Únor

8.2.2017

Unor_2017.JPG

Únorový čas již běží, jeho cesta se odráží do té naší pozemské. Tentokrát bylo myšleno na naši mysl. Oblast pravé hemisféry. V tomto místě se chvíli zastavíme, neboť tento prostor obsahuje sféru našeho rozumu. Rozum patří do systému člověka. Je tudíž součástí roviny žití. Naše duše si rozumu cení, jako prostředku. Prostředkem nazývá činnost, která je naučená. Nemusí se v tu chvíli vymýšlet, nemusí se přemýšlet, jen se koná na základě opakování. V těchto okamžicích se naší duši dostává klidu, který je nesmírně důležitý pro její vlastní čas. Být v klidu duše je pro náš duševní stav zdravím. Rozum má ještě jednu roli, která je nezastupitelná. Dává nám odpovědi, když řešíme situace, které jsou běžné. Patří do nich každodenní povinnosti domácí. K těm pracovním se rozum staví tak, že ponechává prostor pro ducha. Je na nás, zda se ve své pracovní rovině cítíme spokojení, vykonáváme tak, jak je nám zadáno, zda podnikáme, nebo zda se zabýváme činností kolektivní. Pokud nepřemýšlíme přes oblast srdce, duch nezasahuje. Pokud se nás však zeptá, zda jsme unavení, protože se nám nedostává jeho energie, pak bychom měli zpozornět. Pokud se pracuje tak, že se nikde duchem netoulá, pak nám jde práce od ruky. Jsme přítomní, pozorní, díváme se na to, co děláme a nemůže se stát, že si způsobíme.

Ta, která nás únorem provádí, vědma zasvěcená v lidském snažení, v práci, ale i ve vztazích, ta si na pomoc Pána Magií lásky vzala. Požádala ho o prostor, v kterém je nastaveno tak, aby se člověku dostalo. V její meditaci se objevila oblast hlavy, která si stále pozornosti žádá a na ducha se jí mnoho nedostává. Také viděla, jak se hlava stále ptá a na odpovědi nečeká. Dále se jí objevil bod ve středu hrudi zastavený, tak, aby zůstával němý. Aby se říkala slova, v kterých láska není. Aby se stále zraňovalo, aby se v nás ukládalo. Aby tíha tížila, aby se duše soužila. Když si sebe představila, jak by na ní působila, ukázala se jí hůlka, zlato-zlatá půlka. V té druhé polovině,je zasvěcení do stavu, který bytost nezná. Který je pod hlasy, v nichž není pravda. Také zmatky a nesmysly, slova, znějící a přitom obsah nemají. Často k činnosti lákají, aby se pak zmatkovalo, aby se nesmyslně počínalo. Aby se dávalo tomu, zkrátka rozumu. Rozum má také rovinku, takovou malou, maličkou, která je důležitým místem, do kterého se dalo světlo. To světlo je pro duši, aby jí drželo , aby rozumem prošla, aby ho poznala, aby jí tato zkušenost pomohla při setkáváních s negací. Ti rozum mají, ducha v takovém stavu vědomí nemají. Tak určil náš učitel On tady na Zemi, že bychom si jinak neříkali. Že bychom se sice potkávali, ale beze slov, neboť náš duch tyto nezná. On vidí energii jdoucí z úst a podle toho se zachová. Buď světlo dá, nebo mlčí. To by nikam nevedlo, nepoznali bychom jejich řeč, způsob mluvy s činy spojenou. Vědma tohoto měsíce si úkol vzala, aby nás navrátila do středu, který dosud mlčel. Prostor pro pomoc použila, hůlkou plošně namířila. Pronesla tak, aby se dostalo tak, jak se kdo ve vědomí vynachází, komu ta slovíčka lásky schází. Řekněte si s ní: „ rozumu se již času dostalo, teď se uvolňuji do svého středu hrudi. Uvolňuji se k vyjádření s energií Světla spojeném, k vyjádření, které obsahuje slova sluneční. Vím, že jsou léčivá, vím, že jsou láskyplná, vím že mají hodnotu. Vím, že se mi navrací pokaždé, když se ptám, i když se dozvídám, když reaguji, když se v úsměvu uvolňuji. Toto místo je místem pro ducha ve spojení s duší, která dlouho mlčela. Rozumu se však ukloní, neboť jí dal možnost poznání. „ Zaměřujte se, zkoušejte, na mlčení nedbejte. Tento měsíc má velkou moc návratu do komunikace duší. Aby se vzájemnost vrátila, s ní porozumění. Není to o tom rozum oddělit, jen si být vědomi odkud zrovna mluvíme, s kým mluvíme a co vlastně chceme sdělit. Pokud by se nám slov nedostávalo, stačí si uvědomit pomoc té, která je s hůlkou nad námi, která ráda pomůže. Přeji Vám únor plný slovíček, která hřejí, která jsou Vámi naplněná, která mají hloubku, moudré ve vyslovení. Také přeji, abyste taková dostávali, nejen o svátku Valentýna. Malé pozvání na další seminář, který je tradičním. !Velikonoční radování, léčení i povídání“ 14. - 17.4. 2017 pro rodiče i děti, pro všechny, kteří rádi tvoří, ale i se dozvídají. Téma se váže k našemu Vesmírnému Já.

