Vzkaz pro SLUNEČNÍ

2.6.2016

Vědění jest krásná věc, jež máme každý v sobě. Rozum nám však staví klec, vždy a v každé době.

Když uzříte vědění, něco se dozvíte. Všechno se vám změní, vy se změníte.

S věděním přichází čas, jež je nám dán. Přijde zas a zas a já vám ho dám.

Vy! Do sebe vhlídněte A ve vnitř vás je věc. Uvidíte světlo, když hlavu tam zvednete, v tom rozumu rozbijete klec.

A.S.


Nová nabídka seminářů

22.5.2016

Leto_v_Krkonosich_2016.JPGLěto v Krkonoších, smysluplně strávená dovolená s programem pro osobní růst vedený lektorkou, léčitelkou a terapeutkou Zdenkou Štroblovou.


Květen

3.5.2016

Kveten_2016.JPG

Květen má v názvu květy, které charakterizují celý jeho čas. Květnové dny se projevují v nás, velmi podobně, ne-li stejně, jako v přírodě. Spící tak, aby sílu nabralo, se probouzí a navrací se do svého přirozeného stavu. Náš systém reaguje na tyto vnější podněty v potřebě slunce, vody a lásky. Živiny, bez kterých se žádná bytost světla dlouho neobejde. Každému z nás toto potřebné bylo dáno tak, abychom mohli najít, ale abychom mohli i podarovat. Dát slunce se váže ke slovům, obsahujícím léčivé. Dát vodu tak, aby žíznící uhasil, v sobě uhasil, se váže hlavně k potřebě. Kdo má potřebu, jakoukoliv, bere ze systému vodu. Být v potřebě má další potřebu. Naplnit. A jsme u žízně, která, byť pijeme, pitný režim dodržujeme, se touto vodou zažehnat nedá. Naplnit svoji cestu, naplnit osudové. Naplnit pohár života. Naplnit své představy. Naplnit srdce. Podarovat láskou, z prostoru své podstaty, znamená vyjádřit sebe samé. To, co v sobě obsahuji, jsa z této energie zrozena. Málokdo si uvědomuje sílu a velikost tohoto daru. Dát sebe. Bez kalkulace, že dostanu zpět.

Ta, která vystřídala vědmu dubna, podržela ve vládnoucím prostoru energii Změny. Krásně se jí uklonila a požádala jí , zda by se nemohla dál projevovat, tak, jak si bytosti Slunce přejí. Její prosba se již projevuje. Zkusme také poprosit tak, jak Vědma května: “Ty, která vládneš ze sebe energií, jež obsahuje vše, co změnit lze, Ty prosím posečkej v mém čase. Je potřeba oddělit z našich srdcí zklamání. S touto energií se pojí skleslost a s ní v projevu bezradnost. Mnozí se takto potýkají , neboť vzali na sebe. Vzali z prostoru , kterému se nahoře důsledek říká. Vstoupili, aby se v jejich nebi opět rozsvítilo. Aby se opět v lásce žilo. Aby se neválčilo. Na Zemi , dole, tam, kam se spolu díváme, tam je potřeba mě, stejně jako Tebe. Já dám to, co v sobě nosím. Lásky čas. Lásku v projevu, která se děje. Lásku, v které se srdce uzdraví, Lásku do které, když Ty sebe podaruješ, tak je uvolníš.“

