Srpen

5.8.2014

Srpen_2014.PNG Osmý měsíc v kalendáři zvolil pro svůj čas spirálu, která nám má připomenout Vesmírný čas lásky. Tato spirála se rozzáří pokaždé, když děláme něco s láskou, když jsme v blízkosti milované ženy, či muže, když toužíme po vztahu, který je vztahem volného a když vědomě pracujeme na uvolnění se z pout tmavého. Nedílnou součástí této spirály je slunce, které ji znovu a znovu roztáčí, aby každý, kdo je z něho zrozený, pocítil. Slunce této pozemské soustavy je pouze malou součástí Slunce centrálního. Vesmírný střed, kterému se znovu a znovu snažíme přiblížit v okamžicích milostného propojení. V touze znovu pocítit sebe samé v jednotě s druhým.

Srpen do svého času přijal čas, v kterém jsme dávali této spirále sebe samé. Prožívali jsme každičký okamžik své cesty ve vědomí srdce. Srdce, z kterého pramení city, stejně jako pocity, stejně jako myšlenky a činy. Čisté zůstávalo čistým ,pod křišťálem bytosti a naše pozemské žití provázelo naplnění. Rovina osobního růstu se naplnila Světlem, které roztočilo další spirály našeho každodenního života. Vztahy, práce, volný čas. Když rovina osobního růstu má dostatek světla, aby uvedlo v pohyb další, je naše srdce radostné. Tím se udržuje v radostném i náš duch a celý systém spolupracuje v jednom rytmu. Harmonie, rovnováha, zdraví. Růst. Cesta se stává cestou. Můžete namítnout, že byste tak žili znovu velmi rádi, kdyby…Odpověď jsem obdržela od té, která vládne tomuto času. Vědma vědem, ve všech projevech žena, odrážející se do našeho nitra.

„ Je potřeba, abyste se navrátili do spirály, která jako jediná Vám může navrátit. Jste mimo ni z jednoho jediného důvodu. Bylo potřeba projít tmou, kterou jste nazvali Časem ne-lásky. Duše si pro sebe samou řekla, je to učení, které přijímám, neboť vím, že je omezené časem. Proto jste opustili cestu. To, co jste prožívali, je v záznamu času nazváno Ztrátou. Ano, ztratili jste mnoho. V hmotné rovině jste pozbývali svých jistot, stejně jako svých postavení, majetků i radostí, v kterých jste nacházeli naplnění. Vašeho se chopili negace. Dělali to s vědomím, že je jim dovoleno, neboť i oni se musí projevit. V lásce, kterou my nechápeme, která je pro nás nepřijatelná. Nejsou v ní city, jen projevy emocí. Není v ní milování, jen sex. Není v ní Světlo, které objasňuje, které provází, které hřeje. Bylo to bolestné poznání pro všechny bytosti Světla. Stále setrváváte do určité míry ve tmě, která tíží, zpomaluje, udržuje ve strachu. Pán Časů se již projevil. Otevřel čas, výše popsaný a nabídl měsíci Srpnu –projev ho, dej jim pocítit, zkus je navrátit. Tma nemá již nic, co by neznali. Oni pouze setrvávají.

Já se připojila svými slovy –„ přiveď je ke změně tak, aby to byla touha, kterou budou bolestně pociťovat. Až zatouží opět milovat, ukaž jim způsob. Až zatouží po svém čase, připomeň jim, s kým ho prožívali. Až zatouží znovu po své práci, dej jim sílu. Až zatouží znovu objevovat krásy této Planety, otevři jim dveře k prostředkům. Až zatouží projevit sebe samé bez strachu z okolního, napřim je a odeber z páteře tíhu. Pak je protoč přes svoji spirálu Průvodce a přidrž je nechtˇ učiní. „ Srpen je v tomto projevu od samého počátku velmi důsledný. Používá prostor, který naše duše dobře znají. Je v něm hřejivé.. Stejný prostor obsahuje naše fyzické srdce, z kterého vede cesta do oblasti Soláru. Každý můžeme vstoupit. Představa v rovině ducha je mocná. Udělejte si chvilku pro sebe samé, ponořte se do oblasti čtvrté čakry a požádejte své duchovní Já o návrat do místa, v kterém se odehrává vše v lásce. Nespokojte se s krátkým prožitkem Světla, navracejte se , až zůstanete. Vnímejte si také svůj prostor v rovině soláru. Počátek spirály je tam viditelný všem, kteří si uvědomují své vesmírné zrození, stejně jako Světlo v sobě samých. Vstupte si do něho a vnímejte sebe všemi smysly – to jsem JÁ. Toto místo čeká na náš návrat, návrat do milování, návrat do láskyplných pocitů. Vědomá potřeba cítit se lehce, radostně, je již v tomto čase dosažitelná. Cesta k ní vede přes rovinu osobního růstu.