Srdečně Zdenka


Leden

12.1.2017

Leden_2017.JPG

Leden otevřel nový rok tak, jak planeta Země kdysi přijala. Ohňostroj světel, přání i přípitků. Předsevzetích i opojných nadějí. Ta, která usedla do prostoru mezi Nebem a Zemí, mezi realitou a duší, do prostoru, v kterém se umožňuje tak, aby v souladu bylo, ta se již přes čas rozprostřela. Naplnila leden svými myšlenkami, které jí v meditaci přicházely, aby odpověděly na její otázku: “Jak dát své znalosti těm, jež svých dosáhli? Jak jim pomoci dosáhnout výš? Jak vzbudit touhu po výškách v moudrosti ? Jak dát na jejich cestu, která je duší připravená? „ Vědma nám předává do prostoru našeho středu. Přes cestu lásky, paprsky slunce prosvícenou. Vstupte do ticha, ztižte mysl přetíženou. Tam se Vám dostává odpovědí, od těch, kteří již prošli, kteří vědí. Každému, kdo se ptá, když je cesta tíživá.

Znalosti mají rovinu, která když se naplní, potřebuje uvolnit. Uvolňuje se předáním.. Z těch, kteří čas věnují hledáním odpovědí na složitosti cesty, na překážky jimiž oplývá, na působení tmy, která se za nimi schovává a naší snaze se vysmívá, z těch se stávají průvodci. Usedají v prostoru, kam se můžeme přes svůj střed propojit a zeptat se, ukázat na svoji situaci, která nás nechce uvolnit. Oni však přímo neodpovídají, jen naznačí směr a indicii dají. Jsou si dobře vědomi toho, že radost, spojená s nalezením by radostí nebyla, kdyby se řeklo udělej to tak a tak..Když se však od nich dostane, dohlížet musí, aby se s radou naložilo správně. Aby se popošlo a uvolnilo. Vědma měsíce ledna je požádala, aby našli takovou radu, která by našim znalostem znalost dala. To byla výzva a ta se neodmítá. Když lhůta času vypršela přišla odpověď znalých :“ Každá situace má svůj střed. To kolem je o poznání. Žádnému se ještě poznání nedostalo, aby se jen tak dalo. Musí se vykoupit. Někdo dává svůj čas, někdo peníze nabízí, někomu se výměna za světlo lepší zdá. Musí se počítat s námahou, také slzy tečou, odejít však z načatého znamená svěšená ramena. Bolest je součástí poznání. Někdo se jí brání, jiný po léku hned sahá, někomu známá připadá. Součástí všech situací jsou další bytosti, lidé. Jedno jakého vyznání, jedno že nemají zájem o poznání. Jedno však nám není, že do našeho zasahují, vstupují přes náš práh, chovají se podle svého. I to nás nutí přemýšlet, jak se zachovat. Jak uchovat svůj vnitřní svět v klidném, aby se hněv neživil, aby se jim ponaučení dostalo. To vše nás nutí používat znalosti. Většinou však sáhneme po těch pozemských, zděděných a podmíněných. Ty, které v sobě máme, v podstatě uložené, prožité i zasloužené. Tyto znalosti jsou spojené se světem našeho zrození. S těmi, kteří nás milují tak, že nás jimi obdarovali, aniž by splátky požadovali. Tam byste se měli otočit, vstoupit do prostoru , kam Vás pozornost zavede. Tam se připravilo tak, abyste jasné měli, abyste si odpočali, abyste nové započali. Indicie od nás se váže ke slunci. Pokaždé když uvidíte kotouč světelný, dostává se Vám od té, která je součástí těchto dní. Vědma ve slunci zrozená vysílá paprsek abyste si všimli, do sebe pohlédli .. Vědma se protočila a odpověď dala do záznamu, aby ani slůvko neuniklo, aby se předalo, až nastane její čas.

K odpovědi druhé bylo více času zapotřebí. Aby se odpověď vynořila, ještě hlouběji se v sobě ponořila. Výška s hloubkou souvisí, dvě strany téhož. V každém čase je krok, který umožňuje další krok. V růstu, v dosažení vědomí. Každému se dostává, ne každý však svého růstu dbá. Aby se připomnělo, co je důležité pro duchovní tělo, aby se připomnělo tělesného zdraví, aby se v harmonii prolínalo, aby se bdělo i dobře usínalo. Když se odpověď začala rýsovat, kreslit se obraz přes Svět moudrých, dostalo se Vědmě slůvek: „ Nejprve se podívej, kde se tento svět pozemský vynachází. V jaké fázi růstu, v jakém stádiu. Zda-li když jim výšku dáš, když jim cestu k vrcholu připomeneš, zda se nepotkáš s tou, která si stále vede svou. Oni ji potkávají, oni jí poslouchají. Ryze pozemská rovina strachů, obav, nemocí, emocí i agrese. Vyjít z ní je věc přetěžká.

