Energie přírody, ticho, cesty a cestičky, hory a jejich vrcholy, rezonují s naší duší i její potřebou být toho součástí. Volnost, rozlet, ale i Rozhled. Na první pohled těžké a nedosažitelné, na druhý cestou, na třetí darem. Každý musíme překonat, abychom obdrželi. Já obdržela zpět své schopnosti vidění, telepatie, léčení formou paprsků Sluneční podstaty a mnohé další. Přirozenou cestou se tak toto místo stalo, počínaje rokem 2000, Centrem pro duchovní i fyzické zdraví. Tak jsem se navrátila na mojí cestu cest - předávat moudrosti získané z mnoha a mnoha zasvěcení formou kurzů a seminářů těm, kteří je hledají a upotřebí na své vlastní cestě. Toto místo otevírá dveře všem, kteří přicházejí najít příčinu svých těžkostí do mé karmické poradny, ale i těm, kteří navazují na své již dosažené znalosti o sobě samých. Úplným začátečníkům umožňuje pocítit a nahlédnout do duchovního světa, z kterého pocházíme. Stejné centrum má každý z nás v sobě, v rovině srdce, dojít k němu a pobýt v tichu a naslouchat moudrosti své duše, znamená jedno jediné. Přijmout nejprve opak materiálního, rozumového. Překonat tuto překážku překážek a vejít do svého vnitřního světa Lásky. Navrátit se domů.


Hodnocení návštěvníků chaty i seminářů:

Zdravím Zdenko,

s určitým odstupem času posílám několik slov k semináři z poloviny listopadu. Slova, která, doufám, poslouží jako informace pro ostatní zájemce, a také jako forma projevu mé spokojenosti i poděkování: První setkání se Zdenkou Štroblovou na jejím semináři mi přineslo mnoho nového. Mnoho podnětů, nápadů. Nemálo otázek, ale i odpovědí a také překvapivých uvědomění o sobě samotném, o dění a lidech v okolí. Obrazně řečeno, kde předtím byla pevná neprůchozí zeď, podařilo se najít dveře a k těmto dveřím následně i klíč. Děkuji Zdence za moudré vedení a pomoc při odemykání dveří. V mysli se rád vracím na chatu Rozhled. Vzpomenu si na krásné horské prostředí, přírodu a čerstvý vzduch. Na dobré lidi, jež jsem mohl poznat a pobýt s nimi v domácí atmosféře. A to vše díky pohostinnosti, vlídnosti a vstřícnosti Zdenky jako znamenité hostitelky. Brzo na viděnou.

Srdečně zdraví Radoslav Fulier

...čtěte další hodnocení

Cesta tímto rokem pod naší hvězdičkou

Lektor   Zdenka Štroblová

Termín

1.2.2019

-

3.2.2019

Rok 2018 pokračuje posílený číslem, které se v čase vyjadřuje přes hvězdy. Devítka obsahuje vědění, moudré vedení i nabídky připojit se k ní. Dává těm, kteří jí naslouchají sebe. Reaguje na otázky, dává odpovědi, umí nás rozveselit, pohladit i popostrčit. Cesta k ní se otvírá přes Magii lásky, která srdečně zve Vás všechny, kteří na ni věří. Bude si s námi povídat o tom, co nás čeká, ale i o tom, v čem jsme zůstali stát. Pomůže posvítit do situací, které jsou otevřené, karmou označené. Abychom poznali sebe přes hvězdičku, která nám svítí na cestičku. Co je v ní obsahem i středem, jak si dosud na své cestě vedem..o tom i mnohém dalším, dle účastníků, kteří se sejdou, aby se ve Vás uvolnilo, propustilo, uzdravilo. Dostatek volného času na zimní radovánky, relax, saunu, i příjemné večerní posezení s písničkou, čajem i skleničkou.

Cena

2800

leták | přihláška


Cesta k hojnosti

Lektor   Zdenka Štroblová

Termín

8.3.2019

-

10.3.2019

Naše vnitřní nastavení je nedílnou součástí mnoha vesmírných energií, které se projevují přes dosažené vědomí člověka, stejně jako bytosti. Rovina tělesná v úzkém propojení s rovinou duchovní. Tento rok nám umožňuje návrat do pramínků hojnosti, které již proudí přes Bránu , srdce té, která jí zaštiťuje. Svět lásky se vždy stará o vývoj Vesmíru, stejně jako světů, až po planetární systémy, do kterého patří ZEMĚ. Energie hojnosti je základní silou podporující život. Během víkendu se uvolníme z různých vlivů a zamezujících programů vlastních, rodových i těch, které jsou součástí karmy. Projdeme Meditací směřující k uvědomění si Hojnosti ,uvolňující z negativního smýšlení o sobě i druhých, měnící kvalitu života, naplňující ho štědrostí, prosperitou i tvořivostí.

Cena

2800

leták | přihláška


Velikonoční radování, tvoření, léčení i povídání

Lektor   Zdenka Štroblová

Termín

19.4.2019

-

22.4.2019

Každý je v sobě máme zažité, různé prožité. V současném životě i v podvědomí paměti. Náš systém je spojnicí, reaguje na paměť v mnoha rovinách. Pro nás pro všechny jsou tyto svátky spojené s osobností Ježíše. Jeho učením i cestou. Energie sluneční ho zrodila a nám se jí jeho prostřednictvím dostává. Umožňuje nám pocítit hluboko v sobě sounáležitost se světem dobra, vyznačující se pohybem vzhůru. Svěží barvičky, teplo, léčivá moc přírody, nekonečný koloběh života vyjádřený vajíčky. Jste zváni všichni, kteří se potřebujete uvolnit do vidění ducha. Fyzické oči nám neumožňují vidět energie, vidět do situací, vidět auru, či krásu otevřených čaker. Meditací se navrátíme ke svému spirituálnímu Já, které má své schopnosti ze zrození, i ty naučené, zasvěcené. Vejdeme do prostoru čisté radosti a mnoho dalšího. Osobní přístup včetně přímých informací spojených s karmickou vazbou.

Cena

3000

leták | přihláška

horská chata Rozhled | Telefon:+420 499434176 | Mobil:+420 721554728 | Mail:rozhled@tiscali.cz | Webdesign: © lk 2013