Na toto téma je zaměřený seminář ..Aby se v nás opět radovalo 21.-24.8.2014 – letáček najdete na stránkách pod semináři. Pro Vás, kteří si přejete vědět, na jakém stupni se v současné době vynacházíte, co je v něm obsažené i jak již postoupit dál – připomínám Seminář Stupně mé cesty – 14.-17.8.2014. Těším se na Vás, stejně jako ta, která semináře provází z roviny Lásky – Paní Magie. Zdenka.


Červenec - měsíc sedmý v kalendáři

3.7.2014

Cervenec_2014.JPG Sluníčkem nám vždycky září, je to danost Paní Času, která nás učí vnímat svůj každodenní čas. Její učení jde v linii celého roku. Rozložené tak, abychom se moc neunavili, abychom se na další lekce těšili a abychom je začali přijímat tak, jako kdysi ona. Doušky ze vzácného poháru.

To, co je pro nás učením, je pro vědmy cestou. Ony nám přinášejí sebe. Cestu, kterou vytvořily tak, abychom po ní mohli kráčet vědomě. Každý krok je spojený s dalším krokem. Když kráčím tak, abych si tyto kroky uvědomoval(a), důvěřuji své duši. Jejímu každodennímu vedení. Jsem bytostně spjatá se světem Lásky, který se nazývá Vesmírem vesmírů. Má duše se z tohoto světa nikdy nevzdaluje, neboť její potřebou, každodenní potřebou, je doušek z poháru moudrostí. Když si položíme otázku, zda i my, tady na Zemi, máme stejnou potřebu? Vědomou potřebu? Přichází mi k tomu že velmi málo, někdy ještě míň a když se náš duch už domáhá, tak se raději věnujeme „něčemu důležitějšímu“. Něčemu, co není potravou pro ducha. Ano, on žízní. Žízní po naší pozornosti, která nás stojí tolik úsilí, být pozorní a bdělí, být v lehké mysli. Přichází mi další otázka –„ kdo Vás takto zatížil, abyste považovali lehké za těžké?“ „Komu se podařilo, že bytost Světla, přestala považovat vědění za cestu.?“

„Kdo Vás dosud ovládá tak, že jste si vědomě přestali povídat s Vaší duší přes prostředníka ducha? “Mohla bych pokračovat dál, kdo má zájem o bezduché?“

Existují odpovědi, jako ostatně na všechny otázky, odpovědi, které svítí, tzn. pravdivé. Chceme je však slyšet? Dobrat se pravdivého ve svém pozemském životě je pro mnohé bolestné. A co je bolestné, to zastavuje. Když jsme zastaveni, tak se chceme rychle bolesti zbavit a nepřemýšlíme o tom, proč se nám bolestné připomnělo. Sama se setkávám s názorem lidí, kteří se objednávají do mé karmické poradny, že raději počkají, až to přestane bolet, tak budou teprve řešit. Zpočátku jsem po telefonu odkazovala na možné řešení. Stálo mě to mnoho energie v podobě Světla, které se nevracelo. Vrací se jen, když se dotyčný uzdraví. Navrátí, přijme svoji cestu a zodpovědnost za sebe sama. Ano, bolet přestalo a najednou se nechtělo navracet k otázce Proč? Až bude čas. Paní Času se usmívá a ukazuje mi, abych se otočila do svého. Být otočeni do svého znamená zabývat se svým. To je podstatné. My jsme podstatní. Naše dosažené je podstatné, stejně jako každičký čas, který sobě samým věnujeme.

Ráda tlumočím její moudrost, kterou má připravenou pro měsíc, kterému vládne sedmička. V sedmičce se dotýkáme hlavou sluníčka. V sedmičce je nám příjemně, usmíváme se, jsme v pohybu. Prožíváme. Aby naše prožitky přicházely v čase tak, jak jsou na cestě dané, aby byly veskrze pozitivní, láskyplné, můžeme využít svůj čas a zamyslet se nad kapičkami z poháru Paní času.

„Krok v kroku se nazývá vnitřní přijetí lekcí, které nám dávají Ti, v něž věřím. Naši průvodci, andělé, bytosti Světla mající zasvěcení. Ti, jež drží v ruce pohár. Důvěřuji, tudíž se dívám stejným směrem. Nekontroluji mysl, která kontrolu nepotřebuje, která toto ovládání bere s úsměvem, neboť nic nezíská ten, kdo stále přemýšlí a přemýšlí. Těm ona nedává. Ona má ráda ty, kteří jí dávají otázky, týkající se vlastních, opravdu vlastních pocitů. To, co je pocitem nás přivádí do určitého stavu. Tyto stavy se většinou nazývají je mi dobře, nebo není mi dobře. Popř. je mi špatně. Proč? Ono proč znají hlavně děti. Ony ono PROČ stále používají. Pokud jim odpovídáme ze svého vnitřního Je mi dobře, děláme dobře i jejich mysli. Přijala pozitivní a je velmi klidná. Pokud dostanou odpověď z místa Není mi dobře, jsem pod vlivem pocitů, kterých si většinou nevšímáme, mysl reaguje tak, že tyto pocity převezme. Dítěti začne být ne-volno. Upozorňuje nás ..uvolni se. Dej volnost své mysli. Tento způsob je názornou, jednoduchou, ukázkou, jak naše mysl pracuje a jak nezpracované negace šíří do svého okolí. Okolí reaguje opět ze své pozice mysli. Je mi dobře – nálada, která je podložená vnitřním pocitem. Není mi dobře – opět nálada podložená vnitřním pocitem.

