zeptal bych se Vás, zda mu umožňujete, aby on Vám umožnil..odpověď znám..málo, možná o něco víc než dříve, ale stále je to méně, než dáváte svému fyzickému Já. O něho dbáte především. V tomto čase je povrchní žádáno.

Váš duch se nemůže projevit tam, kde není k němu láska. Proto jsem zvolil čas, který jsem do sebe pojal a Vám ho znovu připomínám. Vždyť ho máte v sobě obsažený. Vaše podvědomí, paměť, s tou pracuji. Ťukám do toho místečka, abyste si vzpomněli, co Vám chybí a v čem naleznete. Můžeme si být vzájemnou pomocí. Hlavně se podívejte kdo Vám chybí. Zda jste v tom neustálém spěchu, který je pohybem jdoucím proti duchovnímu, nezapomněli milovat. Vyjadřovat, zastavit se a být s těmi, kteří jsou pohybem nejdůležitějším, ale také sami se sebou. Chvilky pro srdce. Vědomý čas, který Vám dává čas. Vše souvisí se vším, stejně jako vnitřní s vnějším. Náš pohybový aparát se vynachází v souvislosti se stavem ducha, s jeho napřímením s jeho vyladěním. Pokud kráčí ve vzájemnosti, kola se točí a nám umožňují pohybovat se po své životní cestě lehce.

Pokud se točí proti sobě, pohyb se stává námahou a vše, co touto energií je, je těžké. Stačí si uvědomit v čem jsme těžcí, v čem je nám lehčeji a dokonce lehko..tam je potřeba začít. Uvolnit tíhu, uzdravit místa v sobě, která drhnou, bolí, nemají mazivo, aby mohla být v pohybu..Opět nabízím možnost pro Ty, kteří si přejí jít, kráčet, běžet, či si poskočit..

28. – 30.3. Esoterickou školičku na téma..bolesti pohybového aparátu i bolesti ducha

Udělejte si čas, abyste se cítili jarně, stejně jako ta, která Vám otevře dveře do dalšího měsíce..Paní dubna se svým poselstvím..ukazuje se mi kytice, vzácnost ve všech světech ..ale o tom až příště….Zdenka


Andělé uskutečnění

26.2.2014

AndelUskutecneni.JPG

Každý den se uskutečňuje plán, který je pod nejvyšší vládnoucí energií. Návrat do činností, které vytvářejí pozitivní naladění, každodenní vykročení. Ona sama je jeho součástí. Zvolila proto cestičku, která je známá všem bytostem. Požádala bytosti Křídel, aby přenesly její do našeho. Tato cesta cest má chodníčky a také křišťálový povrch. Kdo je na této cestě srdcem, ten pocítí její vedení. Chodníček nalevo je pod anděly, chodníček napravo je pod činy a cesta mezi nimi o práci, kterou volíme z knihy Lásky. Mít práci, která nás baví, umožňuje a navíc přispívá ke společnému, znamená uskutečnit svůj sen. Tato cesta byla přenesena do našich srdcí začátkem tohoto roku. Anděl Uskutečnění ji provází.. Nastal čas, který nám opět umožňuje tvořit.

Je na nás, zda přijmeme, změníme, začneme naslouchat.. Neznamená to žít v iluzi, že tyto bytosti Křídel za mě udělají, ani že se za mě vynasnaží, či naplánují. Často máme krásné sny a nemáme potřebný obnos, odvahu, sílu, nebo druhé bytosti, abychom uskutečnili. Andělé vidí do našich srdcí, kde ony sny jsou. Pozvěte k sobě toho svého, otevřete se vůči jeho pomoci, vědomě požádejte o podporu v možnosti uskutečnit, tvořit, kráčet..radostně pracovat. Afirmace:“ Mám sen, který se ve mne probudil. Cítím, že potřebuje vnést do reality, přes jeho uskutečnění. Kroky k tomu vedoucí, jsou často z pohledu rozumu těžké. Vím, že bytosti Světla mají moc provést mě jimi. Prosím je o toto vedení, zejména Anděla, který drží v rukou knihu knih. V knize jsou jednoduchá zobrazení všech lidských činností. Naše sny jsou této knihy součástí. Do každého života z ní dostáváme. Pokud je má činnost pozemská v radosti, proudí zpět do této knihy její energie a nastává proces souznění. Pokud se vynacházím v ne-radostném, musím se nejprve podívat, zda jsem v srdci, nebo v mysli, která vytváří NE. Mysl negativních myšlenek vytváří překážky a ty jsou často příčinou, proč vzdáváme své sny. Tady je pomoc Andělů prvořadá. Svítí tam, kde je potřeba překonat, svítí ale i tam, kde je scestí – část cesty, kde nejsou sny, jen prázdnota a její propasti. Bytost Světla vždy vidí světlo a může se na něho napojit. Je to jako když přijmeme pomocnou ruku, která nás na chvíli podrží, ujistí a pak nechá opět jít. Jít do činnosti, která je mi dána, kterou mám tady na Zemi uskutečňovat, kterou má pod sebou má duše. Andělé USKUTEČNĚNÍ dodávají.. “jsme jen průvodci, kteří vidí Vaši cestu“ Udělejte si chviličku, zavnímejte si křišťálovou cestičku a ať krása Vašich snů se stane skutečností. Tento svět ji potřebuje. Peřičko tam, kde jste Vy..

