Seminář "Co nám přináší rok 2016"

8.2.2016

První seminář tohoto roku má své další prvenství. Představa, že budu odmítat zájemce, že všechna lůžka budou obsazena, je naplněním jejího obsahu. Téma se různila, čas procházel, měnilo se mnohé, ale tuto představu jsem si uchovávala v mysli srdce. Tato mysl bude předmětem dalšího semináře, nejen ona, důležitost mít představy, které si udržuji, byť se nedaří, byť rozum říká, že to nemá smysl, jsa i v mnohých představách vlivu těch, kteří živí závistivé. /velikonoční seminář – viz letáček pod semináři/.

Téma , co nám přináší rok 2016, oslovilo Vás, kteří se vědomě pohybujete po své cestě. /ohlasy pod hodnocením/. Uvědomujete si již světy, které jsou naší nedílnou součástí , byť skryté, tak viditelné vnitřním zrakem. Není to jednoduché, rozum vnější zasahuje ve svém silném vlivu. To, co nevidím, je přeci nesmyslné. To, na co si nemůžu sáhnout , neexistuje a Ti, kteří se snaží jít cestou vnitřních pocitů, intuice, ale i naslouchání duši, jsou stále jiní, zařazeni pod různým hanlivým označením.

Překonat svoji výchovu, vžité programy, společnost, která určuje, pracovní zařazení, ale i nedůvěru vůči jemným vnitřním hlasům, pocitům, vedení ducha, je ve světě hmoty stále cestou. Znovu a znovu se po ní vydáváme, jsa přesvědčeni, že tentokrát nalezneme. Těm, kteří požádají, jsou dávány možnosti, jak si najít svůj vlastní způsob. Svého učitele, gura, místo které oslovuje duši, zkrátka uvěřit svým smyslům, které jsou v páru tak, aby levá strana napomáhala hledajícím přes světlo, kdežto pravá držela ve hmotném světě emocí, strachů, iluzí. Duchovní a materiální, které odděluje pouze nevědomí. Tma, v níž se tápe, bojí, nevidí, nerozumí..

Tento rok se nám dostává kouzel. Magie muže a ženy, v kterých je obsažena spirála partnerství, cesta vnitřního souladu, modrá energie z místa slunečního domova. Vesmírné vědomí Kdo jsem Já. Země se opět pozvolna dostává do proudu času, který obsahuje minulé, stejně jako přítomné i budoucí, v projevu vysokého dobra. Co je dobrem pro jednoho, nemusí být dobrem pro druhého. Srdci je jasné to, co nám pozemským mnohdy uniká. Dokud se budu pouze dívat, přemýšlet, rozmýšlet, tak se nezmění. Čin je proto činem, neboť je v něm obsažena energie kroku. Udělat krok v tom, co se nám příčí, co nám není příjemné, ale i v tom, čeho se bojíme, to je překonání překážky a ta je vždy pod dohledem průvodce. I na něho se můžeme obracet s prosbou o pomoc v podobě podpory rozhodnout se..Odměnou je nám prožitek, vnitřní uvolnění, v podobě pocitů, hřejivého, radostného, čistého. Jsou nám ukazatelem, že jsme právě tam, kde se točí. Ne film , i když se filmem dá nazvat, zřejmě by měl název Spirála lásky. Pohyb, který je pro ducha potřebou, pro fyzické Já nutností. Na tomto semináři si mohli posluchači vyzkoušet cvičení jogína Míly, jednoduché jeho vlastní cviky, vyplývající ze životních zkušeností, udržující tělo mladé, pružné, v pohybu. Mám radost, že mnohé nadchlo. Přijeďte si pro další lekce , velikonoční seminář bude pokračováním, stejně jako úžasné masáže Věrušky, navracející těla do energií zdraví. Začala jsem naplněnou představou plného Rozhledu, do které opět vkládám světlo ze soláru, posiluji v radostném, že trvá… Jste její nedílnou součástí..přeji sluníčkové dny a těším se na další setkání.

horská chata Rozhled | Telefon:+420 499434176 | Mobil:+420 721554728 | Mail:rozhled@tiscali.cz | Webdesign: © lk 2013