Prosím otočte svoji pozornost, do oblasti svého momentálního místa přemýšlení. Mysl nemá hranice hemisfér, dokonce ani dané místo v našem systému. Tam, kde je neklid, tam setrvejte, rozhlédněte se, zavnímejte s čím je spojený. Klaďte si tam otázky. Průvodce, který je nápomocný Vás přidrží u pravdivého. Přijetí je dalším krokem. Uvolníte se z pocitů, které Vás tíží, kterými tížíte. Láska – to jsem přeci Já, tyto pocity přijímá pouze jako učení. Ráda se navrací do svého . Podmínka je jednoduchá – „pokud si přijdou pro své, já je navrátím. „ Paní Časů se raduje, že předala, nechť i Vám je radostí, že předané zpracujete na další kapičku ve svém vlastním pohárku, který nás provází do každého života. Najdete ho v prostoru duše.

Přeji Vám červenec ve vědomí Lásky a těším se, že přijmete pozvání..Zdenka


Anděl, který pomáhá slovům srdíčka

25.6.2014

Andel_PomahaSlovumSrdicka.JPG Modrý svět má v sobě anděly, kteří si vzájemně vyjadřují. Tuto modrou mají v sobě i Ti, kterým je láska podstatou. Bytosti světla. Jejich modrou jim dali rodiče svým aktem milování, který zrodil další bytost. Modrá má mnoho odstínů. Každý, kdo se vrací do svého zrození, toho provází slova, která zůstanou navždy slovy: “Tvůj malý prostor nechť je tak velký, jak velká jsou slova lásky, pod kterými je uložený důlek pro kuličku ze sluníčka. Pro Tebe. Pro ně. Pro něho, Pro ni. Pro nás všechny, které budeš mít, navždy mít. Až jednou dorosteš stejným slovům, slunce se opět projeví a vydá.“

Jedno slůvko Ti připomenu hned…teplo. Co Ti připomíná? Koho Ti připomíná? Čím se vyznačuje ve vztahu? Jaký je jeho energetický vzorec? Kde ho najdeš? Kolik musíš zaplatit, abys pocítil/a/? Kolik musíš sam/a/ přispět do jeho? Dalo by se ještě ptát, prosím, zkuste si odpovědět, v sobě samých, pravdivě, v rovině svého slunce. Soláru. Místa, v kterém jste, nejste. Místa, které si uvědomujete, neuvědomujete. V prostoru, který čeká, až do něho opět vstoupí bytost. Pak teprve začne proces uzdravování. Proces, který je součástí cesty. Pozemské, stejně jako vesmírné. Vesmírné, stejně jako pozemské. Andělé, kteří mají své teplé, přicházejí k těm, kteří o ně přišly. Vydaly ho, či ho pozbyly v nesmyslném plýtvání, nebo naopak velmi smysluplném učení. Oni vidí do hmotného přes své modré a často za nás vyjadřují. Myšlenkám se bráníme, ale neubráníme, pokud jsou od nich, z jejich. Naslouchejte jim,jsou modré.

Tento čas má mnoho cest, které jsou pod křídly. Jedna z nich je cesta muže a ženy. Cesta, která byla vyňata ze záznamu minulého a přenesena tak, aby znovu vydala své, do kroků vložené , vědomí. Toto vědomé se váže k lásce. Láska má mnoho barev. Modrá je vyjádřením milování. Vztahu, který nepotřebuje slov a přeci jimi vládne. Vztahu, který má vibraci slunce, energii tepla o jaké usilují Ti, kteří ho již poznali. Mají ho v sobě obsažené v DNA podstaty svého zrození. Stejně jako jejich vesmírní rodiče a jejich rod. Nekonečná linie lásky, směřující do jednoho jediného zdroje. Do slunce.

Abychom poznali kdo jsme, musíme v čase poznat, kdo nejsme. Tak je dáno tím, který obsahuje vědění ve slunci uložené. Pyramida akáši. Pyramida vědění. Inteligence vesmíru. Máme pomocníky na této velmi těžké cestě, která nás vzdálí od tepla do studena. Od vřelého do mrazivého. Od slunce k ledovému. Ano, anděly. Když se navrátím k cestě muže a ženy současnosti, můžu říci současného roku, tak vidím překážku překážek. Komunikaci. Nedostatek tepla ve slovech, mlčení, které je chladné. Pokud si to uvědomíme, můžeme se navrátit. Toto nejsem JÁ. Andělé nás vedou přes svá slova: “Miluji opět tak, jak jsem miloval/a/ v čase, kterému vládla Paní sluncí. Tento čas se navrátil a já si přeji navrátit se do něho. Cesta, kterou jsem ušla/ušel/ je pod tmou, pod tíhou tíh, kterou nesu na svých zádech. Nesu vlastně sebe samého/samou/. Tu, kterou nejsem. Tu kterou jsem nikdy nemohla být, pouze v rovině učení, které vědomě ukončuji. Děkuji za toto poznané a vědomě se uvolňuji opět ke svému paprsku zrození, který je nejčistším ve mně.“

Je mnoho slov, ale ta už nechám na Vás, určitě je znáte. Pokud byste potřebovali Nasměrovat, uvolnit, odpovědět na položené otázky, poznat svůj paprsek zrození, přijměte pozvání na stejně nazvaný seminář 10.-13.7. – letáček pod semináři.