Lehčí ve zdání opakujícího se konání. Udělat nové tak, aby novým bylo, aby se v srdci rozsvítilo, aby jim zůstal úsměv v úsměvu, to se k síle váže. Překonat soudce z okolí, překonat bolest z rozchodů, oddělit názory těch, kteří ví co je pro Vás nejlepší, duši naslouchat, intuici poslouchat. „ Oči vědmy se nejprve dívají, pak teprve konají. Odpověděla moudrým tak, aby se obrazu rámu dostalo. Rám se vždy váže k celistvému. „ Mé oči mají sílu dohledu, jinak bych otázce směr nedala. Jinak bych Vaší vůli nežádala. Oni touží po cestě, která se váže k výšce. Dosáhnout tak, aby druhým možnost dali. Aby i oni časem dokázali. Jít v příkladu, krok za krokem. To jim ráda dám. Podle Vašeho udělám. Přidám jen svůj čas lednový, počátek stoupání, počátek konání. „ Výška v nás již obsažená může vyšší být. Abychom jí dosáhly, musíme v sobě protočit již dosažené. Jinak dokola chodíme, těšit nás přestává, k tomu se únava přidává. V čem jsme se naplnili, do paměti uložíme a k novému se otočíme. Znalosti se nikam neztratí, v případě potřeby máme v sobě. K novému se váže nápad, myšlenka, která srdci připomene jeho tep. I to je ukazatel, že jsme správně vybrali. Další je potřeba pustit se do práce. Začít, zkusit. K tomu se váží nové známosti. Někdo, kdo vstoupí na cestu, aby se nám z jeho dostalo. Pak stačí společná řeč a domluva, toto není náhodné setkání. Je potřeba se uvolnit a zvednout se ze stávající situace. Jak to udělat? I toto vědma ví, ta sluneční. „Pohlaďte si ruce, které se chopit nového chtějí, přejeďte si po čele v němž se stresy hromadějí, napřimte se v páteři a pohleďte před sebe. Stopy se Vám ukáží. Je v nich dáno tak, aby podpořili, aby Vaše nohy vstoupit zatoužily.

Další otázky v odpovědích navazují. Vzbudit touhu, která v předchozím období usnula, vzbudit ji tak, aby se jí spát již nechtělo. Aby se jí dostalo naplnění, jehož součástí je snění. Toužit po něčem, co nemáme, toužit po někom, koho milujeme, toužit zaplnit čas, kterému se život říká. Toužit pomoci dobré věci, dát možnost někomu, komu se nedostává. Víte co máte udělat, stačí si uvědomit hloubku těchto pocitů, vstoupit do nich a říci „ Budiž mi dáno tak, abych nepochyboval/a/, abych věděl/a/ co mám učinit. Aby se věci do pohybu daly, aby mé touhy nestrádaly. Aby se ve mně usmívalo, aby se kolem radost rozšířila a dobrá věc se podařila.“ S přáním této cesty se těším na viděnou 3.-5.2. 2017..Co nám tento rok přináší. Sněhové podmínky jsou ideální pro lyžaře, běžkaře i sáňkování, pokud nemáte ještě rozhodnuto kam vyrazit o jarních prázdninách jste srdečně zváni...Zdenka


Prosinec konec roku značí

5.12.2016

Prosinec_2016.JPG

Časové období, které je tady na Zemi stanovené tak, aby všichni stejné měli, aby se všem dostávalo dne i noci a aby se všichni sešli jednou do roka tak, aby u stolu usedli, aby do nebe pohlédli..svátky tohoto období mají tradici. Tradice je již v projevu. Vnějšímu světu se jí dostává. Ona se však více raduje s těmi, kteří jí přizvou do světa vnitřního.

Vědma měsíce uvolnila energii Světla. Tato energie prostupuje vším a všemi. Světlo mírumilovné, světlo lásky, světlo dávající najevo potřebu urovnat spory. |Toto světlo je velmi vzácné. Jeho součástí je meditace. I ona do ní usedla s myslí ztišenou, se srdcem otevřeným, se smysly vyladěnými na vlnu nitra. Čisté se projeví tak, aby vidoucí byl zrak, aby odpověď srozumitelná byla, aby jí cesta přijala. S meditací je vždy spojená otázka, kterou vyvolá situace. Důležité je uvědomit si, že naše nitro je prostorem duše. Toto místo umožňuje nejen propojení, ale také uvolnění z napětí. Pokud je systém napjatý, nedokáže přijímat. Jednáme emočně. V emocích se špatně dýchá, v emocích se potýkáme se sebou i se všemi kolem, v emocích dáváme prostor mysli negace. To nás vyčerpává, špatnou náladu dává. Slunečního se nám nedostává. Je těžké se navrátit do pohody. Být v pohodě, to je pocit ducha. Náš systém se dostává do vlivů přes předané od fyzických rodičů. Jejich se už během prenatálu stává našim. Jejich znamená vše od myšlení až po karmické. Také se do nás dostávají různé druhy názorů, příčinné onemocnění a v neposlední řadě tak, jak vypadáme. To vše nám dává možnost projít cestou, která se nazývá pozemskou. Tato pozemská cesta podléhá duši. Ona se dívá, je v propojením s Já ducha a vede nás tak, abychom využili čas. Umožňuje nám být pozorovatelem, uvědomovat si jejich způsoby a pojetí života. S tím, s čím se nemůžeme ztotožnit, co je pro nás nepřijatelné, co nemůžeme strávit, v čem revoltujeme, s tím nám pomáhá. Jakou možnost zvolí, to je na ní. Má možnost konzultací s rádci, poradci, průvodci. Světem, který pozemské situace nejen zná, ale sám je prožil, prošel. Oni, když se dostaneme do situace, že si rady nevíme, točíme se v kruhu a náš systém se zavírá, oni přikládají své srdce tak, aby světlo bylo a nás na cestu do kroku navrátilo. Každý z nás slunečních, takového průvodce máme. Vybíráme si rody a tím pádem rodiče s těžkou karmou. Jednak je pro nás výzvou, jak ji zvládneme, jednak tím ulevíme srdci Paní Země. Tento výběr může pokračovat přes volbu pozemského muže, či ženy, s tím, že opět vstupujeme do jejich rodů. Abychom se již vymanili, abychom se uvolnili v sobě samých , tím pádem ve vnějším světě k dobru. Abychom žili slunečně. Abychom opět milovali a milováni byli, s tím přichází ta, která je Vědmou měsíce dvanáctého. Její meditace započala již v lednu. Celý rok byla ponořená, vnímala odpověď na svoji otázku: „ jak je navrátit do stavu vesmírného zrození“ Naše vesmírné zrození, zrození naší duše, je a vždy bude nedílnou součástí Světa sluncí, kde vládnou Vědmy svými znalostmi, kde se učí, kde se milujeme. Kde se nám dostává odpovědí, kde jsme vedeni tak, abychom sami jednou učili. O našem světě učili, pokud se dostaneme za jeho brány. Abychom dodržovali náš způsob života. Abychom svým příkladem dávali cestu druhým.

