Galerie cesty ke světlu Zdeňka Hajného 21.10.2014

14.10.2014

GalerieCestyKeSvetlu.PNGProstředí má výrazně relaxační a léčivé účinky na tělo i duši, energii vesmírných obrazů p. Zdeňka Hajného i drahých kamenů, doplníme povídáním, léčením i vnímáním svého systému za účelem vědomého vydělení tíživého…


Říjen

11.10.2014

Rijen_2014.PNGKouzla přírodního světa jsou viditelná pro každé oči, které se dívají s vědomím sounáležitosti. S vědomím vzájemného, ale i s vědomím pomoci tam, kde se příroda potýká s necitelností světa lidí.

Příroda je v tomto měsíci pod tou, která se poctivě připravovala celých 9 měsíců. Její JÁ všichni dobře známe. Paní časů. Nastal čas proměny. Vnější je viditelná. Vnitřní nám dává pocítit. Naše pocity jsou spojené s oblastí srdce. Láskyplné. Nebo s oblastí nižších center. Emoční, těžké. Nadnáší nás, nebo naopak drží při Zemi. Pocitové se váže k našim smyslům. Vyjadřujeme se přes ně, stejně jako přes gesta, mimiku, ale i přes ducha, kterému je jako prvnímu sdělováno duší. Naslouchejte tak, abyste další slova zároveň prociťovali.

Podzim se tentokrát rozhodl pozvat do svého i ostatní měsíce. Je to poprvé, co k tomu dochází. Změna pro duchovní svět, stejně jako pro náš pozemský. Paní časů se usmívá a říká pro Ty, kteří naslouchají: “Když mi bylo umožněné rozhodnout se podle svého srdce, jak projít prostorem měsíců podzimu, moc jsem se nerozmýšlela. Již dlouho jsem si říkala, jak by to bylo krásné, kdyby se všechny měsíční období potkala v jednom. Představovala jsem si sytost barev, energií, slunce, ale i množství možností pro Vás pozemské. Také jsem si představovala sebe, jak Vám umožňuji a bylo mi přitom blaze. Tuto energii jsem dlouho nepociťovala. To víte, jsem čas, který musí být časem i pro druhou stranu. Oni nemusí to, co těší Vás a obráceně. Ano, mluvím o negacích. Abych spojila a přitom nezpůsobila, to byla výzva. Nakonec jsem si řekla, ono se uvidí, vždyť si každý můžete vzít své. Paní Magie, vědma, se nejprve lehce mračila. Co to dělám za změny. Oni čekají podzimní a najednou bude jarní i letní. Když jsem jí ale ukázala přírodní bytosti, které se jako první dozvěděly, usmála se a posvětila. Dala cestu.“ Tak se nyní vynacházíte pod prostorem, v kterém si každý, již prošlý, měsíc našel své místečko. Nesedí vedle sebe tak, jak následují. To by nebyla žádná změna. Ani vlastně nesedí. Mají volnost komunikace, volnost předávat si, volnost být blíž středu a pak zase popojít, zkrátka to, co v tomto měsíci máte i Vy. Volnost. Zkuste si toto slovo vyslovit do sebe samých. Můžete i opakovat, vnímat si, pozorovat co se v systému děje. Být ve volnosti, je pro každou bytost Světla darem. Náš duch, eterické JÁ, tuto energii miluje. Volnost ducha souvisí s uvolněním pod našima nohama. Těžké nás již nedrží, pokud si uvědomíme. Volnost také souvisí s naší centrální nervovou soustavou. Její volné uvolňuje z emocí, ze sevřeného v nás, z vláken negací, která se vpletla do našich. Máme možnost vědomě uvolnit vztahy, které nás tíží, vztahy, které nejsou láskou.“

Volnost pod Paní časů umožňuje také roztáhnout křídla. Ta, kterých jsme dosáhly svým zasvěcením, svojí cestou služeb, ale i pomocí do různých světů. Opět mě to otáčí k přírodě. Bytosti v ní žijí v lásce. Vidí do světa lidí, kde se nahromadilo těžké. Své těžké si často chodíme do přírody uvolnit. Nyní máme možnost navrátit. Pošlete ze svého volného srdíčka, paprsek, či hezká slovíčka, také poděkování a úctu k živému. Všechno, co je pod 10 je rozmanité. Rozmanitá je příroda, stejně jako lidé, rozmanité jsou barvy, stejně jako každý den. To, co jsme dosud neměli v takovém celku, možnost pocítit, je přes solár volné..může Vám pomoci afirmace, kterou si odříkejte ve svém středu. Čím hlouběji vstoupíte, tím více pocítíte:“Vstoupil(a) jsem do měsíce, času pod časem, v kterém se snoubí vše, co jsem doposud prošel(a). Přeji si, být toho součástí z místa, který je mým středem, mým slunečním zdrojem, mým vlastním místem mezi všemi bytostmi. Vím, že musím nejprve dát, abych obdržel(a). Tento zákon vesmíru je cestou. Dávám svůj světelný paprsek všem, kteří mi již dali, ale i těm, kteří teprve dají. Nechť je toto spojení ve volnosti, které umožňuje volné, jak v rovině duše, ducha, tak i fyzického těla. Jak dole, tak nahoře, jak ve mně, tak v okolním.„