Přeji sluníčkové letní dny ve svém vlastním teple…Zdenka


Červen - čas, který má v sobě předchozí i následující čas. Polovina roku.

9.6.2014

Cerven2_2014.JPG Čas je vícerozměrný. Energie v něm obsažené, mají prostor v jeho prostoru. Jinými slovy, čas je pojal do sebe, stejně jako vše pozemské. Ještě jinými slovy, vše v čase obsažené, má vliv na bytosti, které jsou do pozemského narozené. Mám na mysli energii pohybu, stejně jako energii zastavení. Tyto dvě energie ovlivňují náš čas v každém dni. Dále, co nás ovlivňuje, je cesta duše. I ona je součástí času. Jednoduchá myšlenka Boží, která rozhodla o nás, stejně jako o něm. Nám byl dán čas v pozemském a jemu v nadpozemském. A jelikož bylo řečené v jeho prostoru, tak nadpozemské je od té doby nedílnou součástí pozemského. S jedním jediným rozdílem. 3 dnů. Tyto dny si ponechal Bůh pro sebe, aby mohl rozhodnout o možném, které se zákonitě vyskytuje tam, kde je Negace, neboť ona jediná nepřistoupila k času srdcem. Ti, kdož přistoupili, mají možnost požádat přes své srdce o pomoc v záležitostech, kde se ona vyskytuje.

Proto je nám toto v měsíci červnu připomněno, neboť pomoc je opět pomocí. I ona potřebuje čas. Stačí se na chvíli zastavit, nyní již víme, že energie zastavení, je v čase srdce obsažená, udělat si malou rekapitulaci svých představ ve vztahu, práci, zkrátka toho, co je pro nás důležité v naplnění a zkusit popojít dva až tři kroky dopředu. Pokud zjistíme, že kroky jsou v tíži, neváhejte a požádejte o pomoc. Toto požádání je formulací slov, která zná Vaše srdce. Každý sám za sebe, každý ve svém čase, na své cestě.

Slova mají v sobě pohyb obsažený, jdou z nás tam, kde je směrujeme. Pozitivní rychleji, lehce. Negativní pomalu, těžce. I tento projev nám dává, či bere čas. Vyjadřuje nás ve slově, v činech, v té, která je také v čase obsažená – v energii Práce. Práce jako taková má mnoho podob. Její nedílnou součástí je tvořivost, radost, potěšení, stejně jako odměna. Určitě byste našli další pozitivní pocity, které pociťujeme, když děláme něco, co nás baví. Čas to baví s námi, proto se jím v těchto okamžicích nezabýváme. V opaku nastupuje ono NE. Negace. Ne-chuť, ne-můžu, ne-chce se mi, ne-baví mě to, ne-umím to, ne-mám dost energie atd..určitě již při čtení pociťujete. Čas se najednou projevuje jinak. Hodina je stále stejnou hodinou, a přeci se nemůžeme dočkat až uběhne. Stejně se čas projevuje v rovině vztahů. S někým nám čas utíká rychle, s někým se vleče. S někým ho trávíme rádi, s někým ne. Další ukazatel, kterým nám čas ze své roviny středu napovídá, ukazuje, dává pocítit.

Červen je časem jahod, stejně jako zrajících třešní. Už sama představa navozuje červená ústa. Přírodní barvičky z prostoru lásky. Vzpomeňte si na své dětství, stejně jako na první pusu. To jsou okamžiky, které má čas nejraději. Radostné, láskyplné. Zkuste se k nim navrátit a dopřejte si v čase čas. Lék, který nic nestojí. Existuje afirmace, kterou má představitelka času – Paní časů – ráda:

"Těžkosti které prožívám, nechť neponechávám kolem srdce dlouho, neboť láska mě může minout, kráčející tam, kde lehkost přebývá. Vím, že srdce potřebuje čas, aby se znovu radostně rozběhlo, ten nechť je mu dán. Já se v něm jen zastavím, abych si vzpomněla na sebe, na bytost Světla, kterou jsem. Jakákoliv pochybnost, že tomu tak není, vytváří prostředí pro tu, která je těžká tak, jak je čas v nelásce. Negace není mnou, stejně jako já nejsem jí."