Dostalo se jí odpovědi v podobě řádek, které Vám předávám: “Jste silní a přitom se slabými dáváme vést. Jste moudří a přitom se hloupými dáváte zmást. Jste láskyplní a přeci podléháte negacím. Máte v sobě slunce a přitom se ve tmě vynacházíte. Udělejte nejprve pro sebe morální očistu. Víte, očistit morální v sobě znamená vejít do svých myšlenek. Uvědomit si zda jsou opravdu moje.

Uvědomit si jejich obsah. Spojit si je se svojí cestou. Jak na ně reaguje, zda se v nás raduje, nebo zastavuje. Pokud jsme radostní ptáci kolem poletují, pokud se trápíme jsou v roji. Pokud živíme myšlenku tmavou o sobě samých, dostává se nám černého stavu. To se nás zmocní strach, démon žijící na Zemi. Být ve strachu určitě znáte. Pak ti černí s námi lehkou práci mají. A opět nás z jejich myšlenky napadají. Objevila se mi mysl sluneční. Je součástí těchto dní. Tuto mysl Vám předávám. Nejen předávám , dávám tak, aby to černé pozbylo nad Vámi slova, pozbylo situace, i tam, kde je pod ním Vaše zdraví. Po Vás žádám toliko, abyste se slunci poklonili, abyste v tu chvíli jím byli. Abyste s ním vstávali, pracovali, žehnali. Aby Vám průvodcem opět bylo, aby se ve Vás netrápilo. Aby svět pozemský ve Vás měl oporu, aby Paní Zemi ulevilo.

V mém světě vědmy toto již nastalo, odpovědi se Vám dostalo. „ Jsem s Vámi , ve Vás nad Vámi, tam, kde si jen pomyslíte, ze své čisté mysli pomyslíte. Že přání plním, to jistě víte. Tak si pojďme společně přát, aby se planetě Zemi dostalo z času, v kterém se milovalo. Ten čas je v letokruzích uložený, v paměti Zemi, ale i v té naší. Ve všech, kteří jsme ten čas žili. Stačí chvíli v meditaci setrvat, v odpovědi vytrvat, jak navrátit, jak opět milovat.

Děkuji Vám za milou chvilku, každý den jí můžeme spolu mít. To na Vás ponechávám ...já se přidávám, do údolí ze zasněženého Rozhledu zamávám a pokud si budete přát strávit konec roku společně, jste zváni srdečně..info letáček na webu pod tímto povídáním...Zdenka


Silvestrovský pobyt a zima 2017

10.11.2016

Nabídka silvestrovského pobytu 26.12. (27.12.) 2016 – 1.1.2017 (i déle). Vhodné pro všechny milovníky zimních sportů i turistiky. Rodiny, skupiny i jednotlivce. Vzhledem k nadmořské výšce je většinou dostatek sněhu. Běžková stopa Krkonošské magistrály vede kolem chaty. Přímá cesta na Sněžku a známá sportovní centra – Špindl, Pec p. Sněžkou, Černá hora. Kotvový vlek ve vzdálenosti 500 m od chaty.

Ubytování ve 2, 3 a 1x 4 lůžkových pokojích bez příslušenství, po renovaci na patře. Domácí prostředí i strava. Klubovna, bar. Posezení u kachlových kamen, stolní hry, velmi klidná a pohodová dovolená. Cena : 600,- Kč /den/ dospělá osoba na lůžku s polopenzí – 400,- Kč /den/ děti 5 – do 10 let na lůžku s polopenzí - 500,- Kč jednorázový poplatek za slavnostní silvestrovskou tabuli.

Parkoviště Strážné – lom ve vzdálenosti 3 km. Odvoz zavazadel popř. osob rolbou nebo sněžným skutrem. Za poplatek v předem určený čas.