Vědmy se vzaly za ruce, do očí se podívaly a v tu chvíli věděly, že dobře udělaly. Pocity které v tu chvíli zažívaly se k těm našim posílají. Vzájemné a důvěrné. V tu chvíli se však dveře otevřely a do jejich vešla ta, která je vždy vítaná. Přišla se podívat, zda se událo tak, jak viděné jí bylo. Paní Magie. Ona nezasahuje, jen viděné posiluje. Posiluje přes své srdce, posiluje přes své ruce. Ty vždy sepne tak, aby se v tom sepjetí potkala levá s pravou. Levá pravé cestu dává, pravá si jí přebírá. Je v ní vždy časové, které se projeví tak, aby se v pravý okamžik stalo a z jejího srdce dostalo. Příchodem té, která cesty takto dává, se v prostoru ještě více rozsvítilo. Když jsou tři srdce ze slunce zrozená takto pospolu, tak je vždy světlo té, která je Vesmíru harmonií , v projevu. Malý záměr ze středu, abychom také na Zemi obdrželi. Každý tak, jak z prostoru vzal, každému tak, jak se potýkal. Vyrovnání , kterému se konec služby říká. V tichu chvíli postály, tak jak vědmy umí. Ten, kdo nesl, porozumí. Těm, kterým se vzít dolů nechtělo, těm by nyní prospělo. Důsledky našich rozhodnutí nás vždy dostihnou. Vyhnout se jim nedá, leda..Paní Magie nabízí možnost vyrovnat. Zbyl nahoře prostor, který potřebuje vyprázdnit. Jsou v něm slova, která se dole moc neříkají. Otvírá ho pro ty, kteří by rádi také pomohli. Odložily je tam bytosti, které se domů , do svých vesmírných domovů , již navrátily. Prosily, aby každé slovíčko bylo v tomto čase vyslovené, aby se mohly přes něho otočit a poslat z dobra dobré. Vybrala jsem zatím jedno. Určitě ho znáte. Změna s Láskou ho znají. Vyslovují ho nyní pro nás všechny. Miluji. Toto slůvko je však spojené s projevem, s energií do něho ze srdce vloženou. Sluneční , solární, se připojuje, neboť v důsledku miluji jsme se pod sluncem zrodili. Uvědomte si prosím vše, co opravdu milujete, koho opravdu milujete a jak pravdivě milujete. Nemusím ani připomínat energii Pravdy s ním spojenou. Bez ní je jen prázdným slovem, stejně jako vztahem, či prací. Květnový čas se Vám představil, tak se prosím pravdivě představte Vy jemu. Vždyť ho milujeme.

Zvu Vás, kteří máte v květnu čas a milujete hory a hovory s Paní Magií na seminář 13.-15.5. 2016. Je o vesmírném v nás, o našich domovech, o místě, které milujeme a o těch, kteří milují nás. Ještě je pár volných míst. Dále Vás znovu zvu na ozdravný pobyt na Ostrov Ischia, který miluji, že se tam již po desáté navracím. –letáčky pod semináři. A do třetice s předstihem na červnový seminář 17.-19.6. 2016 Tajemství čaker aneb jak zharmonizovat svůj systém. Těším se na Vás a přeji květen plný změn. Zdenka


Duben

2.4.2016

Duben_2016.JPG

Duben, 4. měsíc z kalendáře roku 2016, přináší volnost. Zázraky jara, v nichž se každoročně vynacházíme, můžeme vnímat jako koloběh času, ale také jako magické okamžiky. Tento čas má v sobě opět dané světem pozemským, stejně, jako tím nebeským. Aprílové škádlení i čarodějný večer, tím se duchovní svět nezabývá. Představitelka tohoto měsíce má také ráda humor, stejně jako večerní posezení u ohýnku, v jejím vyjádření světelném kruhu. Jen to černé byste v jejím prostoru marně hledali. Vybrala si místo v pyramidě nad Zemí, kterému se říká prostor Snění. Odtud nám, kteří věříme a věřit jsme nepřestali, posílá své. Snění má mnoho podob. Můžeme snít s očima otevřenýma, během dne, snít o věcech, prožitcích, uzdravení. Můžeme snít o tom, že potkáme lásku, štěstí, či tu, která chodí v převlecích Příležitost. Paní Dubna k tomu říká: “Snít se vyplácí. Já jsem si také kdysi snila, jako dítě, kterému se říká sluneční. Snila jsem o dálkách, přes hvězdy viděné, snila jsem o příbězích, z pohádek přečtené. Až jednou budu velká, co všechno objevím, v čem se projevím, kdo mě osloví s pomocí, komu pomůžu s nemocí. Víte, to, o čem jsem si snila, v sobě dosud nosím. Pokud si sníte tak, že se barvy připojí, srdce uloží v místě středu a tam se můžeme navracet, když se nás zmocní pochybnosti. Určitě tam také své snění nosíte se všemi a vším, s čím je spojené. Já se v tomto měsíci rozhodla, že Vás k němu otočím. Také jiné úkoly mám, které Vám dolů již posílám.