Připomínám, že v tomto měsíci je pro Vás připraven víkendový seminář Řešení rodinných vazeb a další Aby naše oči opět viděly. Pro pražské a z okolí se těším na viděnou 17.6. v Galerii cesty ke světlu.

Sluníčkové dny. Zdenka


Cesta k uvolnění životního potenciálu 14.6.2014

2.6.2014

V sobotu 14.6.2014 ve Studiu FIT v Jablonci nad Nisou, Nám. Dr. Farského 4 – vila mezi domem nábytku Švarc a kostelem.

S lektorkou a léčitelkou Zdenkou Štroblovou autorkou knihy „Moudrost věků“, která provozuje Centrum pro duchovní a fyzické zdraví v Krkonoších www.chatarozhled.cz. Pro všechny, kteří si přejete nahlédnout do podstaty svého zrození. Prožít si znovu sílu lásky, trvalou hodnotu této jistoty. Uvědomit si svůj ryze vlastní vnitřní potenciál, který náleží do spirály slunce. Objevit své schopnosti, předurčenost k činnosti, ale i obnovit proudění energie přes svá duchovní centra a mnoho dalšího,včetně možnosti konkrétních dotazů s přímým léčením.

Náš duch nemůže volně dýchat, tvořit, milovat,zářit, pokud se vynachází v zátěži negativní mysli, emocí, strachů. Projdeme si praktickými návody na uvolnění, připomeneme si vlastní sílu léčivého paprsku slunce. Navrátíme se na cestu duše.

Cena: 500,- Kč. Program začíná v 10.00 hodin. S přestávkou na jídlo. Končí cca v 15 hodin. Ve studiu je kuchyňka s možností ohřát jídlo, připravit teplé nápoje. Přihlášky: Zdenka Štroblová, rozhled@tiscali.cz, 721554728, nebo recepce Studia: 773485800, info@studiofit.cz

 


Galerie cesty ke světlu Zdeňka Hajného 17.6.2014

1.6.2014

Výrazně relaxační a léčivé účinky na tělo i duši, v prostředí Vesmírných obrazů i drahých kamenů, doplníme povídáním, léčením i vnímáním. S lektorkou a léčitelkou Zdenkou Štroblovou. Autorkou knihy „Moudrost věků“, působící v Centru pro duchovní a fyzické zdraví ve Strážném v Krkonoších, viz: www.chatarozhled.cz, email: rozhled@tiscali.cz.

Na téma: Stupínky života, poznání naší duše.

Tyto stupínky zná naše duše, stejně jako její Já – náš duch. Jsou nedílnou součástí scénáře života, podle kterého jsme vedeni v pozemské rovině.Obsahují vše, co je pro duši cestou. Vědění. Stupně dosaženého vědomí jsou stále naší nedílnou součástí. To, co již víme, čeho jsme dosáhli, uvědomujeme si. Vynachází se v oblasti hlavy, stejně jako srdce. Z nich vychází naše konání. Pokud se v životě „ztratíme“, začneme tápat ať již v rovině osobní, nebo pracovní, stačí si uvědomit, kde se vynacházíme. O tomto a mnohém dalším, včetně vzácné roviny tohoto roku, bude podvečerní setkání v duchu prožitkovém.

SRDEČNĚ VÁS ZVU A TĚSÍM SE NA VIDĚNOU 17.6.2014 v 19 hodin

Předprodej vstupenek na výše uvedeném emailu, nebo kontaktujte Galerie Cesty ke Světlu (Zakouřilova 955/9 Praha 4 – Chodov, galerie@cestykesvetlu.cz, telefon:272950557).


Květen

11.5.2014

Kveten_2014_3.pngPátý měsíc v kalendáři nám připomíná náš vnitřní kalendář. Ten se, stejně jako ten vnější, vyznačuje dny. Má jeden jediný rozdíl. Den ducha má potřebu dýchat, tvořit, milovat, vyjadřovat Světlo.

Naše cesta je mnohovrstevná. To znamená, že v každé vrstvě projevujeme sebe samé v situacích, které tvoří naši životní cestu. Vrstvou se rozumí hloubka projevu. Hloubka souvisí s výškou dosaženého vědomí. V jedné situaci můžeme být vysocí, s druhou se nedokážeme vyrovnat, ve třetí můžeme dělat chyby. Každý sám za sebe. Vrstvy by měly spolu souznít, být v rovnováze, vydávat do našeho vnějšího světa vibraci Lásky, pobývat v ní, žít jí. Být ve vnitřní harmonii, přijímat situace tak, jak jdou, stejně jako lidi s nimi spojené. Nevstupovat do emočního pole druhých, pobývat ve svém srdci a radovat se z každodenní možnosti projevit… Ne, nepíšu o nemožném. Tato oblast se nazývá rovinou osobního růstu.Sebepoznávání. Rozvoj osobnosti, chcete-li práce na sobě samých. Při této práci máme velkého pomocníka – Přírodu.