V okolí se vynachází více restaurací s možností občerstvení i posezení v horském prostředí s výhledem na Sněžku. Úžasná panoramata. To nejkrásnější nabízí chata ROZHLED.

Během zimní sezony 2017 jsou volné víkendy pro všechny, kteří si přejete odpočinout a nabrat energii hor. Dle dohody je možný vícedenní pobyt. Současná kapacita 26 lůžek. Pro zimní soustředění a lyžařské výcviky cena dohodou.

Zajistěte si včas termín ! Jste srdečně zváni. Zdenka Štroblová.


Listopad

2.11.2016

mountains-1012425_640.jpg

Listopad vyjadřuje to, co ukazuje. Stromy se barví do zlatavé, příroda uvolňuje a na zimní se připravuje. Lidé, kteří v sobě to samé mají, často následování přírodního nedbají. Stále se drží představ že hojné trvá. Příroda dobře ví, jak hospodařit během celého roku, aby si mohla říci, dobrý rok to byl. Úrodné se posílilo. Povyrůst se podařilo. Ví, že cesta trvá. To, co ona vydala, nám lidem vydala, to by měla dostat zpátky. Přes naše srdeční, s vděčností, která také trvá. Zvířátka v ní domov mající, se také starají. Ze sebe jí zpátky dávají. My jsme se dostali do stavu, který vypovídá o našem okolí. Na jednu stranu se více staráme, zdobíme, natíráme, stavíme. Ta druhá strana je však o lhostejném. Co je za humny, do toho nám nic není. Že lesy pláčí neslyšíme. Představitelka tohoto měsíce se se svojí družkou vyměnila. Ruce si podaly, s láskou se objaly. Pak se podívala co jí čeká, jaké energie se v tomto období vyskytují, které by ráda přizvala a které by naopak poslala do času.

Ty první , které nás stále provází, ty v úctě pozdravila. Stále se nám připomínají. Energie modrá, láskou vonící, přes vodu působící. Tu, kterou v sobě máme, tu, která život odráží. Někdy je zakalená, někdy stojatá, stačí se jí věnovat a ona Vás bude milovat. Také nás v tomto roce provází energie hodnoty. Nedívejte se stále co mají oni. To, co máte Vy je důležité. Jak se na sebe díváte, co tvoříte, čemu věříte. Jak se hodnotíte přes své úspěchy. Každý den je hodnotný, každý krůček k sobě do místa Já vím. To, co je pro mne hodnotou, neměnnou. Dobro v projevu, dobré je mít, dobré je být, dobré s jiným sdílet. Ještě jedna energie trvá. Energie pracovní. Ta nás vede k dílu. Po sobě čisté. Má v sobě vnitřní – práce na sobě samých. Práce, která se zdánlivě neplatí. Odměnou je však pocit v pocitech. Opět ty dobré, hodnotné, modré.

Vědma tohoto měsíce pozvala k projevu Energii světla, které svítí všude tam, kde se snaží a ono se výsledku nedostává. Tam je zamezení, které v dobru není. Každá snaha žádá ocenění. To se pak usmívá, radostně na Zemi pobývá. Pokud pocit máte, že se snažíte a snažíte a už se Vám dál síly nedostává, tak nastala doba pravá. Stačí si jen uvědomit, že jste zvládli období. Každé období má svůj čas. Někdy se dlouhým zdá. Někdy se mu zazlívá. Jak to, že se nezdařilo, jak to , že se nepomohlo správné věci. To období ale ví, že když se jím projde, k jeho opaku se zákonitě dojde. Jiné cesty není. I toto období žádá ocenění. Dalo nám pocítit jak si stojíme. Zda si věříme. Zda si uvědomíme kam patříme. K tomu nás vedla ta, která cesty dává. Abychom si připomněli, která je levá a která pravá. Levá je sluncem zalitá, pod ní se v lásce procitá. Pravá nás vede k poučení, bez ní na Zemi žádná není. Když si je ve středu propojíme, tak se k rovnováze navrátíme. Ještě je jedna cesta, rovnou se zdá být. Klamné je její součástí, také iluzorní. Ti, co nejsou pozorní k myšlenkám černým, těm, kteří přestali být zásadám dobra věrní. I těm se pomoci dostává. Jen si musí návratu přát.

Pro Vás všechny slova: „ děkuji, že se mi dostává, děkuji za dary od lásky, děkuji, že můžu po cestě středu jít, děkuji s úctou k práci vědem i všech bytostí slunečních. Pokud se můžu připojit, nechť vím jakým způsobem. Vím, že ten nejjednodušší a nejúčinnější má hodnotu úsměvu. Lásku v projevu.„ Přeji Vám všem krásný listopadový čas a zvu na pohodový prodloužený víkend /může se přijet i v pátek – pro Vás kdo nemáte dovolenou/ 17. – 20.11. 2016 téma Každodenní karma..jak se vyladit do její pozitivní roviny..letáček pod semináři…Těším se na Vás Zdenka


Říjen

6.10.2016

Rijen_2016.JPG

Desátý měsíc v kalendáři, kterému se říjen říká, se vyznačuje energií, která se k nám otáčí. Je nás mnoho na této planetě Zemi, kteří potřebují. Kteří z ní berou a nenavrací, kterým se zdá, že mají málo. Je také ale těch, kteří vládnou mocí, která ze srdce nevychází. To vše je viděné tou, které se Paní Harmonií říká. Každý se přes ní může do Harmonie dostat. Cesta k ní je však hrbolatá, přes hory a doly vedená. Přes překážky, které ukazují, jak si počínáme, co na této cestě používáme, jak se stavíme k těm, kteří se na ní vyskytují. Jak zdoláváme výšky i propasti. Také si naší mysli všímá. Zda-li zlořečíme, nebo poprosíme. Zda-li z nás černé vychází, zda-li ke změně dochází. Každému se spravedlivého od ní dostává. Její součástí je karmické.