Ti, kteří si přejete jít vědomě, přijměte pozvání na seminář 8.5. – 11.5. 2014 Zasvěcení do křídel…Zdenka


3. Běžkový víkend v Krkonoších, 7.-9.3.2014

23.2.2014

BezkovyVikend_03_2014.jpg

Vedoucím expedice je horal, bývalý úspěšný závodník, znalec stylů, výstroje a výbavy, Martin "Vrbata" David a jeho asistent, pravá ruka Martin "Hanč" Tichý. Cílem této výpravy je zdokonalení Vašeho stylu v běhu na lyžích klasicky i volně. Čeká nás trénink, rozbory a rady k technice, výlet po krkonošské krajině a večerní kulturní program. Příspěvek na realizaci kurzu je 2200 Kč a obsahuje ubytování s chutným jídlem a pitím v podobě polopenze v horské chatě Panoráma - Rozhled v 1207m.n.m. od pátku do neděle (info Z. Štroblová 721554728). Výstroj a výbavu pomůžeme zajistit, výprava má omezenou kapacitu šestnácti členů.

PŘIDEJ SE K NÁM!


Anděl potřeby..

19.2.2014

AndelPotreby.JPG

Andělé se střídají, byť zůstávají a dávají nám tak možnost vybrat si toho svého, potřebného. V těchto dnech usedl do středu kruhu ten, který nám umožňuje naplnit své potřeby. Je mnoho rovin, které by potřebovaly a je jen jedna, která vše vlastně má. Rovina naší duše. Ona se vynachází ve svém. Její své se odráží do našeho. Pokojíček, koutek pro rozjímání, práci na sobě samých, i místečko, kde se připravujeme na cestu. Každý den započne a každý den skončí. A tak stále dál, až zjistíme, že jsme ušli přesně to, co jsme ujít měli.

Naše potřeby se také odráží přes duši a tím našeho ducha. On si o ně říká a my mu většinou nenasloucháme a rozhlížíme se stále kolem co bychom ještě potřebovali, abychom uspokojili svoji mysl. Duch si někdy stýská, neboť když dáme jemu potřebné, vše ostatní se stává ne-potřebné. Zeptala jsem se obecně, co nejvíc náš duch potřebuje a dostalo se mi jednoznačné odpovědi. Potřebné pro ducha je pouze láska. Její energie je pro něho vším. Láska má mnoho podob a každé vyjádření se ducha dotýká. On se v tu chvíli raduje. Jeho radost je potřebou pro další naše Já, která se vynachází pod ním. Radost je lékem.

Tento lék není na předpis, ani ho nikde nezískáme. Dala nám ho na cestu Láska. I ona pravila „dole na něho zapomenete a budete zažívat mnohá úskalí. Budete se léčit přes to, co Vás dál bude nutit léčit se. Až si vzpomenete, co je mnou, tak se otevře srdce a vydá. Úsměv k tomuto léku náleží. Ale to dobře víte, přeci se rmoutíte, že nemáte to, či ono, že potřebujete a jakmile se upokojíte, úsměv brzy ztrácíte. Já ho neztrácím, neboť jsem Láska. Zkuste si dnes najít důvod k úsměvu a dejte si takový maličkatý cíl – až budu usínat, tak se budu usmívat.