Příroda je spojená s důležitou energií , která má v sobě informaci radosti.Tato energie proudí ze středu Země, vydává teplo, které se potřebuje projevit. Projevuje se v každém živoucím organismu činností, která je spojená s hledáním partnera za účelem předání tepla. Příroda je naším rádcem, který se řídí svým vlastním světem. Tento svět je nám přístupný. Málokdo si však uvědomuje, že jsme v něm návštěvou, která se podle toho má chovat. S úctou k živoucímu, s úctou, která je projevem vesmírné inteligence. V tomto projevu vím, že vše souvisí se vším, že to, co naruším, musím napravit. Karma, která není dostatečně známá, nebo je opomíjená. Příroda je pomocníkem, který čeká, až si ho v této roli uvědomíme. Každý náš pobyt v přírodě by měl být vědomě prožitý. Naše vědomí nám umožňuje být součástí všeho a všech. Dokážeme se ponořit do nitra a přes svého ducha prožít toto spojení. Vstoupit tam, kam běžně člověk nevstupuje. Do energie, do lásky tohoto světa, do jeho projevu, ale i do vědomí všech stromů, keřů, rostlin, zkrátka do všeho, čím příroda je. Nemůžu opomenout i zvířata, která v tomto světě žijí, která jsou nedílnou součástí, a která se , bohužel, stala žádanou potravou pro člověka. Mnozí zabíjí nikoliv z nouze, jen pro potěšení z moci, ze snadno získané kořisti, která nemá možnost bránit se. I tento projev patří do karmy.

Vnitřní potřebou každé bytosti je pobývat ve Světle. Jinými slovy vynacházet se v lásce. Světlo jako takové má také mnoho vrstev. Tam, kde je nejvyšší projev-milování, tam můžeme opět dosáhnout. Cestu známe. Nemůžeme se již navrátit do lůna naší vesmírné maminky, a lásky vesmírného otce, ale tento jejich dotek, který dal vzniknout našemu zrození, je navždy v místě, které nazýváme centrálním zdrojem veškerého života. Slunce. Slunce planety Země a jejího systému je také jeho součástí. Zkuste si udělat chvíli pro sebe, usednout v přírodě pod jeho paprsky. A z hlouby svého srdce poproste o ten svůj, jeden jediný, který Vás provází po celou Vaši cestu. Propojte si ho do srdce, soláru, zkrátka buďte si ho vědomi. Jistota lásky, jistota že máme Světlo všude tam, kde se vynacházíme. Všichni, kteří jsme součástí Slunce, by měli být součástí také jeho projevu. Každý den vyjádřit někomu teplo, být pro někoho cestou, posvítit tam, kde se nedostává.

Přeji Vám krásný květen a Vás, kteří si přejete pobýt v Krkonošské přírodě, v místě ticha, zvu na další semináře, které jsou v nabídce. Zvu i Vás, kteří potřebujete načerpat energii radosti a projít se po horských cestičkách, stejně jako Vás, kteří hledáte pomoc při řešení svých potíží. Přes sluníčko..Zdenka


Anděl strážný

14.4.2014

AndelStrazny.pngAndělé jsou s námi, i když my s nimi nejsme..jejich svět pohlíží na náš pozemský, přes Světlo lásky. Jeden z nich nás provází každý den. Má v ruce hůlku, která je součástí srdce Vědmy. Ráda bych Vám ho představila v jeho funkci, která je nezaměnitelná. Ve dne v noci drží stráž nad naší cestou. Pomáhá tam, kde tápeme, z hůlky svítí tam, kde jsme se ztratili ve tmě, nadnáší tam, kde je těžkost k neunesení a také nám připomíná..Láska je cesta k Lásce.. ANDĚL STRÁŽNÝ.

Ve svém životě, stejně jako v pohádkách, překonáváme překážky, procházíme tmou, hledáme cestu, potýkáme se se lží, nepřejícností, ale i s vlastním strachem, který brání pokračovat v hledání lásky. Odvěký boj mezi srdcem a rozumem. Mezi touhou a pohodlím, mezi pravdou a iluzí. Bytost Světla se do každého života vydává s vlastní pohádkou. Jsou v ní milující a milovaní rodiče, láskyplný okolní svět, dostatek Slunce a v neposlední řadě moudrost chůvy, babičky, či dědy, zkrátka těch, kteří předávají. Vstup do reality je pro každého jiný a přeci tímto podložený. Pokud nemáme, sníme. Pokud se nám nedostává, představy nám nahrazují. Z dřívka je meč, z klacíku panenka a z prostého jídla hostina. Dítě nestrádá, neboť má svoji pohádku.