V tomto roce se nám již mnohé událo. Někomu se poštěstilo, někdo může mít pocit, že se mu nedaří. Někdo si libuje, jiný pláče. Tomu se život říká. Někdo se směje tak, že se jinému zamží zrak. Ona má pod sebou Vesmír celičký, bytosti i na Zemi lidičky. Tento měsíc se nám připomíná. Začal podzim a najednou zima. Na horách se bílé ukázalo, v údolí vodní napadalo. Někde se zdvihl vítr, jinde suché trápí. Počasí je nedílnou součástí jejího prostoru. V tyto dny do něho pozvala tu, která ví, že bylo zapotřebí, uzavřít mnohé z dveří. Mohlo se počkat, až začne zimní období, ale na mnohá přání slunečních, započalo dřív. Tato bytost k nám hovoří: „ Jsem ráda, že se mi pozvání dostalo. Celou dobu jsem v sobě držela čas, v kterém jste obsažení. Prožívali jste mnohé těžké. Vaše srdce se uzavřela, Vaše mysl potemněla. Váš solár se stáhl tak, že jste netrávili, tak, že se ve Vás stále drželo. Žaludek neměl sílu dávat světlo na Vaší cestu, aby se lehce kráčelo, smálo, i milovalo. Já jsem Vám dáti nesměla. Období muselo projít, neboť Paní všech Paní upozornila na nerovnovážné. Také mě lehce nebylo, když jste se rozcházeli. Když jste si špatné říkali, ani když jste si nepomáhali. To jsem si vždy řekla slovíčka ze svého srdíčka. Navrátím jim , navrátím je. Vždy se slova ze srdce uplatní. Nyní přišel jejich čas. Navracím Vás a navracím Vám. Prosím jen o otevření dveří. Ty dveře v sobě máte. Když se k nim podíváte, tak se Vám může zdát, že se otevřít nedají. Ony nepotřebují klíč, ani kliky zapotřebí není. Ty dveře jsou nyní před Vámi a když si řeknete, třeba i kleknete s myšlenkou Prosím o lásku ve svém životě, prosím o partnera/ku/ své duše, prosím o možnost uplatnit své znalosti, prosím o možnost někoho naučit co umím, prosím i o mistra, aby mi ukázal to, čemu dosud nerozumím. Prosím, abych mohl/a/ někomu potřebnému pomoci tak, aby se usmálo štěstí. A další slovíčka, která v sobě máte, tak se sami otevřou …dál je již na Vás zda vkročíte a začnete žít tak, aby se nad Vámi slunce usmívalo. Já Paní Magií ve všech Vědmách slunce obsažená, já se Vás nyní ptám, zda si přejete se mnou jít. Kráčet po cestě milování. Já plním svůj slib, který jsem nyní ze sebe vydělila. To abych si na srdci ulevila a Vám všem, kteří nezapomněli na své sny připomněla Vaše sliby. Ty srdce tíží, dokud nesplníte. Dokud neučiníte. Dokud neumožníte. Sobě i těm, kterým jste slib dali. Je nás více, které Vás budou do konce tohoto rolu provázet. Cesta nekončí, jen se mnohé mění. Přichází naplnění Vašich snění. „

Paní Harmonií se usmívá. Mám mnohé co se váže k Vaší vlastní rovnováze. Se mnou Vám to půjde snáze. Stačí si uvědomit, kdo se k Vám obrátil, kdo Vám cestu navrátil. Vám, kteří se rádi nové učíte, kteří máte rádi podzimní přírodu, Vás zvu tam, kde se snoubí levá i pravá strana. Kde se dostává slov, kterých se jinak nedostává, kde se uvolňuje hlava. Příští prodl. víkend /možnost i přijet v pátek/ 13.-16.10.2016..Seminář o imunitě..také harmonie, která uzdravuje. Letáček pod semináři na webu.. Vhodné pro Vaše rodiče, aby se jim ulevilo a déle žilo.

27.- 30.10.2016…Cesta tohoto roku..letáček na webu..provázet bude Paní Harmonií i Paní Magií.a mnozí další, které znáte..sluneční, andělské světy...využijte čas, který dává čas. Těším se na Vás. Zdenka


Září

6.9.2016

Zari_2016.JPG

9. měsíc v kalendáři je ve svém významu začátkem nového školního roku. Ve světě bytostí je však pokračováním cesty a času. Školní lavici vlastně neopouštíme, jde s námi v růstu. Vědomosti a znalosti se váží k postavení. Být v postavení by mělo být vždy spojené s moudrým. Dát si do souvislostí to, co již vím, když je potřeba reakce. Udělat krok, který má v důsledku změnu. Změna je jednou z nejtěžších překážek na cestě. Pomáhá jí strach. Překonat ho, projít jím a uvědomit si, že je učitelem, který nejen známkuje, ale i oceňuje a volné dává. Předává své tak, abychom si jistí byli, že již víme, že si uvědomujeme. Za ním radostné stojí a čeká, až ho objevíme, až se s ním propojíme. Za zkoušku to stojí , všichni z nás jsme zkoušeni, tak to je dané na Zemi.