Vím, že můj duch obdržel a tím obdržela všechna má Já a moje dušička maluje na cestu srdíčka…přeji ať potřebné je vždy srdíčkové..Zdenka


Anděl Spokojenosti

15.2.2014

andel.gif

Anděl předchozích dnů – Lásky – nás neopustil a je stále přítomný.
Pro nás pro všechny, kteří si přejeme komunikovat s vyšší moudrostí i jí dosáhnout.
Abychom se navrátili do této komunikace, byl vytvořen kruh andělů, kteří se projevují v tomto období. Tento kruh je součástí mnoha a mnoha kruhů, které obsahují vibrace poznání. Každý kruh má svůj střed, stejně jako kruh našich čaker. Do tohoto místa vstupuje vždy jen jeden z Andělů. Je to jeho den, může mít i více dní, pokud ostatní souhlasí. V předešlých dnech nás provázel Anděl lásky a komunikace.Umožnil nám zesílenou energii v těchto projevech.

Další je souvztažný. Anděl spokojenosti. Být spokojený, znamená být v rovnováze se svým duchem. Náš duch pro svoji spokojenost potřebuje volnost, potřebuje lásku, ale i to, co je pro mnohé stále ještě nevědomím. Poznání. V našem fyzickém Já jsou místa, která mu to umožňují.

Čakry, kola psychického zdraví.Chcete-li průchody do vesmírného. Jsou spojené s Čakrou našeho nejvyššího Já, které nás vede k tomu, co samo již zná, abychom si vyzkoušeli pod jeho vedením tady, na Zemi, ve světě hmoty. Škola života, andělé jí nazývají CESTOU. Na této cestě nás provází tak, jak my jim to dovolíme. Pokud máme čakry čisté, průchodné, točící se v pohybu spirály, je jejich svět viditelný, přístupný. Spokojenost je spojená s mírou dosaženého vědomí. Někomu stačí ke spokojenosti ryze hmotný svět, někomu hmotný svět umožňuje vyšší poznání, další hledá v sobě, ve svém nitru a jsou i tací, kteří nejsou spokojeni s ničím.

Anděl spokojenosti dává Světlo tam, kde spokojenost poklesla pod tíhou předchozího času. Duch dostává potravu, aby se opět dostal svojí výškou tam, kde spokojenosti již dosáhl. Toto je pomoc pro všechny, kteří si uvědomují. Zkuste si na chvíli udělat čas a uvědomte si svoji nespokojenost i kde se ve Vás vynachází. Tím, že věnujete pozornost svému systému, vytváříte cestu pro ty, kteří jsou pomocí. Jejich světlo prostoupí místo, kde se nespokojenost nahromadila a odvede tento pocit mimo Váš systém, tam kde jsou mistři či průvodci v těchto energiích.

Do prosvětleného místa si dejte představu toho, co je pro Vás spokojeností. Tato práce je nedílnou součástí srdce. Ono ví a vede nás, abychom věděli. Ke spokojenosti se váže pocit. Je lehký, úsměvný. Jeho moudrost spočívá v nenahraditelnosti. Mějte spokojený den a prožijte ho s ANDĚLEM s úsměvem. Zdenka

PS.: Těším se, že se podělíte se svými prožitky…i ráda zodpovím případné dotazy..


Anděl na každý den

13.2.2014

motylek.gif

Cesta, která byla vytvořena ze všech cest, které se nazývají Cesty citu, byla dána těm, kteří se po ní prochází a dávají nám do našeho systému vibraci této energie. Cit je nedílnou součástí našeho srdce srdcí.

Aktivní projev má podobu slova. Bez něho nemůže dojít ke spojení dvou bytostí. Miluji Tě. Spojení těchto písmen vytváří vibraci, která je spirálou. Spirálou života. Chcete-li bytí. Dva se spojí v jedno. Matematika vesmíru. 1+1=1. Jedna ze dvou vytváří novou cestu.

Dnes nás provází Anděl lásky, společně s Andělem tepla. Cit vytváří teplo. Ať ho pocítíte, žijete i vyzařujete, ať si ho vážíte, neboť koupit se nedá. Andílci se projevují tam, kde již jsou. V jakékoliv podobě, ale i v důvěře srdce. Pozvěte je vědomě a sdílejte cestu CITU...hezký den Zdenka

horská chata Rozhled | Telefon:+420 499434176 | Mobil:+420 721554728 | Mail:rozhled@tiscali.cz | Webdesign: © lk 2013