Součástí prostoru, kde jsou všechny pohádky –příběhy Vesmíru, shromážděné, je Anděl, který má svoji důležitou roli. Dohlíží na ty, kteří si vypůjčili s přáním, pokusit se některý, z již prožitých příběhů, žít a dát mu svoji neopakovatelnou podobu. Každý sám za sebe, dle svého dosaženého vědomí. Nit příběhu znáte, nemůžete se ztratit, tam, kde tápete jděte po již prožitém, jak se zachovala v tu chvíli hlavní postava? Jak překonala? Co bych udělala na jejím místě Já? Určitě ho znáte, možná ve snu vídáváte, stojí při nás od začátku až do konce každé cesty...ANDĚL STRÁŽNÝ. „ Jsem ten, který stráží. Stráží nejen Vás, ale i svět, kterému vládne Vědma. To ona přenesla Vaše vesmírné dětství, aby Vám stále připomínalo domov. To ona Vás, znovu a znovu, do něho navrací. Tak, jak viděla ve své meditaci – „pokud nezapomenou být ve své podstatě dětmi, dokáží překonat vše. Dokáží vyjít z každé tmy, dokáží najít znovu cestu, dokáží projevovat Lásku“ Viděla cestu cest, přes kterou se můžeme navracet a čerpat ze zdroje Světla. K této meditaci se připojila i ta, kterou nazýváme Moudrost. Ona viděla dál..budou si často připadat nemilovaní, odmítaní, nebudou se vidět přes tmu, ani nebudou mít své. Přes toto všechno se jim dostane Poznání. Moudrost, kterou si z něho odnesou, se připojí k té mé. Naše vzájemné jim umožní najít řešení tam, kde se jim dosud vlastní moudrosti nedostává.“ Všichni jsme obdrželi toto viděné. Máme ho v sobě uložené.

Dovolte si být znovu dětmi, kterými ve své podstatě, v srdci vesmírných rodičů, stále jste. Žijte s dychtivostí jim vlastní ,svoji pohádku. Naberte si Světlo do reálných životních situací.Uvědomte si, čím jste již prošli, čeho jste dosáhli, v čem jste zvítězili, co jste překonali. Vzpomeňte si na magická slova o lásce, v které končí každá pohádka !!!

Pokud si nejste jistí, potřebujete pomocnou ruku v některé ze situací,mebo jen ticho k vlastní meditaci..přijměte pozvání na seminář „Zasvěcení do křídel“. Bližší info v řádku Semináře. Pro Vás, kteří hledáte místo, kde prožít letní dovolenou, je přichystán program...viz semináře. Sluníčkové dny, Zdenka.


Duben - čas plný barev, stejně jako květů v něm

1.4.2014

duben_2014.png

Cesta tohoto roku se posunula do dalšího období, které zaštiťuje měsíc duben. Jeho čas je plný barev, stejně jako květů v nich. V přírodě se roztočila čakra, která umožňuje příliv slunce do všeho živého. Člověk i bytost /duch/ v něm, je její součástí. Tato srdeční oblast souzní s oblastí solární ve všem, co je růstem. Nová etapa, která je v čase nazývána jarní, má i svoji slavnost. VELIKONOCE.

Tento duchovní svátek je rozložený do několika dnů tak, aby se naplnila slova Paní Magie: “ten, který se stane symbolem, je nedílnou součástí proroků. Prorok je ten, kdo se zrodil v samotném středu slunce, zdroje života, jež se mu stalo cestou. Tato cesta je součástí všech cest. Můžete ho potkat na své, pokud jste na ní srdcem. On Vám daroval sebe tak, že navždy zůstane Darem. Mnoho bytostí se ho snaží najít, mnoho popsat, ve víře následovat, ale žádné se dosud nepodařilo projít úsekem znovuzrození. Velikonoční svátky jsou odrazem kruhu jeho zrození ve Slunci, který se točí ve spirále života i smrti, v dobru i zlu, vlevo, stejně jako vpravo. V konci, jako v počátku.“

Slova, která zazněla z jejich úst slyšely všechny bytosti Světla, stejně jako Tmy. Každá bytost dostala stejnou možnost projít dny JEHO. Někdo je pojal materiálně, někdo duchovně, někdo je odmítá, někdo využívá možnost vybít se, někdo napít se, zkrátka dle svého. Symboly těchto svátků známe a tradici většinou uctíváme. Zkuste si letošní svátky Jara udělat chvíli na meditaci. Meditace je rozjímání nad položenou otázkou do nitra. Součástí meditace je čas, ale i vhodné místo, nejlépe v přírodě, v tichu, kde se dokážeme ponořit do svého vnitřního ticha. Odpověď přichází v obrazech, slovech, myšlenkách tak, že cítíme jejich pravdivost.

Ta, která k nám hovoří ze svého prostoru duše, má další poselství.“ Procházíte dny tak, že je nevnímáte, jako cestu. Pokud tak učiníte, začnou k Vám hovořit i Ti, kteří jsou její součástí. Bytosti, průvodci, mistři, stejně jako svět křídel, ale hlavně ta, která jí obsahuje. Vaše duše. Můžete kráčet, jsa bohatí, můžete kráčet, jsa chudí. Bohatství je všude kolem Vás, pokud k němu vědomě přidáte to své vlastní. Nemluvím o penězích, ani o hmotných statcích, hovořím o Vašem srdci. Přikládejte ho ke všemu a všem a začnete objevovat sebe samé.“

Nedílnou součástí každé práce, ať již duchovní, nebo materiální je pohyb. Znovu ho zdůrazňuji, neboť je programem celého roku 2014. Jinými slovy zdraví. Každému se dostává na této planetě léčivé energie Přírody. Je dosažitelná pro všechny, vzdálenosti roli nehrají. Opět připojuji pozvání do místa, které obsahuje vše napsané. Velikonoční seminář ,s možností přidat do svého poznaného další, místo ticha, vhodné k meditacím. Procházky horskou přírodou a v neposlední řadě přítomnost bytostí Křídel. Malá připomínka květnových seminářů, kde je pamatováno na pohyb, tvoření i učení. Přeji krásný duben a těším se na Vás…Zdenka.