Paní Časů se pro nás uvolnila, uvolněte i Vy svůj čas pro ní, pro to, co umožňuje volné. Čas pro sebe samé. Pro svůj růst, pro lásku. Má nabídka opět souzní s výše řečeným..přijeďte si pro svá Křídla..seminář Mít tak křídla – 24.-26.10.2014. Přijďte si chvíli posedět pod léčivými kameny a obrazy v Galerii v Praze Cesty ke světlu..21.10.2014 (letáček na webu). Nebo si dovolte cestu na Ostrov Harmonie Šrí – Lanku v březnu příštího roku. Ještě jsou volná místa. Těším se na Vás. Zdenka


Září nám opět září, tak jako prvňáčkům oči, když do školy poprvé vkročí..

7.9.2014

Zari_2014.png Naplnění jejich představ se stalo skutečností, už jsou velcí, aspoň tak velcí, jak může být někdo, komu není školní lavice velká a brašna těžká. Zkuste se žáčky, aspoň na chvíli, znovu stát a ponechejte srdíčko vzpomínat..Tyto chvilky Vám připomenou touhu vědět, znát, s radostí učení přijímat. Zástupce září si vymínil, že si vezme do místa, které jednotlivé měsíce odráží, knížku. Tato knížka není jen tak ledajaké psaní. Jsou v ní slova, která téměř ztratila, tady na Zemi, své místo.

Jedním z těchto slov je dychtivost. Být dychtivý, znamená jít za svým, lépe řečeno, ve svém srdci za Světlem vize.

Jít za svým, znamená plnit každý den své představy. Plnit představy znamená udělat něco v pozemské rovině, ve hmotném, co naplní prostor ducha. Naplnit prostor ducha souvisí s pocitem. Pokud duch souzní s naším nadšením pro dílo, pro představu, pro plán, který je v souladu se srdcem, pociťujeme uvnitř sebe samých, v systému, radost. Radost je veskrze pozitivní, léčivý pocit. Mít radost je součástí tohoto měsíce. Září si vzalo do svého nejen zmiňovanou knížku slov, ale také svůj plán. Mělo dost času. Před ním se projevilo osm měsíců, které nyní znovu prochází svůj vlastní čas a pokud v něm objeví něco, co neprojevily, můžou požádat současný měsíc o zařazení do jeho. Takto požádal měsíc červenec, který našel ve svém plánu místečko, které bylo smutné, že jsme ho nedostali, nemohli na Zemi prožívat. Obsahovalo světlo, v kterém byly malé, úplně maličké, kousíčky štěstí. Bylo by škoda, kdyby zůstaly nahoře a musely čekat do příštího roku. Září je nejen přijalo, ale dalo do nich své. Takto se malé kousíčky staly většími. Čekají na své projevené, abychom je mohli však pocítit, žít, prožívat, musíme se nejprve zbavit chmur. Chmury jsou v současném světě hodně projeveným pocitem. Každý měsíc má v sobě kousek pro negaci. Tak bylo stanovené. Ona má sice více energií, přes které se projevuje, ale chmury dává stále znovu a znovu. Naše cesta je současně cestou roku. Tzn. že každý den, týden, měsíc, je na ní v projevu. Chmury se radují, že je projevujeme, nosíme na tváři a tím pádem nám nezáří. Měsíc září proto pronesl takovou větičku, kterou nám dává:"To, co nosím na své tváři je pouze mým vlastním rozhodnutím. Navracím negaci její a popojdu před sebe kousíček, abych vkročil/a/ do září, které má další slovíčko..Láskyplnost. Tu si přeji projevit tak, aby byla viděna a kde jinde, než na mé tváři. Čím více najdu způsobů, tím více si při pohledu do zrcadla uvědomím, jak se měním.. Ale to jsem již u štěstí. Jemu dávám sebe tak, jak si ho přeji prožívat".