S láskou se na sebe zadívejte, vím, že hledáte vady na kráse, krása je krásou, když je nazvete a ji do nich pozvěte. To je lehký úkol, jen se do něho dejte ještě dnes, aby se ve Vás uvolnilo, to, co se pokazilo. Dalším úkolem se trochu potrápíte. Zvolila jsem z místa, kterému se nahoře stále vyhýbáte. Je tam tma, v které je potřeba rozsvítit. Trochu se vymlouváte, že jí dost už máte, že raději ve světle zůstáváte. To místo bylo pod tou, která Vám rady dávala. Když jste se potřebovali ujistit, že jdete správným směrem. Rušno tam bývalo, veselí i vážnost, jen do té doby, než tam jedna z černých vstoupila. Ta, která jí radu dala, ta se pak dlouho s láskou potýkala. Nakonec prostor zavřela, že jí ta černá zřejmě proklela. Vy jste to přijali a na srdce jste nedbali. Vedlo Vás za ní, tam, kde se dosud vynachází, vzájemné Vám schází. Tak jsem si řekla, že tomu konec udělám. Víte, já Vám radu dám. Dole si často potřebujete směr své cesty ověřit, svým smyslům uvěřit. Abyste je měli pod světlem, v jasném vidění, slyšení, cítění, chuti i doteku, vstupte do svého středu srdíčka a vyslovte má slovíčka: „Prosím tu, která mi vždy radila, aby se mi do srdce vrátila. Vím, že si musíme odpustit a tmu ze smyslů propustit. Do každého světlo lásky posílám, s vděčností, že pomocné na Zemi mám.“

Dělejte si toto prosvětlení vědomě. Vstupujte si do svých smyslů, až zůstanou světlé, čisté, jasné. Najděte si v srdci své sny a propusťte je do života. A dívejte se na sebe tak, jak se na Vás dívají Ti, pro něž jste krásní. Duben na Rozhledu je věnovaný vnitřním opravám, tak Vás zvu až v květnu, na seminář Odkud pocházím a kam směřuji. 13.-15.5. 2016..letáček pod semináři. Pro všechny, kteří si přejí vstupovat do své podstaty a nalézat sebe samé přes Vesmírné zrození. Malé upozornění na každoroční seminář na Ischii. 10. – 17.9.2016 – letáček pod semináři. Je nutné reagovat včas. Přeji všem kteří se známe, i Vám, s kterými se teprve potkám, duben plný splněných snů…Zdenka


Březen nám přináší další druh energie

4.3.2016

Brezen_2016.JPG

Březen nám přináší další druh energie, kterou potřebuje náš duch do projevu. Každému z nás je potřeba smíchu, každému z nás je potřeba uvolnění z oblasti smutných vzpomínek i myšlenek. Každému, komu schází druhý, je potřebou zkrátka potřeba. Potřeba má mnoho rovin a opět střed. Střed potřeby je pozbýt potřeby a žít to, co se teprve jako potřebou jeví. Vstoupit do tohoto středu lze přes uvědomění se v potřebě duše. Duše ke svému bytí potřebuje lásku, smích, tvoření, domov, propojení se svými Já, a v neposlední řadě být sama potřebná. Ta, která vládne ,se na nás usmívá, těší ji zájem o tento druh průvodcovství, pomoci, ale i vzájemnosti.

Paní sluncí vybrala vědmu, v které je sama obsažená, aby našla způsob, cestu, jak dopravit do naší pozemské přítomnosti další barvičky. k té únorové modré. Modrá zůstává tak, jak byla dána, abychom si ji uvědomili vždy, když se nám nedostává projevů lásky, ale také sami přes ní sebe projevili. Paní měsíce Března se uklání a ukazuje svoji hůlku, kouzelnou, obsahující znalosti, kterých dosáhla, tak, že vědění v celku obsáhla. Nyní může použít tam, kde schází učení, které jí bylo nápomocné pochopit, změnit, uvědomit si. Stala se rádkyní, která moudrost srdcím dává, tam, kde se pokulhává. Tam, kde je trápení z myslí druhých, či druhého v projevu, tam, kde se nedostává úsměvu, poděkování, tam, kde není milování.