Poslové Jara

23.3.2014

PosloveJara_2014.png

Nastává čas, do kterého vchází další z Andělů. Tentokrát má malé pomocníky s velkým srdcem. Křídla posílila Křídla..Ptačí, stejně jako Andělská. Každé jaro přilétají z místa Slunce, které nám přináší. Cesta, kterou musí uletět, je pod srdcem té, která cestám vládne. Tento rok jí posílilo Světlo z prostoru Paní času. To ona vybrala Anděla, kterému pravila..“vstup do jejich, současně s těmi, které každý rok posílám“. Přines jim sebe tak, aby pocítili ve svém nitru potřebu změny.“ Každému se připomeň svým srdcem a každého z něho obdaruj. Pírka dej tam, kde je potřeba ulevit, světlo tam, kde je potřeba poléčit a svůj tón připoj k tónům těch, které znají a kterým naslouchají. Ptačí zpěv je začne probouzet uvnitř, stejně jako vně.“

Andělé mají velkou oblast působení, ale nejradši jsou tam, kde je pro ně přichystáno. Hovořím o lidských srdcích, stejně jako obydlích. Ten, který již plní své poslání, se vynachází v prostoru, z kterého obé vidí. Známe ho. Odpovídá mu činnost činností. Pracovitost, radost a lehkost…Anděl návratu. Jarní období je činorodé. Síla, jdoucí ze středu Země, probouzí přírodu, která následuje svoji spirálu růstu. Každý ji v sobě máme. Její počátek se váže k našemu zrození, ke slunci, stejně jako k Lásce. Tento dar je v nás stále darem. Prochází naším vědomím, které je součástí Veškerenstva.

Člověk, stejně jako vše v bytí, je v každém okamžiku v pohybu. Aby byl tento pohyb vědomý, je potřeba následovat v přirozeném rytmu svět přírody. Anděl, který se mi ukázal drží v ruce větvičku, její součást. Je zelená, stejně jako symbol naší činnosti. Čtvrtá čakra. Zelený svět všech barev. Prostor duše, stejně jako Jeho. Boží. Pracovitost je nedílnou součástí všech bytostí Světla. Není důležité v jakém těle se vynachází, důležité je, čím se zabývá, aby přispěla do celku. Každý bychom se měli zabývat činností, která vychází z našeho srdíčka. Zpívat si při ní, jako naši průvodci, být nadšení či radostní z výsledků a oceňovat činnost druhých. Teď si zřejmě pomyslíte něco o pohádce a něco o realitě. Kdy jsme přestali věřit v dobré konce a kdy jsme se odchýlili od moudrosti přírody a jejích průvodců? Kde je příčina současného stavu našeho ducha? Můžete odpovědět ve vývoji, v čase, v technice, v těch, kteří nám určují, nebo v tom, co nám určuje-penězích. Vše jmenované tvoří náš vnější svět. V nás samých, uvnitř našeho nitra, zůstáváme v činnosti, která nikdy neustane. Růst spirály našeho bytí. Překonáváme vnější na jejím základě. To, co už znám je mi pomocí. Můžeme pracovat na tomto růstu vědomě, tzn. z roviny svého srdce. Tam jsme ve spojení se svojí podstatou i se vším, čím jsme již prošli a uvědomili si, známe. Tato práce je nám přirozená, stejně, jako je přirozené mít vše, co k ní potřebujeme. Pokud se však vynacházíme mimo své srdce, přirozené ubývá.

Přišel čas, který nás navrací. Tento návrat je provázený mnohým, včetně našich zkušeností. Ty jsou často překážkou, jak uvěřit, když jsme prožili, či prožíváme těžké. Zkuste tu nejpřirozenější cestu. Vypravte se do přírody, do ticha, kde se snoubí duchovní s pozemským. Představte si, jak jste nedílnou součástí tohoto světa a ze svého srdíčka do něho vstupte. Vnímejte si zpěv ptáků, nyní již víte, že je v něm andělské… Připojte se k činnosti, která je růstem..dovolte si prožitky z roviny svého ducha… Nabídku víkendových pobytů, které toto umožňují, najdete pod semináři, stejně tak nabídku osobních konzultací ..ať máte Jaro plné zpěvu…Zdenka

horská chata Rozhled | Telefon:+420 499434176 | Mobil:+420 721554728 | Mail:rozhled@tiscali.cz | Webdesign: © lk 2013