Měsíc září má další slovíčka, která nám bude připomínat. Vnímat si je můžeme přes fyzické srdce, místo Lásky. Místo citů, ale i dobré mysli. To ona je tolik potřebná na naší cestě. Být dobré mysli, znamená smýšlet o sobě, stejně jako o druhých. Být dobré mysli, také znamená přemýšlet o své životní cestě. Kdo jiný nám dává dobro do našich myšlenek, slov, činů, než ta, která je jeho nedílnou součástí. Láska. My přicházíme za ní, ona je. Pokud se v ní nevynacházíme, je chyba na naší straně. Pravdou je, že nám vkročit často brání Rozumové. Rozum je opět myslí. Z této oblasti myslíme tak, jak jsme naučeni myslet. Proto se dostáváme do konfliktů se srdcem. Vyvolává to nervové vypětí, v kterém se vynachází každý, jež svému srdci přednost nedává. Nervový systém je součástí středu středů. Solár. Slunce v nás, jeho energie, nitky života. Nedílnou součástí je opět Srdce. Každý konflikt ho tíží, každá negativní myšlenka zatěžuje, každý krok mimo tuto cestu, je ztrátou. Září je časem, který je po linii roku , blíže k zimě. Často se tím směrem díváme a předcházíme tak danému. Je lépe vychutnat každý den, o to více, když víme, co nám září přináší. Vrací mě to na začátek. Učení, nadšení, láskyplné vyjádření sebe samých, návrat do srdce s vědomím být dobré mysli. V neposlední řadě starat se o své vnitřní vyladění přes solár. Je to plán, kterému je dána cesta a tam, kde je cesta ,je i pomoc pro nás pozemské.Zda budeme po ní kráčet, je na každém z nás.

Mé pozvání je tentokrát laděné k tomuto povídání. První seminář září je o léku, který každý může mít, používat ho pro sebe i druhé, navrátit se přes něho do oblasti, která je jemu vlastní – do srdce. Léčba pomocí Křišťálu 12.-14.9.. To, co také srdce uzdravuje je nezištná pomoc druhým – Brigáda Sdružení Rozhled s možností probrat své těžké v mé karmické poradně 19.-21.9.. I další pozvání, či nabídka je určená pro Vás, kteří jste rozhodnutí jít cestou lásky. 26.-28.9. Cesta ženy a cesta muže. Pro Vás, kteří jste na své cestě onemocněli, či se cítíte těžko, ale i pro Vás, kteří si přejete být pod pomocí a vědomě kráčet – je seminář 2.-5.10. Onemocnění z ne-pohybu. Další semináře jsou v nabídce, společně s většími, obsažnějšími letáčky. Ti, kteří nás znovu a znovu provází , bytosti Křídel , čekají, až si je uvědomíme a přeneseme do svých domovů. U každého semináře, pokud se sejde dostatečný počet zájemců, je možnost, si takového anděla vyrobit, vložit do něho svoji lásku, představy, sny.. Viz tvořivá dílna.

Těším se na Vás po prázdninách v mé pozemské školičce..Zdenka


Pobyt dětí z MŠ Bendova z Prahy 5, 9-14.6.2014

20.8.2014

DiplomZdence.jpgPřečtěte si v akcích povídání o pobytu dětí z MŠ Bendova z Prahy 5.

Děti nám navrací ve svých činech to, co jim umožníme, co je naučíme, ale i to, co sami děláme, či neděláme. Tato doba má v sobě stále mnoho těch, kteří úmyslně způsobují. Nejen přírodě. Každá pomoc je proto několikanásobně navracena na naši cestu. Pokud svým dětem přejete lepší budoucnost, umožněte jim, po jejich dětském, již nyní. K tomu jsou pobyty v přírodě určené. Chaty Rozhled i Mařenka se těší na další skupinky a já s nimi.


Srpen

5.8.2014

Srpen_2014.PNG Osmý měsíc v kalendáři zvolil pro svůj čas spirálu, která nám má připomenout Vesmírný čas lásky. Tato spirála se rozzáří pokaždé, když děláme něco s láskou, když jsme v blízkosti milované ženy, či muže, když toužíme po vztahu, který je vztahem volného a když vědomě pracujeme na uvolnění se z pout tmavého. Nedílnou součástí této spirály je slunce, které ji znovu a znovu roztáčí, aby každý, kdo je z něho zrozený, pocítil. Slunce této pozemské soustavy je pouze malou součástí Slunce centrálního. Vesmírný střed, kterému se znovu a znovu snažíme přiblížit v okamžicích milostného propojení. V touze znovu pocítit sebe samé v jednotě s druhým.