„ Hůlku dolů k Vám posílám, aby se projevila tak, že Vám ukáže cestu k projevu. Poprosila jsem jí a ukázala na Vás, kteří jste probuzení, kteří si přejete již jinak žít. Vás, kterým se o lásce zdává a v realitě nedostává. Pustila jsem jí tak, abych nad ní byla a pokaždé se protočila, do kroku přidala svůj krok, povzbudila, přidržela, roztančila, rozmluvila, zkrátka dobrou vílou byla , tak jako v pohádce, dobro přiklonila. Také se Vás často ptám, zda-li už povědět mám, zda-li dbáte o duši, co jí v rozhodnutí přísluší, zda-li nohám nasloucháte a ten krůček uděláte. Budu s Vámi meditovat, nad slovíčky uvažovat, aby slova jdoucí ven, prozářila Váš i něčí den. Celý březen na to máme, společně si radost uděláme, najdeme důvod k úsměvu, ano, přivádím k Vám potřebu. „

Prostor, z kterého se posílá i jsou tlumočena tato slova, se vynachází v nebi sluncí. Každý máme své nebe, místo zrození, místo domova. Z nebe sluncí pochází i ta, která má vliv na naši cestu. Paní Magií. To ona se znovu a znovu noří do sebe s otázkou,“ jak jim můžu být nápomocná v jejich pozemském strádání?“ Dalo by se říci, proč vůbec přicházíme na Zem, když se předpokládá, že budeme strádat. Tato energie je opakem daří se mi. To, že se nedaří, je cestou. Překonat a nalézt řešení v situacích, které jsou těžké, které nedávají nic, než pocit tlaku na srdci, stažený solár a bolesti v oblasti trávení. Projevuje se tak potřeba. Potřeba vyprázdnit, uvolnit, zklidnit. Ta samá potřeba je souběžně v projevu ducha. Duch otvírá z těla ven, ale také dovnitř. To z těla ven všichni známe, ale to dovnitř, toho si moc nevšímáme. Duch přivádí to, co je také potřebné, co je pro celý systém léčebné. Lásku. Otvírá pomyslná dvířka v čakrách, aby se roztočilo kolo, dalo do pohybu mysl v místě, které je těžké, či těžší, které je třeba i pod vlivem, které je zanesené, nebo v sobě promyšlené má. Prací ducha je mimo jiné udržovat v čistém naše čakry, myšlenkovou rovinu jednotlivých oblastí života. Pokud to děláme vědomě, připojíme se, odměnou nám jsou myšlenky lásky, které duch podporuje a přitahuje k nim z vnějšku situace, které jsou potřebným krokem. Tady se projeví i ta, která nás provází, aby se dařilo, aby se zhojilo, aby se přes čakry chodilo, tak jak to dělá ona každý den, roztáčí kola s úsměvem, roztáčí tak, aby se slunci líbilo. Zkuste se společně s duchem uvolňovat, myšlenky tmavé vydělovat, přivádět světlo lásky dovnitř sebe samých. Toto nechť se stane každodenní potřebou. Potřebným nabízím seminář v čase Velikonoc, který se tohoto tématu týká. Bližší informace na letáčku pod semináři.

Těším se na Vás a ať máte březen plný láskyplných situací. Zdenka


Čas měsíce února započal poněkud netypicky

2.2.2016

Unor_2016.JPG   Čas měsíce února započal poněkud netypicky. Déšť nebývá v jeho prostoru častým hostem. Přesto se projevuje v údolí i na horách. Voda, která je nám důležitá životně i bytostně.

