Seminář astma, alergie, atopický ekzem, nabídka řešení vašich problémů

16.4.2015

13.-15.3.2015 se uskutečnil seminář ve spolupráci lékaře a léčitele. Téma, které se samo na počátku jara nabízelo, se týkalo alergií, astmatu i atopického ekzemu. MUDr. Alexandr Stehlík je nejen známý imunolog, který po letech praxe, i přednášení, přijal možnost studia čínské medicíny a praktikuje bojové umění vedoucí k nastolení harmonie v sytému, ale je přístupný i pohledu „druhé strany“,když se jedná o onemocnění duše. Jsou situace, kterými jsme již procházely, žili je , ale naše duše v nich nenašla smysl, či je pojala jako prázdné. Jinými slovy, nedalo se v nich najít nic, co by bylo obohacující. Tyto situace byly pod vládou negací a to, co je pro ně zkušeností, my jsme označili jako nesmyslné. Jednalo se například o vztahy, v kterých nebyl krok vedoucí k dalšímu kroku. Prožívali jsme stále stejné, opakující se a pokud jsme hledali východ, byli jsme otočeni zpět. Naše duše, která je nastavená ze svého zrození k cestě, najednou stála a nebylo nic, co by jí naplnilo. Její fyzické Já tady na Zemi se začalo dusit, nemohlo již dýchat těžké a nemilované, také se jí začali projevovat různé druhy alergií, v kterých byl jasný postoj – to už nechci. Duše zasáhnout nemohla, neboť dostala jasný pokyn od té, která dává cesty, veď , či provázej své Já dole tak, aby dosáhlo poznání. Všechny duše světla se vlastně zachovaly stejně. Vyvodily ze situací že zřejmě musíme tady na Zemi poznat prostory, kterým jsme se do té doby vyhýbali. Ordinace a nemocnice. Tak nás tam otočili, když jsme začali pociťovat příznaky stanoveného. Abychom blíže pochopili, negace se nahoře ozvala, že jak si může vyzkoušet léčit nás, když mi se jí stále vyhýbáme. Energie Boží nakonec její argument přijala a stanovil, že tam buď zamíříme sami, nebo že nás tam přivede situace, v které ale bude již bolest. Žádná vyšší bytost světla neonemocněla dosud tak, aby musela vyhledat lékařské ošetření. Vždy jsme dbali o harmonické ve svých Já, tudíž tam, kde se v harmonickém vynacházíme, tam je i energie Zdraví.

Veškerá onemocnění mají základ v disharmonii. Když se naše duše ptala, jak to má udělat, abychom dbát přestali, tak se jí dostalo odpovědi, začni tam, kde jsi se již ponaučila. V rovině vztahů. Tak se stalo, že se do našich vztahů vstoupila opět nějaká negativní bytost, která zapřičinila nerovnováhu. Každý z nás tuto zkušenost podstoupil, každý z nás si vyvodil důsledky, které byly stejné. Oni mají svůj svět do kterého, když jsme vstoupili, tak jsme pocítili destruktivní, opak našeho tvořivého. Pocítili jsme to tak, že se v nás zablokovalo v oblasti první čakry, která nám do té doby pomáhala zvládnout setkání s nimi. Nikdy jsme však nevstoupili přímo do vztahu, žijící pod jednou střechou, přinášející vše, co do tohoto vztahu patří, včetně sexu. I to, jsme museli prožít. Tady mě na chvíli paní Cest zastavuje, neboť první čakra si stejně jako ostatní čakry v nás pamatuje. Je dobré si tuto čakru zavnímat, její zadní oblast, přímo do ní vědomě vejít a rozhlédnout se. První čakra, zdravá, v harmonii, je kolem, které se otáčí v rytmu srdce, v rytmu našeho dechu, ale i v rytmu cesty, která nás vede. Zkušenost v prostoru, či prostorech negace jí naklonila do nepřirozeného úhlu, kterému se nahoře říká tupý. Možná si tak někdy připadáte. Konec páteře má na svém druhém konci – atlasu, stejný prostor. Odráží se a oba konce by měly být opět v harmonickém. To, co je dole úhlem tupým, je na druhém konci těžké, přivírá nám to oči, poklesávají ramena, páteř jde do oblouku a naše nohy i ruce se nepotkávají ve stejném rytmu. Naše mysl se utkává s negativním v okolí a často mu podléhá. Opět disharmonie. Opět mysl, která není tvořivá, radostná, napřimující, zdravá. Pomoc, která se nazývá návratem do svého prostředí, návratem do svého láskyplného vztahu, ale i návratem k tvořivé práci vede přes již prožité. U někoho více, či méně, ale u nás u všech přes vztahy, či vztah, počínající narozením a pokračující do osobní roviny. S kým žijete pod jednou střechou? Co již nechcete? Co se ve Vás blokuje? Co vyplouvá napovrch? Na co jsme alergičtí? Co nám bere dech? Jak nad sebou smýšlíte? Vraťte se prosím vědomím , pozorností, do oblasti první čakry, tam si uvědomte odpovědi na tyto otázky, víte je. Může to být již prožité, ale neukončené. Můžou to být vztahy, z kterých jsme již vyšli, rodiče, či někdo z rodu může již být nahoře, ale paměť stále uchovává. Existuje afirmace, která vysvobozuje… Poprosila jsem o ní tu, která je vytvořila a nosí v sobě..Paní Magií. Odpovídá po svém. Ukazuje se mi kolo první čakry, v kterém se točí tak, že se vlastně moc netočí. Další obrázek je ten zdravý. Obě čakry – přední i zadní se krásně propojují přes bod na páteři, točí se tak, aby nás vedlo. V rytmu , který nezatěžuje dech, ani klouby, v rytmu, který je přirozeným rytmem našeho srdíčka. V rytmu dne, chcete-li. Uvědomuji si pocit, který je s tímto zdravým spojený. Radostný pohyb. Nejen ruce a nohy, ale i mysl. Ona dává tyto dva obrázky přes sebe a mě se ukazuje tok energie, kterou bych nazvala nerozhodnou. Nejistou. Nestabilní. Ten zdravý obrázek jí pojímá a uvolňuje celou oblast do sebe samého. Stačí si jen přát a na sobě pracovat. Stačí si uvědomit, že něco není v pořádku, že si takto nepřejeme již žít. Dojít k bodu, v kterém je pomoc. Pomoc té, která nás musela nechat znovu vstoupit do paměti, do prožitého, abychom se uzdravili. Paní Magií, která dává cesty. Léčivý harmonický obrázek je u ní k dispozici. Pro Vás, kteří si přejete změnit. Kteří hledáte. Kteří máte již zažitou pomoc lékaře.

Existují i tací, kteří Vás sami otočí k jiné možnosti a sami jsou nápomocní. Jedním z nich je MUDr. Alexandr Stehlík, který společně se svojí přítelkyní, zdravotní sestrou Simonou Šafkovou přijali pozvání na společný seminář. Tato spolupráce byla účastníky velice kladně ohodnocena a věřím, že bude do budoucna pokračovat. Oběma patří velké poděkování za přípravu a ukázky jídelníčku, který do léčby patří, včetně přínosné přednášky s ukázkou pomůcek, knih i časopisů. Kéž by bylo více takových ordinací, kde se potkává v harmonii duše a fyzické tělo. Zdenka Štroblová

Viz foto a hodnocení....čtěte zde

horská chata Rozhled | Telefon:+420 499434176 | Mobil:+420 721554728 | Mail:rozhled@tiscali.cz | Webdesign: © lk 2013