Srpen do svého času přijal čas, v kterém jsme dávali této spirále sebe samé. Prožívali jsme každičký okamžik své cesty ve vědomí srdce. Srdce, z kterého pramení city, stejně jako pocity, stejně jako myšlenky a činy. Čisté zůstávalo čistým ,pod křišťálem bytosti a naše pozemské žití provázelo naplnění. Rovina osobního růstu se naplnila Světlem, které roztočilo další spirály našeho každodenního života. Vztahy, práce, volný čas. Když rovina osobního růstu má dostatek světla, aby uvedlo v pohyb další, je naše srdce radostné. Tím se udržuje v radostném i náš duch a celý systém spolupracuje v jednom rytmu. Harmonie, rovnováha, zdraví. Růst. Cesta se stává cestou. Můžete namítnout, že byste tak žili znovu velmi rádi, kdyby…Odpověď jsem obdržela od té, která vládne tomuto času. Vědma vědem, ve všech projevech žena, odrážející se do našeho nitra.

„ Je potřeba, abyste se navrátili do spirály, která jako jediná Vám může navrátit. Jste mimo ni z jednoho jediného důvodu. Bylo potřeba projít tmou, kterou jste nazvali Časem ne-lásky. Duše si pro sebe samou řekla, je to učení, které přijímám, neboť vím, že je omezené časem. Proto jste opustili cestu. To, co jste prožívali, je v záznamu času nazváno Ztrátou. Ano, ztratili jste mnoho. V hmotné rovině jste pozbývali svých jistot, stejně jako svých postavení, majetků i radostí, v kterých jste nacházeli naplnění. Vašeho se chopili negace. Dělali to s vědomím, že je jim dovoleno, neboť i oni se musí projevit. V lásce, kterou my nechápeme, která je pro nás nepřijatelná. Nejsou v ní city, jen projevy emocí. Není v ní milování, jen sex. Není v ní Světlo, které objasňuje, které provází, které hřeje. Bylo to bolestné poznání pro všechny bytosti Světla. Stále setrváváte do určité míry ve tmě, která tíží, zpomaluje, udržuje ve strachu. Pán Časů se již projevil. Otevřel čas, výše popsaný a nabídl měsíci Srpnu –projev ho, dej jim pocítit, zkus je navrátit. Tma nemá již nic, co by neznali. Oni pouze setrvávají.

Já se připojila svými slovy –„ přiveď je ke změně tak, aby to byla touha, kterou budou bolestně pociťovat. Až zatouží opět milovat, ukaž jim způsob. Až zatouží po svém čase, připomeň jim, s kým ho prožívali. Až zatouží znovu po své práci, dej jim sílu. Až zatouží znovu objevovat krásy této Planety, otevři jim dveře k prostředkům. Až zatouží projevit sebe samé bez strachu z okolního, napřim je a odeber z páteře tíhu. Pak je protoč přes svoji spirálu Průvodce a přidrž je nechtˇ učiní. „ Srpen je v tomto projevu od samého počátku velmi důsledný. Používá prostor, který naše duše dobře znají. Je v něm hřejivé.. Stejný prostor obsahuje naše fyzické srdce, z kterého vede cesta do oblasti Soláru. Každý můžeme vstoupit. Představa v rovině ducha je mocná. Udělejte si chvilku pro sebe samé, ponořte se do oblasti čtvrté čakry a požádejte své duchovní Já o návrat do místa, v kterém se odehrává vše v lásce. Nespokojte se s krátkým prožitkem Světla, navracejte se , až zůstanete. Vnímejte si také svůj prostor v rovině soláru. Počátek spirály je tam viditelný všem, kteří si uvědomují své vesmírné zrození, stejně jako Světlo v sobě samých. Vstupte si do něho a vnímejte sebe všemi smysly – to jsem JÁ. Toto místo čeká na náš návrat, návrat do milování, návrat do láskyplných pocitů. Vědomá potřeba cítit se lehce, radostně, je již v tomto čase dosažitelná. Cesta k ní vede přes rovinu osobního růstu.

Na toto téma je zaměřený seminář ..Aby se v nás opět radovalo 21.-24.8.2014 – letáček najdete na stránkách pod semináři. Pro Vás, kteří si přejete vědět, na jakém stupni se v současné době vynacházíte, co je v něm obsažené i jak již postoupit dál – připomínám Seminář Stupně mé cesty – 14.-17.8.2014. Těším se na Vás, stejně jako ta, která semináře provází z roviny Lásky – Paní Magie. Zdenka.