Počasí vládne tak, že si nenechá vládnout. Vědomě dává tam, kde se vynachází nerovnovážné. Dnes se lidé řídí předpovědí, kterou hodnotí, drží se jí a vynakládají značné úsilí aby se jí postavili. Vnější svět vynalezl mnoho pomůcek , aby se mohlo za každého počasí..náš svět ducha se většinou počasím nezabývá. Jeho úlohou není hodnotit jak je, nýbrž radovat se, že je postaráno o vodu ve světě, v kterém se vynachází. Energie vody je spojována s barvami, které mají vliv na naše vyladění. Únor si předsevzal, že nás navrátí do modré. Modrá energie je ve vesmíru považována za vysokou. Vládnou jí vědmy, které léčí. Mají ji v sobě, získanou tak, aby si byly vědomé vzácnosti, síly i pokory před tou, kterou nazývají Láskou. I ony jí jsou, přesto vědí, že bez Lásky by nebylo léčivého, bez lásky by nebylo života ve Vesmírech dobra, bez Lásky by nekvetlo v zahradě snů, bez Lásky by neproudilo mezi mužem a ženou. Modrý únor je v souladu s časem Lásky. Připomíná se nám Valentinskou legendou, ale také projevy s ní spojenou. Její komerční rovinu opustíme s tím, že si jí připustíme.

Každému se v životě nedostává tak, jak by si přál, aby se mu dostávalo. Tento stav vytváří energii nedostatku, která se v projevu odráží do míst v našem systému. Tíhou reaguje srdce, reagují játra a vše, co je spojené s trávením. Zprvu se náš duch snaží tuto energii nahrazovat z vnějšího světa. „Kup si něco, ona ustoupí,“ to je jeho rada, která se začne projevovat v naší mysli rozumu ,z kterého zákonitě vystoupí další energie, která je s nedostatkem spojená. Strach, že nebudu mít. Strach, kterému se ve světě Lásky říká negace negací. Dochází k boji, zda poslechnout ducha, překonat strach, zmírnit nedostatek, a tím zklidnit zmiňovaná místa v sobě, nebo nechat být a podvolit se. Každý boj vychází z emoční roviny. Dalo by se říci, že ani jedna z variant není ideální. Opět tíha v pracovní, ale i vztahové rovině.

Tady nastupuje naše duše, která ví, že jí duch upozorňuje na nerovnovážné. Duše je součástí Lásky. Ona ví, že to, co potřebujeme, aby energie Nedostatku i strachu odešla, je právě Láska. Láska má mnoho podob, od té rodičovské, až po partnerskou. Škála projevů citů. Nebýt v lásce to je pro bytost světla nepřirozeným stavem. Pokud se vynacházíme delší dobu v nepřirozeném, reaguje náš systém zvýšenou potřebou příjmu energie, která se nazývá sladkou. Nahrazujeme lásku. Výsledkem je naplněná oblast hladu. Každodenní potřeba ukonejšit ho, dát mu to, co stejně nenaplní, ani nezaplní potřebu projevu citu.

Vědma února toto ví. Naše duše se v prostoru nebe spojily v žádosti o vyřešení pozemského stavu jejich Já, které postrádá život v naplnění. Prožívat lásku se všemi jejími potřebami, nejenom dávat, ale i dostávat. V rovnováze tak, jak je bytostně přirozené. Požádala Paní vod, královnu, která vládne všemi toky , zda-li by nedala vody přes své srdce. „ Dej jim tak, aby bylo spravedlivé. Dej jim tak, aby si uvědomili vzácné a dej jim tak, aby se v nich projevilo. „ Společně usedly do prostoru , který je vytvořený časem, propojily své vědomí a pronesly slova, která Vám předávám:“ Nedovolte již nedostatku, aby Vám určoval. Nedovolte již strachu, aby Vám vládl, nedovolte již emocím, aby Vámi lomcovaly. Vstupte do prostoru v srdci, ponořte se do jeho středu tak, jak jste dosud neučinili a společně s námi řekněte – navracím se do projevu své duše, navracím se tak, aby bylo viditelné, slyšitelné i pocítitelné. Sám , sama za sebe, v situacích každodenního života. Prostředkem nechť je mi voda, prostředkem nechť je mi modré, prostředkem nechť je mi slovo, gesto, ale i čin. „

Mějte modrý každý den. Těším se na Vás. Zdenka

Únorový seminář je již plný, věřím, že stejná reakce bude na březnový, Velikonoční, jehož obsahem budou všechny barvy jara. Letáček pod semináři.


