Energie přírody, ticho, cesty a cestičky, hory a jejich vrcholy, rezonují s naší duší i její potřebou být toho součástí. Volnost, rozlet, ale i Rozhled. Na první pohled těžké a nedosažitelné, na druhý cestou, na třetí darem. Každý musíme překonat, abychom obdrželi. Já obdržela zpět své schopnosti vidění, telepatie, léčení formou paprsků Sluneční podstaty a mnohé další. Přirozenou cestou se tak toto místo stalo, počínaje rokem 2000, Centrem pro duchovní i fyzické zdraví. Tak jsem se navrátila na mojí cestu cest - předávat moudrosti získané z mnoha a mnoha zasvěcení formou kurzů a seminářů těm, kteří je hledají a upotřebí na své vlastní cestě. Toto místo otevírá dveře všem, kteří přicházejí najít příčinu svých těžkostí do mé karmické poradny, ale i těm, kteří navazují na své již dosažené znalosti o sobě samých. Úplným začátečníkům umožňuje pocítit a nahlédnout do duchovního světa, z kterého pocházíme. Stejné centrum má každý z nás v sobě, v rovině srdce, dojít k němu a pobýt v tichu a naslouchat moudrosti své duše, znamená jedno jediné. Přijmout nejprve opak materiálního, rozumového. Překonat tuto překážku překážek a vejít do svého vnitřního světa Lásky. Navrátit se domů.


Hodnocení návštěvníků chaty i seminářů:

Zdravím Zdenko,

s určitým odstupem času posílám několik slov k semináři z poloviny listopadu. Slova, která, doufám, poslouží jako informace pro ostatní zájemce, a také jako forma projevu mé spokojenosti i poděkování: První setkání se Zdenkou Štroblovou na jejím semináři mi přineslo mnoho nového. Mnoho podnětů, nápadů. Nemálo otázek, ale i odpovědí a také překvapivých uvědomění o sobě samotném, o dění a lidech v okolí. Obrazně řečeno, kde předtím byla pevná neprůchozí zeď, podařilo se najít dveře a k těmto dveřím následně i klíč. Děkuji Zdence za moudré vedení a pomoc při odemykání dveří. V mysli se rád vracím na chatu Rozhled. Vzpomenu si na krásné horské prostředí, přírodu a čerstvý vzduch. Na dobré lidi, jež jsem mohl poznat a pobýt s nimi v domácí atmosféře. A to vše díky pohostinnosti, vlídnosti a vstřícnosti Zdenky jako znamenité hostitelky. Brzo na viděnou.

Srdečně zdraví Radoslav Fulier

...čtěte další hodnocení

Velikonoční radování, tvoření, léčení i povídání

Lektor   Zdenka Štroblová

Termín

19.4.2019

-

22.4.2019

Každý je v sobě máme zažité, různé prožité. V současném životě i v podvědomí paměti. Náš systém je spojnicí, reaguje na paměť v mnoha rovinách. Pro nás pro všechny jsou tyto svátky spojené s osobností Ježíše. Jeho učením i cestou. Energie sluneční ho zrodila a nám se jí jeho prostřednictvím dostává. Umožňuje nám pocítit hluboko v sobě sounáležitost se světem dobra, vyznačující se pohybem vzhůru. Svěží barvičky, teplo, léčivá moc přírody, nekonečný koloběh života vyjádřený vajíčky. Jste zváni všichni, kteří se potřebujete uvolnit do vidění ducha. Fyzické oči nám neumožňují vidět energie, vidět do situací, vidět auru, či krásu otevřených čaker. Meditací se navrátíme ke svému spirituálnímu Já, které má své schopnosti ze zrození, i ty naučené, zasvěcené. Vejdeme do prostoru čisté radosti a mnoho dalšího. Osobní přístup včetně přímých informací spojených s karmickou vazbou.

Cena

3000

leták | přihláška


Naše emoční zdraví

Lektor   Zdenka Štroblová

Termín

24.5.2019

-

26.5.2019

Jak pracovat s negativními emocemi, které jsou příčinou mnohých nemocí. Jak si uvědomovat místa jejich působení v nás, co se nám snaží říci, co je jejich doménou v rovině lásky. Emoce jsou součástí našeho vnitřního stavu. Když jsme zamilovaní, projevujeme sebe přes ně tak, že se systému dostává energie vyšších center. Usmíváme se, pozitivně se vyjadřujeme, šíříme dobré. Jsme spokojeni. Stav, kdy je pro nás emoce vysilující, se nazývá stavem bez lásky. Pokud se narodíme do rodu, který v lásce není, neseme si tento stav životem. Ovlivňuje naše názory, postoje, hledání práce i partnera. V neposlední řadě onemocnění, které je dědičné. Jak se uvolnit? Jak vyjít z tohoto stavu, jak se uzdravit? Jak uvolnit i své děti, přes které se dál nese zátěž rodů.?

Cena

2700

leták | přihláška

horská chata Rozhled | Telefon:+420 499434176 | Mobil:+420 721554728 | Mail:rozhled@tiscali.cz | Webdesign: © lk 2013