Červenec - měsíc sedmý v kalendáři

3.7.2014

Cervenec_2014.JPG Sluníčkem nám vždycky září, je to danost Paní Času, která nás učí vnímat svůj každodenní čas. Její učení jde v linii celého roku. Rozložené tak, abychom se moc neunavili, abychom se na další lekce těšili a abychom je začali přijímat tak, jako kdysi ona. Doušky ze vzácného poháru.

To, co je pro nás učením, je pro vědmy cestou. Ony nám přinášejí sebe. Cestu, kterou vytvořily tak, abychom po ní mohli kráčet vědomě. Každý krok je spojený s dalším krokem. Když kráčím tak, abych si tyto kroky uvědomoval(a), důvěřuji své duši. Jejímu každodennímu vedení. Jsem bytostně spjatá se světem Lásky, který se nazývá Vesmírem vesmírů. Má duše se z tohoto světa nikdy nevzdaluje, neboť její potřebou, každodenní potřebou, je doušek z poháru moudrostí. Když si položíme otázku, zda i my, tady na Zemi, máme stejnou potřebu? Vědomou potřebu? Přichází mi k tomu že velmi málo, někdy ještě míň a když se náš duch už domáhá, tak se raději věnujeme „něčemu důležitějšímu“. Něčemu, co není potravou pro ducha. Ano, on žízní. Žízní po naší pozornosti, která nás stojí tolik úsilí, být pozorní a bdělí, být v lehké mysli. Přichází mi další otázka –„ kdo Vás takto zatížil, abyste považovali lehké za těžké?“ „Komu se podařilo, že bytost Světla, přestala považovat vědění za cestu.?“

„Kdo Vás dosud ovládá tak, že jste si vědomě přestali povídat s Vaší duší přes prostředníka ducha? “Mohla bych pokračovat dál, kdo má zájem o bezduché?“

Existují odpovědi, jako ostatně na všechny otázky, odpovědi, které svítí, tzn. pravdivé. Chceme je však slyšet? Dobrat se pravdivého ve svém pozemském životě je pro mnohé bolestné. A co je bolestné, to zastavuje. Když jsme zastaveni, tak se chceme rychle bolesti zbavit a nepřemýšlíme o tom, proč se nám bolestné připomnělo. Sama se setkávám s názorem lidí, kteří se objednávají do mé karmické poradny, že raději počkají, až to přestane bolet, tak budou teprve řešit. Zpočátku jsem po telefonu odkazovala na možné řešení. Stálo mě to mnoho energie v podobě Světla, které se nevracelo. Vrací se jen, když se dotyčný uzdraví. Navrátí, přijme svoji cestu a zodpovědnost za sebe sama. Ano, bolet přestalo a najednou se nechtělo navracet k otázce Proč? Až bude čas. Paní Času se usmívá a ukazuje mi, abych se otočila do svého. Být otočeni do svého znamená zabývat se svým. To je podstatné. My jsme podstatní. Naše dosažené je podstatné, stejně jako každičký čas, který sobě samým věnujeme.

Ráda tlumočím její moudrost, kterou má připravenou pro měsíc, kterému vládne sedmička. V sedmičce se dotýkáme hlavou sluníčka. V sedmičce je nám příjemně, usmíváme se, jsme v pohybu. Prožíváme. Aby naše prožitky přicházely v čase tak, jak jsou na cestě dané, aby byly veskrze pozitivní, láskyplné, můžeme využít svůj čas a zamyslet se nad kapičkami z poháru Paní času.

„Krok v kroku se nazývá vnitřní přijetí lekcí, které nám dávají Ti, v něž věřím. Naši průvodci, andělé, bytosti Světla mající zasvěcení. Ti, jež drží v ruce pohár. Důvěřuji, tudíž se dívám stejným směrem. Nekontroluji mysl, která kontrolu nepotřebuje, která toto ovládání bere s úsměvem, neboť nic nezíská ten, kdo stále přemýšlí a přemýšlí. Těm ona nedává. Ona má ráda ty, kteří jí dávají otázky, týkající se vlastních, opravdu vlastních pocitů. To, co je pocitem nás přivádí do určitého stavu. Tyto stavy se většinou nazývají je mi dobře, nebo není mi dobře. Popř. je mi špatně. Proč? Ono proč znají hlavně děti. Ony ono PROČ stále používají. Pokud jim odpovídáme ze svého vnitřního Je mi dobře, děláme dobře i jejich mysli. Přijala pozitivní a je velmi klidná. Pokud dostanou odpověď z místa Není mi dobře, jsem pod vlivem pocitů, kterých si většinou nevšímáme, mysl reaguje tak, že tyto pocity převezme. Dítěti začne být ne-volno. Upozorňuje nás ..uvolni se. Dej volnost své mysli. Tento způsob je názornou, jednoduchou, ukázkou, jak naše mysl pracuje a jak nezpracované negace šíří do svého okolí. Okolí reaguje opět ze své pozice mysli. Je mi dobře – nálada, která je podložená vnitřním pocitem. Není mi dobře – opět nálada podložená vnitřním pocitem.