Rok 2016 otevřel čas

9.1.2016

Rok2016OtevrelCas.JPG   Rok 2016 otevřel čas, v kterém se vynachází naše minulé. Pouze na této planetě Zemi, pouze pod tím, který má tuto moc – pán Časů.

Může vstupovat do již prožitého, přenést a znovu dát pod naše nohy, na cestu. Prožité, v našem podvědomí uložené. Ta, která se ujala průvodcovství tímto měsícem se nazývá Vědma Zlatého paprsku. Tento paprsek je velmi vzácný, má ve své energetické spirále světlo z pyramidy slunce, světlo, v kterém se vynachází znalosti. Vědění, obsahující moc. Tady na Zemi ho lze získat pouze vnitřním propojením přes svoji duši, pod vedením průvodce a za přítomnosti pokory, lásky a touhy po vyjádření sebe samých. Můžete si říci, proč žít znovu to, co jsme již žili, proč se navracet, proč nám není dáno nové? Když prožijeme něco těžkého, jsme dlouho ve tmě, pod čarou srdce, je potřeba lék, který nás nejprve zvedne. Světlo, které nám posvítí a vybízí zvedni se a pojď. Něco co je nám známé, v co máme důvěru. Tu lze získat pouze prožitkem. Podvědomě toužíme po lehkém. Tíživého již bylo dost.

Tento rok začíná zmiňovaným světlem. Přichází nám do života aniž bychom ho hledali. Váží se k němu situace, stejně jako bytosti, stejně jako roviny našeho života. Hmotné pod pomocí těch, kteří nás provází ze světů lásky. Vědma zlatého paprsku nebyla zvolena náhodně. Předcházela tomu dlouhá příprava. Cesta z jejího srdce do těch našich se musela znovu vytvořit, krůček po krůčku, kamínek po kamínku. Pomáhaly jí všichni, kteří si buď již odžili a zůstali v roli průvodců ale také Ti, jež vládnou mocí křídel, hůlek, vědění.Abychom nabyli znovu důvěru, abychom začali opět snít, abychom nevzdávali své představy, abychom toužili po lepším světě nejen pro své děti, ale i pro sebe samé. Abychom opět milovali a nespokojili se jen s kouskem srdce.

„Přicházím k Vám v okamžik, jež určil čas. Přicházím lehce, dobře připravená, přicházím tak, jak jsem v meditaci viděla. Obraz, v kterém jste Vy, stejně jako Já, obraz který má zlatý rám a přesto je volný. Viděným jsem pečlivě prošla, abych neopomněla ničeho vzácného z prostoru, který dává odpovědi. Kniha knih cest, jež již prošlé byly a které se znovu a znovu obnovují, aby zanesli moudré těch, jež kráčí.!" Proto Vám připomínám, že všechny odpovědi v sobě máte, jen je většinou nehledáte. Já pro Vás hledala a odpověď tuze vzácnou dostala: „Pokud pohlédnou pod své nohy, uvidí tu, která vlastně cestou není. Patří mezi pěšiny, na kterých si nohy lámou, prsty urážejí, lýtka narážejí, ale zřejmě jim to normální připadá, jinak by se přeci podívali kdože jim způsobuje, kdože je zastavuje, kdože se jim směje..Ti, kteří se cestou ptají, těm se nohy zaplétají, někdy spadnou, někdy pláčí, s těžkostí se vláčí, tam je slyšet také smích..Ta, která se směje, ta si dobře vybrala..cestu rovnou, bez kamínku, má na ní vše oč požádala, ale po jednom se nepoptala..kdo jí má pod sebou, komu na ní záleží, kdo do ní vložil, kdo na ní své prožil…Každá cesta má své prošlé stopy, některé ukáže, jiné jsou skryté. Vždy zanechává místa, která čekají na zápis té, či toho, těch, kteří po ní jdou. Pokud v úctě- pomáhá, pokud ve výsměchu- pokárá, pokud se nedbá a jen se bere, tak se k ponaučení až trestu spěje..Každá cesta se váže k jiné, jako potůček k potůčku, až vznikne řeka. Ta, která se směje, směřuje k řece, která na ní čeká. Je dobré se ptát, než se někdo začne druhému smát.

