Velikonoční seminář

2.4.2016

Další akce tohoto roku se váže k svátku, který je nedílnou součástí Jara. Velikonoční seminář. Ten letošní má další prvenství. Většinu účastníků tvořily dvojice , někteří přijeli s dětmi. Vidět muže a ženy, kteří k sobě patří, ve stejné rovině osobního růstu, je nejen potvrzením času slunečních, ale i vzrůstající touhy po vědění. Mysl , které se říká pozitivní , srdeční, vědomá, jasná, cílená, ale také podložená dosaženými znalostmi duše, byla doposud pod minulým časem. Prožitý život ve válce v nás zanechal mnohá poranění jak psychická, tak tělesná. Náš současný život jde v návaznosti na minulý. Vše, co je pod čarou srdce, se musí znovu prožít, aby se duše vyvázala z tmavého, tíživého. Tuto cestu znovu procházíme tak, že jsme si zvolili sami úseky, můžete říci stopy, v kterých zůstalo těžké. Aniž bychom znovu bojovali, pociťujeme mnohé boje v sobě. Mysl je s nimi spojená. Pocity strachu, obav, nechuti, ale také hromadění zásob. Strach o práci, peníze, nejbližší. Stavy, kterým se říká depresivní, propady do tmy, beznaděj, bezmoc, onemocnění.

Tyto Velikonoce v nás probudily Já, které se váže k času Lásky. Jednoduše řečeno, bylo uspané tak, aby nebylo ovlivněné výše popsaným. Jeho mysl již pracuje. Je v projevu. Opravuje negativní projevy , ukazuje nám krásy vnější, odvádí pozornost od těch, kteří žijí stále v bojích, obrací nás k sobě, do oblasti srdeční. Ten, který je představitelem světa Moudrých, Ježíš, nás uzdravoval, dával informace, vysvětloval. Komunikace s tímto světem je pro mne lékem sama o sobě. Paní Magií nás provázela po svém. Upozorňovala na roli ženy, její intuici, touhy po životě v jistotě, v projevu vědmy. Přítomným mužům připomínala možnost ukázat své vnitřní kvality. Zaznělo slovo Něha. Aby se v nás rozproudilo a do života přivedlo vše řečené, toho se ujal jogín Míla Hrouda. ´Většina účastníků využila jeho znalostí. Je na nich, jako ostatně ve všem, zda budou pokračovat. Pro sebe samé, pro radost, pro svůj čas. Stejného , byť v jiném projevu, se ujala masérka Věruška Podhorníková. Její doteky světla v nás probouzí , oživují, oddělují tmu, uzdravují a dávají radostné do pohybu. Přítomné děti, 4 holčičky, cvičily po svém. V pohybu od rána do večera, takže je bylo těžké přidržet při tvoření velikonočních ozdob, pod vedením výtvarnice Hany Mikoláškové a lektorky Dany Malířové. Její pojetí jsme mohli následný večer ochutnat všichni. Ztvárněný příběh z obrázků dětí se moc povedl, pohladil srdíčko, rozesmál, uvolnil a dal pocítit čistou energii. Opět se potvrdilo rčení, čas strávený s těmi, které máme rádi, ubíhá mnohem rychleji. Velikonoční pondělí pod pomlázkou bylo veselé. Proutky jara se stále pletou tak, aby se přes ně štíplo, jen tak lehce připomnělo, že ten kdo šlehá, zároveň žádá. A kdo žádá přes lehkou ruku, ten vyslyšen jest. Dostali jsme všechny a dárky všichni. Děkuji všem, kteří přijali pozvání. Zdenka Viz foto i hodnocení. Další akce, na kterou jste srdečně zváni se koná v květnu. Letáček pod semináři.

horská chata Rozhled | Telefon:+420 499434176 | Mobil:+420 721554728 | Mail:rozhled@tiscali.cz | Webdesign: © lk 2013