Být zkoušený má mnoho významů. Předstupujeme před někoho, kdo nás zkouší, aby zhodnotil, zda jsme znalí. Zkoušíme si role, zkoušíme si šaty, které v nich nosíme. Zkoušíme překonat mety, zkoušíme si najít své místo v životě. Někdy hlavu svěsíme s tím, že nás život těžce zkouší a necháme být. Přitom je dobré si uvědomit svůj stav. Tělesný v přímé souvislosti s psychickým, duševním. Ne všichni stejné umíme, ne všichni v jedné řadě stojíme. Každému může být pomoženo, když pomoc hledá. Někdy stačí slovo, někdy musíme po léku přírodním sáhnout, někdy je dobré požádat svět andělů. Každému tak ,jak dokáže přijmout. Různě zkoušíme navrátit se do stavu rovnovážného, do stavu , kdy nás tělesné netrápí a duši se dostává. Hledání je provázené pocity, vjemy, situacemi. Potkáváme se s těmi, kteří jsou v různých převlecích. Někdo se nám přes srdce navrací, někdo naopak odchází. Ti, kdo nás provází, mnohdy nevidění, Ti také učí. Navrací čas, otvírají v nás, stojí při nás v ochraně i pomoci, hlavně nás ale přidrží tak, že někdy i zabolí. Bolestí oni upozorňují na důležité. Můžeme klopýtnout, můžeme uklouznout, můžeme ulehnout, také se divné myšlenky projevují. To jsou prostředky, které unavují, které nám spánek berou.

Ta, která nás provází tímto měsícem je již v projevu. To ona školní rok otevřela, to ona se všem žákům poklonila. Vědma znalá planety Země, stejně jako mnoha planet ve Vesmíru. Znalá duší, pro které je školní láskou, ale také duší, které se přidržet musí. Kdyby nyní na stupínku stála, tak by nám radu dala. „Neodmítejte předmět žádný, nikdy nevíte, kdy se ve Vás protočí a přijde čas, který se připomene. V něm jsou různé situace, které vyžadují v pohybu být, umět řeč či obchody, ponořit se do vody. Také si čísla do souvislostí dát, na vodu se v různých skupenstvích podívat. Prokázat svoji duši, když se pomoci sluší. Občas si čas připomenout, navzdory tvrzení, že utíká tak, jak my v něm utíkáme. Když jsi ženou zrozená, dbej o svá ramena, ať si nenaložíš víc, než je k unesení, to se pak potýkáš se srdcem poranění. Když jsi mužem, tak věz, že Tvé zrození umožňuje plození. Proto dbejte o své čisté, s láskou otáčejte stránky učebnice, to přeji Vám všem, co jste opět usedli do lavice. Budeme se potkávat v každičkém dni měsíce, možná měsíců, možná roku, mám mnoho podob, mnoho jmen. Jedno Vám prozradím, jsem Vědma znalá potěšení, co dávám ráda do těšení. Vy, kteří se těšíte, co se nové dozvíte, Vám se ode mne dostává z prostoru lásky. Být v lásce k učení, k životu, k poznávání, i k tomu, co je překážkou, toho mezi sebe mistři zvou. Být mistrem v oboru, který si zvolíte, to je postavení, které Vám umožní předávat. To v žádné učebnici není. Srdce si volí tak, aby se přes něho dostávalo, aby se mu i navracelo, neboť ocenění o žádném papíru není. „

To jsem Vám chtěla dnes říci, jen tak s láskou předat. Buďte si vědomi, že Vás štěstí potkalo, že se Vám třídy dostalo. Že se nemusíte o život bát, že můžete pod střechou spát. Buďte v citu k těm, kteří by se rádi učili, jen jim třeba školu zbořili. Přesto jim zůstali sny, které my šťastnější můžeme podpořit. Poproste svoje srdíčko a pošlete aspoň maličko. Viz např. Medecins Sans Frontieres..Lékaři bez hranic.

V září se spolu s mnohými potkáme na tradičním Jarmarku na Malé skále. Jinak Vám zamáváme z Ischie a pošleme kapičku od všeho léčivého. Mé pozvání směřuje již na říjen, na tradiční seminář – 10 let, s jabloneckou nemocnicí. 13. – 16.10. 2016. Stojí za to obětovat jeden den dovolené. Tentokrát o Imunitním systému a mnohém dalším. Letáček pod semináři. 27. – 30.10. 2016 /pátek st.svátek/..pozvání pro Vás, kteří si přejete ještě v tomto roce změnit, odložit, uzavřít. Malé ohlédnutí co jsme případně přešli, obešli, přehlédli. Se společným výletem do okolí a meditací na sílu rozhodnutí. Těším se na Vás a přeji nové podněty do života…a hl. lásku Zdenka