Prosím otočte svoji pozornost, do oblasti svého momentálního místa přemýšlení. Mysl nemá hranice hemisfér, dokonce ani dané místo v našem systému. Tam, kde je neklid, tam setrvejte, rozhlédněte se, zavnímejte s čím je spojený. Klaďte si tam otázky. Průvodce, který je nápomocný Vás přidrží u pravdivého. Přijetí je dalším krokem. Uvolníte se z pocitů, které Vás tíží, kterými tížíte. Láska – to jsem přeci Já, tyto pocity přijímá pouze jako učení. Ráda se navrací do svého . Podmínka je jednoduchá – „pokud si přijdou pro své, já je navrátím. „ Paní Časů se raduje, že předala, nechť i Vám je radostí, že předané zpracujete na další kapičku ve svém vlastním pohárku, který nás provází do každého života. Najdete ho v prostoru duše.

Přeji Vám červenec ve vědomí Lásky a těším se, že přijmete pozvání..Zdenka


Anděl, který pomáhá slovům srdíčka

25.6.2014

Andel_PomahaSlovumSrdicka.JPG Modrý svět má v sobě anděly, kteří si vzájemně vyjadřují. Tuto modrou mají v sobě i Ti, kterým je láska podstatou. Bytosti světla. Jejich modrou jim dali rodiče svým aktem milování, který zrodil další bytost. Modrá má mnoho odstínů. Každý, kdo se vrací do svého zrození, toho provází slova, která zůstanou navždy slovy: “Tvůj malý prostor nechť je tak velký, jak velká jsou slova lásky, pod kterými je uložený důlek pro kuličku ze sluníčka. Pro Tebe. Pro ně. Pro něho, Pro ni. Pro nás všechny, které budeš mít, navždy mít. Až jednou dorosteš stejným slovům, slunce se opět projeví a vydá.“

Jedno slůvko Ti připomenu hned…teplo. Co Ti připomíná? Koho Ti připomíná? Čím se vyznačuje ve vztahu? Jaký je jeho energetický vzorec? Kde ho najdeš? Kolik musíš zaplatit, abys pocítil/a/? Kolik musíš sam/a/ přispět do jeho? Dalo by se ještě ptát, prosím, zkuste si odpovědět, v sobě samých, pravdivě, v rovině svého slunce. Soláru. Místa, v kterém jste, nejste. Místa, které si uvědomujete, neuvědomujete. V prostoru, který čeká, až do něho opět vstoupí bytost. Pak teprve začne proces uzdravování. Proces, který je součástí cesty. Pozemské, stejně jako vesmírné. Vesmírné, stejně jako pozemské. Andělé, kteří mají své teplé, přicházejí k těm, kteří o ně přišly. Vydaly ho, či ho pozbyly v nesmyslném plýtvání, nebo naopak velmi smysluplném učení. Oni vidí do hmotného přes své modré a často za nás vyjadřují. Myšlenkám se bráníme, ale neubráníme, pokud jsou od nich, z jejich. Naslouchejte jim,jsou modré.

Tento čas má mnoho cest, které jsou pod křídly. Jedna z nich je cesta muže a ženy. Cesta, která byla vyňata ze záznamu minulého a přenesena tak, aby znovu vydala své, do kroků vložené , vědomí. Toto vědomé se váže k lásce. Láska má mnoho barev. Modrá je vyjádřením milování. Vztahu, který nepotřebuje slov a přeci jimi vládne. Vztahu, který má vibraci slunce, energii tepla o jaké usilují Ti, kteří ho již poznali. Mají ho v sobě obsažené v DNA podstaty svého zrození. Stejně jako jejich vesmírní rodiče a jejich rod. Nekonečná linie lásky, směřující do jednoho jediného zdroje. Do slunce.