Ta Vaše, pěšina také končí. Je před Vámi cesta, která na Vás čeká. Na ní jsou kamínky, Ty nezraňují, ty lemují okraje, ve své kráse znalé, veliké, byť malé. Uvědomte si svůj první krok, začíná přeci Nový rok. !“ Pro Vás, kteří si přejete jít vědomě cestou roku 2016, nabízím víkendové setkání, 5.-7.2. , kde se budeme jednotlivým měsícům blíže věnovat, co nám tento rok přináší, jaké energie můžeme využít pro svůj růst, a mnohé další…letáček i přihlášku najdete pod semináři.. Těším se na Vás…Zdenka


PF 2016

1.1.2016

PF_2016.JPG   Pevný krok, dobrého spolujezdce, spolehlivého přítele, cestu plnou prožitků, uzdravení ve středu srdce a štěstí v projevu vzájmnosti přeje Zdenka


Končí rok 2015

26.12.2015

KonciRok2015.JPG   Končí rok 2015, jeho cesta je nedílnou součástí cesty cest času. Čas plyne a vše v něm obsažené se vynachází v projevu, kterému se říká hmota. Hmotné, materiální, fyzické, chcete-li reálné. Viditelné. Hmatatelné. Pocítitelné. Tvárné. Existuje však projev, který se hmoty netýká. Energetický. Energie proudí vším bez překážek, bez omezení. Je mnoho druhů energií, tolik kolik je bytostí, tolik, kolik je emocí, tolik kolik je projevů lásky.

Rok 2015 byl pod dvojí energií. Jedna nás oslovovala přes srdce, druhá přes pracovní rovinu. Nikoho na této planetě nevyjímaje. Nosičem energií je vzduch. Všichni musíme dýchat. Všichni k životu potřebujeme nástroj zvaný srdce a všichni bychom měli pracovat, abychom vyrovnali dar života. Oblastí srdce prochází energie dávající možnosti. Ten, kdo se srdce ptá a kdo mu naslouchá, a dál činí to, k čemu je pobízen, dostává energii k činu, ke krokům, ten se v tomto roce dočkal změny. Ještě je pár dnů, které zbývají, aby se projevila ta, která se nazývá vědmou cesty.

Otočte se do sebe, zastavte se tak, abyste vydechli a přidejte úsměv. Opusťte aspoň na chvíli rovinu práce. Ponořte se pozorností do svého srdce. Fyzické je z duchovního pohledu prostorem lásky. Místem, v kterém vždy máte, i když ve hmotném nemáte. Vstupte si tak, jak si přejete mít. Jak toužíte svůj život láskou vyplnit. Pak proneste tiše, s úctou v projevu: “ Navracím se, abych opět Tebe žil /žila/, abych Tě na své cestě projevil/a/. Vylaď můj systém tak, aby se dostalo na všechna má Já, aby se prosvětlila a Tobě vyjádřila. Vděčné ve spirále bytosti.!“ Ke konci roku se nám dostává mnoho slov v přáních. Uvědomuji si, že i když se s mnohými nevidím, nestýkám, nebo jsme se dlouho neviděli, tak se najednou připomínáte. To je moc té, která nás má ve svém srdci, z kterého znovu a znovu propojuje, oživuje vlákna setkáních a dává do nich vřelé. Paní Magie. Magické jsou i svátky, v kterých ožívají nejen symboly, ale i Ti, jež prošly v čase a zanechali poselství, která dodnes oslovují. Vysoké, láskyplné, ukazující cestu.

Děkuji Vám všem, kteří máte Rozhled v srdíčku, děkuji za milá a inspirativní setkání, děkuji za Vaše přátelství, podporu i zájem o rovinu osobního růstu. Těším se s Vámi mnohými na viděnou v r. 2016 Zdenka


Poděkování Rozhledu

26.12.2015

PodekovaniRozhledu_8_2015_1.JPGza pěkné ubytování a útulné pokojíčky, za upravené hřiště na sportování, za krásný výhled, za okolí Chaty Rozhledu pro prima bojovky, ...

...více čtěte zde

horská chata Rozhled | Telefon:+420 499434176 | Mobil:+420 721554728 | Mail:rozhled@tiscali.cz | Webdesign: © lk 2013