Srpen

10.8.2016

Srpen_2016.JPG

Měsíc, kterému se dostalo označení srpnový, přebral svůj čas. Své dny i noci, jejich obsah. Každému měsíci se dostává energie, která je hlavní. Představitelka času , znalá slunečních paprsků, požádala jeden z nich, kterému se říká Silný tak, že dosáhne i tam, kde je tma stále v protivenství, zda-li by nepomohl . Význam tmy v pozitivním projevu se váže k opaku světla. Vše, co je v opačném, udržuje rovnováhu. Pokud se však opačná strana vychýlí, dojde k převážení jejího vlivu. Tmavému se jinak říká negativní. Pokud začne mít negativní převahu, zákonitě sahá k prostředkům moci. Jedním z nich jsou zbraně. Svět planety Země přijal i tuto zkušenost. Náš vnitřní svět dobra se brání. Hledá prostředky které jsou mírumilovné. Je nám přirozené řešit situace tak, aby se nedávala energie tmavému.

Tento způsob aplikujeme ve svých denních situacích. V rovině vztahů i pracovní. Ke zbraním negací patří i slovní projevy. Jejich slova zraňují, dokáží v nás probudit emoční rovinu, vyčerpávají. Často se necháváme vtáhnout do jejich způsobu myšlení, smýšlení, ale i řešení různých situací. To se odráží v rovině zdraví. Psychické i fyzické. Náš duševní potenciál se váže ke slunečnímu zdroji. Dlouhodobý stav nerovnováhy oslabuje toto napojení a způsobuje nám určitou pomalost, která nám není vlastní. Rozmýšlíme, promýšlíme, nejsme si jistí svým rozhodnutím. Pro bytost světla nepřirozené a zatěžující. K tomuto stavu se váže únava. Potřeba spánku, kterému neodpovídá kvalita, je často nahrazována různými podpůrnými prostředky, aby se dostalo energie nutné pro fyzické Já. Slunce je nám nejen zdrojem, ale i cestou. Potřeba cíle, potřeba smysluplné činnosti, potřeba lásky, milování.

Vědmě tohoto měsíce se při meditaci na zlepšení naší situace, objevil obraz, který se začíná naplňovat. Předává nám ho tentokrát tak, abychom sami viděli. „ Zaměřte prosím svoji pozornost do oblasti soláru. Vstupte tak, aby jste pocítili, vstupte s vědomím , které umožňuje přijímat. Prostor soláru je místem, odrážejícím naše zrození. Ve slunci, pod sluncem, v jeho požehnaném středu. Tam v klidném požádejte o zmiňovaný obrázek. Nepospíchejte, klidně několikrát opakujte, až Vám vyvstane. Nemůžete se zmýlit, nemůžete si sami představit. Tento je předaný tak, aby byl jednoduchý, jasný. Nedílným průvodcem meditace jsou pocity. Zvolte proto čas, který je jen Vaším. Zvolte proto místo , v kterém se cítíte dobře. Meditace je jedním z prostředků, které nás vedou. Které udržují směr naší cesty. Koncentraci je potřeba trénovat, abyste se udrželi v klidném. Praktikovat jí můžete kdykoliv máte potřebu jistoty, kdykoliv máte potřebu uvolnit se z materiální roviny, kdykoliv máte potřebu navodit stav znalostí. To, co se Vám na obrázku objeví se nazývá symbolika. Jednoduchý symbol z již znalého. Je vodítkem k dalšímu kroku na naší cestě.

Srpen se váže k dalšímu měsíci a ten k dalšímu, tak je to dané, tak se odvíjí naše cesta každým rokem. Tento měsíc má pro Vás mnohé k objevení. Objevujme v sobě tak, aby objevené přineslo radostný pocit. Pocity se k sobě také váží. Ty vnější čekají na naše vnitřní. Pak se připojují a vedou nás stejně, jako ta, která se Vědmou cesty nazývá. Paní Magie, která Vás zve na další setkání na Rozhledu. Poslední prodloužený víkend prázdnin 25.-28.8. Léto plné pohybu..výlet na Sněžku s vnímáním silných energetických míst, dojdeme tam, kam všichni stačí..vhodné i pro děti a seniory. Těším se na Vás a přeji srpen pod sluníčkem..Zdenka


Odchod bližního svého

31.7.2016

Odchod činí smutek vzrostlý, také přináší ti bolest, ač jsi chudý nebo skvostný, nenalíčíš na něj lest.

Bytost milá jež dobře ji znáš, odejde najednou od tebe pryč, obavy oni pořád máš, poplač si, křič!

Když toto provedeš, hned se ti uleví, narovnat se dovedeš a srdce nebolí.

A.S.


Dar paní vědmě

31.7.2016

Dobrý den paní všech, pěkně vás zdravím, já jsem z řad těch, jak sluneční pravím.

My dáváme vám, jeden malý dárek, však slibte nám, že malý kanárek.

Ten kanárek rozbalí, malý dar s vámi, pak do světla se obalí a zmizí v dáli.

Z toho daru mějte pocit, pocit velmi radostný, každý z toho daru procit a není žalostný.

To chtěli jsme, vám dáti, jakož my jsme, chtěli přáti.

A.S.

horská chata Rozhled | Telefon:+420 499434176 | Mobil:+420 721554728 | Mail:rozhled@tiscali.cz | Webdesign: © lk 2013