Abychom poznali kdo jsme, musíme v čase poznat, kdo nejsme. Tak je dáno tím, který obsahuje vědění ve slunci uložené. Pyramida akáši. Pyramida vědění. Inteligence vesmíru. Máme pomocníky na této velmi těžké cestě, která nás vzdálí od tepla do studena. Od vřelého do mrazivého. Od slunce k ledovému. Ano, anděly. Když se navrátím k cestě muže a ženy současnosti, můžu říci současného roku, tak vidím překážku překážek. Komunikaci. Nedostatek tepla ve slovech, mlčení, které je chladné. Pokud si to uvědomíme, můžeme se navrátit. Toto nejsem JÁ. Andělé nás vedou přes svá slova: “Miluji opět tak, jak jsem miloval/a/ v čase, kterému vládla Paní sluncí. Tento čas se navrátil a já si přeji navrátit se do něho. Cesta, kterou jsem ušla/ušel/ je pod tmou, pod tíhou tíh, kterou nesu na svých zádech. Nesu vlastně sebe samého/samou/. Tu, kterou nejsem. Tu kterou jsem nikdy nemohla být, pouze v rovině učení, které vědomě ukončuji. Děkuji za toto poznané a vědomě se uvolňuji opět ke svému paprsku zrození, který je nejčistším ve mně.“

Je mnoho slov, ale ta už nechám na Vás, určitě je znáte. Pokud byste potřebovali Nasměrovat, uvolnit, odpovědět na položené otázky, poznat svůj paprsek zrození, přijměte pozvání na stejně nazvaný seminář 10.-13.7. – letáček pod semináři.

Přeji sluníčkové letní dny ve svém vlastním teple…Zdenka


Červen - čas, který má v sobě předchozí i následující čas. Polovina roku.

9.6.2014

Cerven2_2014.JPG Čas je vícerozměrný. Energie v něm obsažené, mají prostor v jeho prostoru. Jinými slovy, čas je pojal do sebe, stejně jako vše pozemské. Ještě jinými slovy, vše v čase obsažené, má vliv na bytosti, které jsou do pozemského narozené. Mám na mysli energii pohybu, stejně jako energii zastavení. Tyto dvě energie ovlivňují náš čas v každém dni. Dále, co nás ovlivňuje, je cesta duše. I ona je součástí času. Jednoduchá myšlenka Boží, která rozhodla o nás, stejně jako o něm. Nám byl dán čas v pozemském a jemu v nadpozemském. A jelikož bylo řečené v jeho prostoru, tak nadpozemské je od té doby nedílnou součástí pozemského. S jedním jediným rozdílem. 3 dnů. Tyto dny si ponechal Bůh pro sebe, aby mohl rozhodnout o možném, které se zákonitě vyskytuje tam, kde je Negace, neboť ona jediná nepřistoupila k času srdcem. Ti, kdož přistoupili, mají možnost požádat přes své srdce o pomoc v záležitostech, kde se ona vyskytuje.

Proto je nám toto v měsíci červnu připomněno, neboť pomoc je opět pomocí. I ona potřebuje čas. Stačí se na chvíli zastavit, nyní již víme, že energie zastavení, je v čase srdce obsažená, udělat si malou rekapitulaci svých představ ve vztahu, práci, zkrátka toho, co je pro nás důležité v naplnění a zkusit popojít dva až tři kroky dopředu. Pokud zjistíme, že kroky jsou v tíži, neváhejte a požádejte o pomoc. Toto požádání je formulací slov, která zná Vaše srdce. Každý sám za sebe, každý ve svém čase, na své cestě.

Slova mají v sobě pohyb obsažený, jdou z nás tam, kde je směrujeme. Pozitivní rychleji, lehce. Negativní pomalu, těžce. I tento projev nám dává, či bere čas. Vyjadřuje nás ve slově, v činech, v té, která je také v čase obsažená – v energii Práce. Práce jako taková má mnoho podob. Její nedílnou součástí je tvořivost, radost, potěšení, stejně jako odměna. Určitě byste našli další pozitivní pocity, které pociťujeme, když děláme něco, co nás baví. Čas to baví s námi, proto se jím v těchto okamžicích nezabýváme. V opaku nastupuje ono NE. Negace. Ne-chuť, ne-můžu, ne-chce se mi, ne-baví mě to, ne-umím to, ne-mám dost energie atd..určitě již při čtení pociťujete. Čas se najednou projevuje jinak. Hodina je stále stejnou hodinou, a přeci se nemůžeme dočkat až uběhne. Stejně se čas projevuje v rovině vztahů. S někým nám čas utíká rychle, s někým se vleče. S někým ho trávíme rádi, s někým ne. Další ukazatel, kterým nám čas ze své roviny středu napovídá, ukazuje, dává pocítit.

Červen je časem jahod, stejně jako zrajících třešní. Už sama představa navozuje červená ústa. Přírodní barvičky z prostoru lásky. Vzpomeňte si na své dětství, stejně jako na první pusu. To jsou okamžiky, které má čas nejraději. Radostné, láskyplné. Zkuste se k nim navrátit a dopřejte si v čase čas. Lék, který nic nestojí. Existuje afirmace, kterou má představitelka času – Paní časů – ráda:

"Těžkosti které prožívám, nechť neponechávám kolem srdce dlouho, neboť láska mě může minout, kráčející tam, kde lehkost přebývá. Vím, že srdce potřebuje čas, aby se znovu radostně rozběhlo, ten nechť je mu dán. Já se v něm jen zastavím, abych si vzpomněla na sebe, na bytost Světla, kterou jsem. Jakákoliv pochybnost, že tomu tak není, vytváří prostředí pro tu, která je těžká tak, jak je čas v nelásce. Negace není mnou, stejně jako já nejsem jí."

Připomínám, že v tomto měsíci je pro Vás připraven víkendový seminář Řešení rodinných vazeb a další Aby naše oči opět viděly. Pro pražské a z okolí se těším na viděnou 17.6. v Galerii cesty ke světlu.

Sluníčkové dny. Zdenka


Cesta k uvolnění životního potenciálu 14.6.2014

2.6.2014

V sobotu 14.6.2014 ve Studiu FIT v Jablonci nad Nisou, Nám. Dr. Farského 4 – vila mezi domem nábytku Švarc a kostelem.

S lektorkou a léčitelkou Zdenkou Štroblovou autorkou knihy „Moudrost věků“, která provozuje Centrum pro duchovní a fyzické zdraví v Krkonoších www.chatarozhled.cz. Pro všechny, kteří si přejete nahlédnout do podstaty svého zrození. Prožít si znovu sílu lásky, trvalou hodnotu této jistoty. Uvědomit si svůj ryze vlastní vnitřní potenciál, který náleží do spirály slunce. Objevit své schopnosti, předurčenost k činnosti, ale i obnovit proudění energie přes svá duchovní centra a mnoho dalšího,včetně možnosti konkrétních dotazů s přímým léčením.

Náš duch nemůže volně dýchat, tvořit, milovat,zářit, pokud se vynachází v zátěži negativní mysli, emocí, strachů. Projdeme si praktickými návody na uvolnění, připomeneme si vlastní sílu léčivého paprsku slunce. Navrátíme se na cestu duše.

Cena: 500,- Kč. Program začíná v 10.00 hodin. S přestávkou na jídlo. Končí cca v 15 hodin. Ve studiu je kuchyňka s možností ohřát jídlo, připravit teplé nápoje. Přihlášky: Zdenka Štroblová, rozhled@tiscali.cz, 721554728, nebo recepce Studia: 773485800, info@studiofit.cz

 


Galerie cesty ke světlu Zdeňka Hajného 17.6.2014

1.6.2014

Výrazně relaxační a léčivé účinky na tělo i duši, v prostředí Vesmírných obrazů i drahých kamenů, doplníme povídáním, léčením i vnímáním. S lektorkou a léčitelkou Zdenkou Štroblovou. Autorkou knihy „Moudrost věků“, působící v Centru pro duchovní a fyzické zdraví ve Strážném v Krkonoších, viz: www.chatarozhled.cz, email: rozhled@tiscali.cz.

Na téma: Stupínky života, poznání naší duše.

Tyto stupínky zná naše duše, stejně jako její Já – náš duch. Jsou nedílnou součástí scénáře života, podle kterého jsme vedeni v pozemské rovině.Obsahují vše, co je pro duši cestou. Vědění. Stupně dosaženého vědomí jsou stále naší nedílnou součástí. To, co již víme, čeho jsme dosáhli, uvědomujeme si. Vynachází se v oblasti hlavy, stejně jako srdce. Z nich vychází naše konání. Pokud se v životě „ztratíme“, začneme tápat ať již v rovině osobní, nebo pracovní, stačí si uvědomit, kde se vynacházíme. O tomto a mnohém dalším, včetně vzácné roviny tohoto roku, bude podvečerní setkání v duchu prožitkovém.

SRDEČNĚ VÁS ZVU A TĚSÍM SE NA VIDĚNOU 17.6.2014 v 19 hodin

Předprodej vstupenek na výše uvedeném emailu, nebo kontaktujte Galerie Cesty ke Světlu (Zakouřilova 955/9 Praha 4 – Chodov, galerie@cestykesvetlu.cz, telefon:272950557).

horská chata Rozhled | Telefon:+420 499434176 | Mobil:+420 721554728 | Mail:rozhled@tiscali.cz | Webdesign: © lk 2013